Home

Složené zlomky pracovní list

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel

Zlomky - Digitální učební materiály RV

 1. Stručný obsah: Rovnice se zlomky Složené zlomky Pracovní list Řešení Pomůcky: psací potřeby Poznámky: Vytvořeno: 12/2012 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a.
 2. Anotace: Pracovní listy jsou určené pro začátek výuky zlomků. Autor: Dušan Goš (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeb
 3. Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin
 4. Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu. Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem.
 5. pŘÍklady k procviČenÍ viii. - zlomky - vi. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ vii. - zlomky - v. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ vi. - zlomky - iv. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ v. - zlomky - iii. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ iv. - zlomky - ii. pŘÍklady k procviČenÍ iii. - zlomky - i
 6. pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit

Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB) Sčítání, odčítání celých čísel. sčítání, odčítání celých čísel.doc (20 kB) Složené zlomky. složené zlomky.doc (20,5 kB Anotace Pracovní list pomáhá zvládat početní operace se zlomky, převody zlomků na desetinná čísla. strana 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ludmila Všetulová Složené zlomky - v čitateli i jmenovateli jsou zlomky, které jsou rozdělen

METODICKÝ LIST DA4 . Název tématu: Zlomky - smíšené číslo, složené zlomky a převod na desetinná čísla. Autor: Dušan Astaloš Pomůcky: pracovní list. Poznámky: Vytvořeno: 02/2010 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o Pracovní list lze použít v 7. třídě jako úvod k novému pojmu - složené zlomky. Klíčová slova: zlomky, složené zlomky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

Zlomky: Složené zlomky: 01: Zobrazena cvičení 1-53 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Matematika 7. třída - zlomky - příklady na procvičování Násobení, dělení, složené zlomky, příklady se závorkami. Zobrazit výsledek příkladu: obrázky ze znaků klávesnice modeling bingo karty glock 23 airsoft ikea klikni a dovezeme kontaktní zoo doksy v dobrých časech hodonín hnidy obrázk matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

Zlomky - pracovní listy - Digitální učební materiály RV

Kompetence pracovní - pracuje podle návodu Prostředky a pomůcky: pracovní list Metodický a didaktický komentář: V první části se žák seznámí s pojmem poměr. Žák věnuje pozornost slovnímu vyjádření poměru. V prvním příkladu se žák seznámí s poměrem, aniž by si to uvědomil. Ve druhé Výpočty se složenými zlomky, příklady s výsledky. Výpočty se zlomky (1-4) [PDF, 45 kB] Pracovní listy. Výpočty se zlomky (1-4) [PDF, 55 kB] Řešení pracovních listů. Výpočty se zlomky (5) [PDF, 28 kB] Pracovní list Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Porovnávání zlomků - pracovní list pro samostatnou práci - ZDE. Složené zlomky - vzorové řešení - ZDE. Pondělí 19. 10. 2020. Dneska si procvičíme tzv. složené zlomky. Připravil jsem pro vás pracovní list - buď si ho vytiskni a pracuj přímo do něj, nebo si zadání opiš a počítej např. do školního sešitu

Pracovní list slouží k procvičení učiva zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky. Žáci podle pokynů nejprve zaokrouhlí desetinná čísla na celé jednotky, které najdou na řádku a vybarví. Z vybarvených přirozených čísel jim vyjde velká barevná číslice Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje techniku dělení zlomků a práci se složeným zlomkem. Pracovní list Složené zlomky zapíšeme jako dělení dvou zlomků. a) 42 25 42 20 6 4 6 1 1 28 25 28 5 4 5 5 20 = ⋅ = ⋅ = = b) 72 36 72 18 8 1 4 81 36 81 2 9 9 18 = ⋅ = ⋅

Opak-zlomky-3-nas-del.pdf Zobrazit Stáhnout: Násobení, dělení, složené zlomky, příklady se závorkami. To nevím co myslíte. 105/3 tam není. Je tam úprava 105/66 na 1 a 39/66 a tam jde o 105-66 Téma:Zlomky Období zpracování: Únor 2012 Metodické poznámky: Pracovní list procvičuje se žáky čtení a psaní zlomků, porovnávání zlomků, jednoduché početní operace se zlomky a slovní úlohy. Mezipředmětové vztahy: Psaní číslovek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Drahoslava. matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

Slovní úlohy se zlomky skolaposkole

1.PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY (8.11.2019) - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, úhly v trojúhelníku, zlomky, základní tvar zlomků, porovnávání zlomků-graficky a početně, zlomky- početní výkony, slovní úlohy. dělení zlomků str.75/1, str.73/3. zlomky- početní výkony (pracovní list Zlomky řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 75 Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se zlomky a mnoho dalšího Příprava na souhrnný test - ZLOMKY 1) Porovnej zlomky: 16 7 12 5; 21 13 6 11; 10 3 15 4; 14 11 7 5 2) Sečti, odečti (správný výsledek je uveden v základním tvaru!): − = − = + + = + = 2 5 3 4 1 16 11 54 7 9 2 27 4 14 5 7 3 3) Vynásob, vyděl (správný výsledek je uveden v základním tvaru!): = = = = 27 34: 36 17 21 16: 9 4 14.

Zlomky - pracovní list - Školáci

POČÍTÁME SE ZLOMKY - PRACOVNÍ LIST Mgr. Veronika Pluhařová září - listopad 2011 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Vypočítej: 6 5 3 2 9 a) 7 5 1 3 10 1 3 20 b) 2 42. 15 30 c) 14 4:6 1 8 d)1 7 4 3 0 ,65 5 3 e) 0 ,7 ) 4 1 8.(5 3 f) 2 3 4 1: 12 Zlomky - pracovní list. Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu Zjednoduš složené zlomky a) 4 3 3 2 1 7 2 − − b) 5 1 3 2 5 2 0,7 1 + + Pracovní list1: zlomky (pokračování pošlu v noci) Čísla odpovídají číslům v přehledu tzn. 1 . vyjádření zlomku tady se váže k 1. v přehledu 1.Vyjádření zlomku Zadání: Zkrať zlomek na základní tva Pracovní list je určen k opakování a procvičování učiva: Zlomky, desetinná čísla, úprava zlomků na základní tvar, složené zlomky, výpočty se zlomky a desetinnými čísly 1

Zlomky 9 - složené zlomky Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Zavádí pojem složené zlomky a popisuje postup při jejich výpočtu. Příklady k procvičení. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve [ Pracovní listy jsou určené pro začátek výuky zlomků. Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) Zlomky.ppt GOŠ, Dušan. Zlomky - pracovní listy. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 03. 2011, [cit. 2013-01-28]. Dostupný. Zlomky (32h) Dělení celku, zlomek (3h) Rozšiřování a krácení zlomků (4h) Porovnávání zlomků (4h) Říjen. Sčítání zlomků (4h) Odčítání zlomků (4h) Násobení zlomků (4h) Dělení zlomků (4h) Listopad. Složené zlomky (3h) Opakování zlomků (2h) Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalost 2020-09-08 UČIVO - zlomky (složené zlomky, desetinné zlomky) 2020-09-07 UČIVO - zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, složené zlomky),.

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

 1. Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů. 6. týden - Pamětné počítání s přirozenými čísly. Matematické pyramidy Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000. Přepadení banky Neznámý pachatel přepadl banku
 2. Z důvodů nutnosti nadále procvičovat operace s racionálními čísly - obdržíte navíc pracovní list s příklady na číselné operace! DU - složené zlomky - učebnice 89/cv 4) Protože se ukázalo při 1. KPP, že je problém s převody, bude další DU zaměřen na převody
 3. Pracovní list. 9. 10. 2018. Složené zlomky, absolutní hodnota. Úpravy složených zlomků. Absolutní hodnota jako vzdálenost čísla od 0 na číselné ose, zkladnění záporných čísel absolutní hodnotou. Příklady. 2. 10. 2018. Počítání se zlomky. Odmocnina ve zlomku, usměrňování zlomků. Obtížnější výpočty se.
 4. Složené lomené výrazů zde * Soustavy rovnic:.: Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou zde *.: Řešení soustavy rovnic sčítací metodou zde *.: Druhy řešení soustav rovnic zde *.: Řešení soustavy rovnic grafickou metodou zde *.: Druhy grafických řešení soustav rovnic zde *.: Slovní úlohy o pohybu 1 zde **.
 5. 92 VY_32_INOVACE_11_06 Matematika 5. zlomky pracovní list Word 3 2 Prvočíslo, číslo složené Pracovní list - prvočísla Word 3 2 107 VY_32_INOVACE_16_07 Matematika 6. Dělitelé daného čísla Pracovní list - pexeso Word 2 1 108 VY_32_INOVACE_16_08 Matematika 6. Nejmenší společný násobek Pracovní list - magické čtverce.
 6. Pracovní list. 10. 5. 2019. Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Příklady. 26. 4. 2019. Složené zlomky, absolutní hodnota. Princip úpravy složených zlomků, zlomková čára jako děleno. Absolutní hodnota jako zkladnění záporného čísla. Pravidla pro počítání se zlomky a s desetinnými čísly. Složitější příklady

Násobení a dělení lomených výrazů Zlomky Zlomky násobíme tak, že násobíme čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem : bd ac d c b a. = , b ≠ 0 , d ≠ 0 Zlomky dělíme tak, že násobíme zlomkem převráceným : c d b a d c b a: = . , b ≠ 0 , c ≠ 0 , d ≠ 0 Lomené výraz Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku Zlomky totiž můžeme sčítat pouze v případě, že ony zlomky mají stejný základ, tedy stejného jmenovatele. Pokud zlomky nemají stejného jmenovatele, musíme je na stejného jmenovatele převést. Poté postupujeme jednoduše jako v případě násobení, prostě sečteme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku..

Příklady k procvičení :: ZŠ Slatiňan

MATEMATIKA - 5. ROČNÍK: 1.pololetí: 2.pololetí: Početní výkony a jejich pojmy: MILIARDA - počítání s velkými čísly: Písemné sčítání do milion vynásob zlomky vyděl zlomky 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. PRO ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ KLIKNĚTE ZDE. Najít další články na téma: násobení..

Seznam cvičen

 1. Rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků, počítání se zlomky se stejným i rozdílným jmenovatelem, slovní úlohy a mnoho dalšího, to vše ve třech různých obtížnostech. Vytrhněte list a počítejte, nebo počítejte a pak list vytrhněte. Záleží jen na vás
 2. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB) Sčítání, odčítání celých čísel. sčítání, odčítání celých čísel.doc (20 kB) Složené zlomky. složené zlomky.doc (20,5 k
 3. Vytrhněte list a počítejte, nebo počítejte a pak vytrhněte list. Záleží jen na vás. Najděte si sami tu nejlepší cestu k matematickému poznání. Vítězná bitva se zlomky může začít! Brožovaná, lepená, rozměr 17 x 24,3 c

Video: Počítání se zlomky příklad

Aktualit

 1. EU-IV/2-1.34 Složené zlomky 2 pracovní list 7.A 7.11. 2011 EU-IV/2-1.35 Početní operace s kladnými rac. čísly pracovní list 7.A 10.11. 2011 EU-IV/2-1.36 Zlomkové špeky pracovní list 7.A 11.11. 2011 . Title VY_42_ZAZNAM_1.01_1.36_PRI Author: Miloš.
 2. Kvadratické rovnice - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 3. MATEMATIKA - 3. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. Opakování: TISÍC - čtení, zápis a posloupnost čísel: Početní výkony: Porovnávání čísel do 1 00
 4. utu až 1,2 km. Které zvíře je nejrychlejší a které nejpomalejší
 5. Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.
 6. Násobení 7 pracovní list Seznam cvičen » Práce v Praze je na webu Dobrá Práce.cz zastoupena opravdu silně. Volná pracovní místa v Praze přibývají každý den. Zde na vás téměř čeká práce za rohem. Praha je tak vysněným místem pro každého, kdo si chce opravdu říci: hledám prác
 7. Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školác

složené úrokování: compound interest: složené zlomky: complex fractions: smíšené číslo: mixed number: soudělná čísla: commensurable numbers: souřadnice: coordinates: soustava lineárních rovnic o dvou neznámých: system of linear equations with two unknowns: spojnice bodů: join: společný dělitel: common divisor. Lomené výrazy - podmínky, rozšiřování a krácení, sčítání a odčítání, násobení a dělení, složené lomené výrazy. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Pracovní listy Složka Lomené výrazy můžeme krátit nebo rozšiřovat stejně jako zlomky, které neobsahují proměnnou

Matematika 4 (2. díl) - Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová . Obsah: Práce s daty Zlomky Souřadnice, vztahy, závislosti Velká čísla, odhady Geometrie vlastníma rukama Dělitelnost Kombinatorika a statistika Celá čísla II Rovnice III Geometrické konstrukce práce s daty, statistika, výška, rozpětí paží Zdůvodňování Opakování Pracovní listy k tisku (Try Another Variation vygeneruje nové příklady, Get The Answers řešení), další pracovní listy k písemnému odčítání - pamětné sčítání a odčítání do 100. Počítání s pejsky, Barvy a štětce, Skládání obrázků Josefa Lady (4 různé obrázky) - fungují v prohlížeči Internet Explore Nekamarádíte se s pojmy jako smíšená čísla a složené zlomky? Ztrácíte se ve světě čísel? Čitatele a jmenovatele vám hlava nebere? Nevzdávejte to! Další svazek Desetiminutovek je tu právě proto, aby vám pomohl. Najdete v něm 88 minitestů v logickém a přehledném pořadí. Pracovní sešit podle Rámcového v..

matematika 7: Základní škola Moravský Beroun, okres Olomou

Mocniny a odmocniny - Příklady z matematik

2) Vypoèítejte 0.5 + d) 5 2 3 29 15 3 4 58 3 5 1 2 b) c) 2 3 12 4 9 5 1 2 11 2 34 10 25 100 +12 5 82 a) 14— b) 1ž—A 2ž—1 Piíklad 8 Pokud můžeš, vytiskni si, pokud ne, přepiš a překresli si pracovní list. Přiřaď k sobě zadání, náčrtek a zápis konstrukce, potom si zkontroluj zde. Lep (nebo přepiš) postupně do sešitu jednotlivá zadání, překresli si náčrtek (barevně vyznač údaje známé ze zadání), samostatně zapiš postup kostrukce, zkontroluj. Pracovní list si stáhněte zde ve formátu .docx nebo .pdf Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Široký záběr témat od malé násobilky až po rovnice a grafy, více než 500 příkladů, vtipná zadání (draci, Harry Potter, Lichožrout Slovní úlohy - dělení a násobení

Matematika 7. ročník (A + B) - marves.ne

Vyřešený pracovní list vložte na naši nástěnku. Termín: 4.6. Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku. Pokud budete potřebovat s řešením úloh poradit, napište mi mail. Úlohami Vás povedu buď písemně nebo při videohovoru Složené lomené výrazy; Výsledky; Testy. Dělitelnost - 01; Desetinná čísla - 01; Početní operace - 01; Převody jednotek délky - 01; Kruh - 01; Mocniny - 01; Slovní úlohy - 01; Výrazy - 01; Zlomky - 01; Příprava ke zkouškám na SŠ.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Matematika 7. třída - zlomky - příklady na procvičování ..

Matematika - Zlomky . Poznej zlomek podle pizzy. Vyber zlomky větší než 1. Vyber zlomky větší než 0,5. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Sčítání zlomů s celočíselným výsledkem. Převeď desetinné číslo na zlomek 2 Body parts - pracovní list, Beginners. Pracovní list pro začátečníky - Body parts. Doplňte k jednotlivým částem těla jejich názvy, jsou zde možnosti na vybrání - viz. náhled. vložil: Pomoc učitelům. 4.5. vloženo: 14.01.201

Příklady na počítání složených zlomků (1) - řešení

Příklady a slovní úlohy z matematiky s řešením tříděné podle kategorií. Sbírka příkladů z matematiky s výsledky a postupem řešení. Řešené příklady a cvičení na monitor, maturitu, testy nebo přijímačky na střední a vysokou školu Krátit můžeme pouze ty zlomky, které mají v čitateli i jmenovateli součin. Zkusme teď jiný příklad. Máme krácením zjednodušit zlomek: Občas se stane, že studenti škrtnou b a tvrdí, že výsledná hodnota zlomku je 0. To je nesmysl. Podívejme se, jak to má správně vypadat + všichni žáci obdrželi pracovní list A4 se čtyřmi slovními úlohami, které budou postupně řešit a odevzdají je po návratu zpět do školy (snad 2. 11.) Pokud by někdo ztratil PL, zde. Opatrujte se, kdyby nastal jakýkoliv problém, jsme s paní učitelkou Krásovou dostupné na telefonu Rovnice s jedním zlomkem. Pokud chcete jeden zlomek vydělit druhým, jeden ze zlomků obrátíte a zlomky normálně vynásobíte. Jednoduchý příklad dělení zlomků (všimněte si, že po obrácení zlomku můžeme pokrátit 12 a 6) Dále by se rovnice dopočítala jako klasická kvadratická rovnice, ale to už je mimo obor tohoto článku Rovnice se zlomky řešíme stejnými postupy.

matematika :: Mgr. Hana Žampachov

Prvočíslo a číslo složené Prvočíslo je číslo, které má právě dva různé dělitele. Každé prvočíslo je dělitelné jedničkou a sebou samým. Tyto dělitele nazýváme přirozenými děliteli. 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Př: Uprav složené zlomky: 3 7 6 2 = a) b) 15 6 pracovní list.docx klaun.doc. Created Date: 3/5/2013 2:40:19 PM. fyzika - laboratorní práce. fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. m7_07_priprava násobení dělení zlomků.pdf. m7_08_priprava složené zlomky.pdf Pracovní listy pro 6. ročník. Desetinná čísla - sčítání, odčítání (6.ročník) - pracovní list Desetinná čísla - násobení (6.ročník) - pracovní list Desetinná čísla. jednoduché slovní úlohy se zlomky používání základních znaků dělitelnosti a používá je v praxi. 2.úroveň. zápis zlomku periodickým číslem. početní operace s více zlomky, složené zlomky. složitější úlohy pozorování žáka - práce v lavici, při práci ve skupině, při samostatné práci apod Dnes už začneme opakovat aritmetiku. učebnice. str. 103/1, 3 na fólii. str. 103/2 + a), b) písemně do sešitu. str. 103/4 na fólii. Vypracuj si následující pracovní list a procvič si tak pamětné sčítání a odčítání

Když koně odmítají cvičit, protože se jim něco nedaří, přichází na řadu jezdecký bičík, který nemá koně zranit, ale jen upozornit na to, kdo vydává povely Složené zlomky Učebnice str. 89 cv. 3 - 1 příklad Fyzika 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa Přečíst si text v učebnici na stranách 26. - 27. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. Přesně si opsat text ve žlutých rámečcích. Do sešitu vypracovat úkoly 1. 2. 3. a 4. v horní části na straně 28 Rozvoj paměti, pracovní list na psaní - na základě přečteného textu rovnice dcera d táta t d = t -26 (věkový rozdíl 26 let) požadavek táta =3xdcera tj t=3x(t-26) t=39 tj když je tátovi 39 let doufám, že je to správně, vyšlo mi to, ale pro 4 třídu Ale před měsícem měly slovní úlohu, nad kterou jsem se musela hodně. Co jsou číslovky? Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy.Jsou to slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).. Můžeme rozlišit číslovky: určité - vyjadřují přesný počet, lze je nahradit číslicí (jeden list, pět stránek, tisíc hektarů). Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika ZŠ » . aktualizováno: 1. 10. 2020 12:51. 1: Jak se budeme učit a proč; 2: Počítání známek; 3: Vstupní písemka. - 2.3. - složené zlomky Přírodopis - vyučuje Zděnka Polončíková. březen: Stavba rostlinného těla - kořen, stonek, list, květ, plod Fyzika - vyučuje Zdeňka Lešková - žáci budou průběžně zkoušeni ze znalostí značek, jednotek a vzorců probíraných veličin. aktuální učivo:- tlak, třen

 • Vizazista praha.
 • Nike na podpatku eshop.
 • Hackovany vanocni stromecek.
 • Vodní postel.
 • Kufříkový psací stroj continental.
 • Kladno osobnosti.
 • Beskydy zajímavosti.
 • Osteoblastom prognoza.
 • Švestkové koláče.
 • Obkladový kámen výprodej.
 • Seznam pohřbů strašnice.
 • Anulární granulom.
 • Federativní republika.
 • Yachtall.
 • Recept na čokoládovou buchtu.
 • Výtvarná výchova 3. třída jaro.
 • Max factor 2000 calorie waterproof.
 • Lehké ořechové řezy.
 • Loch ness monster facts.
 • Městské slavnosti bohumín 2019.
 • Maximilian david muniz.
 • Rotavirus u deti.
 • Rejstřík provozoven.
 • Kureci stehna se susenymi houbami.
 • Obřízka wiki.
 • Hip hop trička pánské.
 • Trakénský kůň prodej.
 • Patroni přírody.
 • Pronájem bytu šenov u nového jičína.
 • Jetel plazivý výsev.
 • Václav klaus email.
 • Hc olomouc zápasy 2018.
 • Nevim co k nemu citim.
 • Alkoholová demence příznaky.
 • Předvolání na finanční úřad.
 • Mpeg4 converter.
 • 4k resolution 3840x2160.
 • Usb nabíječka do auta 3a.
 • Leep konizace.
 • Sladky bar cena.
 • Nicki minaj wiki.