Home

Podlimitní veřejná zakázka limit 2022

2018 podle novelizovaného nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Druh veřejné zakázky/koncese Finanční limity platné do 31. 12. 2017 Finanční limity platné od 1. 1. 2018 Pokud jde o podlimitní zakázky, těmi jsou zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku podlimitní veřejná zakázka: jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2018, se řídí těmito finančními limity. Ostatní údaje o finančních limitech, Témata finanční limit nadlimitní veřejná zakázka podlimitní veřejná zakázka veřejná zakázka veřejná zakázka malého rozsahu veřejné zakázky

2018 platí pro zadávání veřejných zakázek následující finanční limity: Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm Veřejná zakázka na služby, § 10 - Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky, § 62 - Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Zjednodušené podlimitní řízení, § 53 - Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb

Jaké jsou finanční limity pro zakázky malého rozsahu

Úprava finančních limitů veřejných zakázek - GeoBusines

 1. 30.8.2018: Oprava cest. Podlimitní veřejná zakázka 2 200 000 K Podlimitní veřejná zakázka 7 500 000 K.
 2. Téma - podlimitní veřejná zakázka. 2018. Nařízením vlády České republiky č. 471 ze dne 22. prosince 2017 byly upraveny finanční limity veřejných zakázek. BIM News. Nový BIM plugin Armacell pro Autodesk Revit usnadňuje projektování izolace potrubí a vzduchotechniky
 3. Podlimitní veřejná zakázka (1) Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27. (2) Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo.
 4. 2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby přesáhne 2 000 000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce přesáhne6 000 000 Kč a nedosáhne finančních limit
 5. Podlimitní sektorová veřejná zakázka Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přinesl změnu v oblasti zadávání sektorových veřejných zakázek. Dříve používaný pojem sektorový zadavatel byl nahrazen pojmem sektorová veřejná zakázka
 6. Veřejná zakázka nadlimitní Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, u níž v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázkách je předpokládaná hodnota rovna nebo přesáhne finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evroé uni

Nadlimitní veřejná zakázka. veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky nadlimitní. Veřejné zakázky malého rozsahu jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než finanční limit stanovený nařízením vlády dle příslušných předpisů Evroé unie Podlimitní veřejná zakázka . Datum vyhlášení zadavatelem: 24.5.2018. Datum prohlídky: zadavatelem neuvedeno. Datum pro získání informací: 31.5.2018. Pokud je veřejná zakázka v režimu otevřeného řízení, Poptávej.cz vám ji do 24 hodin zašle na e-mail. 3 Předmět plnění: - uzavření rámcové dohody na zabezpečení odběru PHM pomocí palivových (odběrových) karet - celkový počet odběrových karet - 20 ks - denní limit na každou kartu 5.000 Kč - měsíční limit na každou kartu 30.000 Kč Hodnoticí kritéria: - výše poplatků na jednu odběrovou kartu - 80% - počet čerpacích stanic v jednotlivých krajích ČR. 29.8.2018: Vestavba odrinací. Podlimitní veřejná zakázka 13 095 000 K 29.8.2018: Nákup informačního systému. Podlimitní veřejná zakázka 3 741 000 K.

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky - zjednodušené podlimitní řízení. Zveřejněno na webu FZÚ. 25. říjen 2018, 12:0 08. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2018 s názvem ZŠ J. A. Komenského - vypracování PD půdní vestavby. Informace k zadávacímu řízení: Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 09. 2018 v 08.30. Podlimitní veřejná zakázka limit 2018 Finanční limity veřejných zakázek od 1 . I pro rok 2018 platí, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou: U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč Nad těmito finančními limity následují podlimitní veřejné zakázky, které je již nutno zadávat v režimu ZZVZ (a dodržovat tak i od 18.10.

Od 1. 1. 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek nové ..

 1. 22. 2. 2018 - 24. 2. 2018 Zveme na výstavu STAVITEL 2018 Představíme, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úsporně s dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka. 26. 1. 2018 - 27. 4. 2018 V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.
 2. 25.1.2018 Ing. J. Bis 5.3 Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka a veřejná zakázka malého rozsahu 1) v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč a nedosáhne finančních limit $ 2 Městský obvod není samostatným právním subjektem,.
 3. 2018. č. 287/2018 Sb. účinného ode dne 1. 2. 2019. Ke znění celého paragrafu. § 25 Nadlimitní veřejná zakázka § 26 Podlimitní veřejná zakázka § 27 Veřejná zakázka malého rozsahu § 28 Vymezení některých dalších pojmů Hlava IV Výjimky (§ 29 - § 31).
 4. Podlimitní veřejná zakázka přesahuje výše zmíněné hodnoty stanovené u zakázek malého rozsahu, Limit VZ Počet zadaných VZ Podíl zadaných VZ v % Hodnota v mld. Kč Podíl na hodnotě v % Nadlimitní 5 192 34,3% 201 75,7% Podlimitní 9 942 65,7% 64 24,3
 5. Veřejná zakázka č. 2 - Zjednodušené podlimitní řízení. Oprava střešního pláště budovy OÚ Chválenice čp. 21. výzva k podání nabídky zveřejněno 9. 5. 2013. soupis potřebného materiálu zveřejněno 9. 5. 2013. rozhodnutí o jmenování komise zveřejněno 20. 6. 2013. seznam přijatých nabídek zveřejněno 20. 6. 201

Podlimitní veřejná zakázka limit 2020 Úprava finančních limitů veřejných zakázek - GeoBusines . Pro srovnání a lepší orientaci uvádíme v přehledné tabulce níže porovnání aktuální výše finančních limitů se stavem účinným od 1. ledna 2020, a to při zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli a při zadávání sektorových veřejných zakázek Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby Rekreačně-přírodní park u Vesteckého rybníku Volby 2018 Kontakty Zaměstnanci úřadu INFORMACE Úřední deska Archív úřední desky Informace z obce Služby pro občany Obchod a podnikání.

Podlimitní veřejná zakázka, § 26 - Zákon o zadávání

17.10.2018 17.09.2018: Park Granátová MČ Praha-Slivenec ČESKÁ REPUBLIKA 16 600 000,00: 13.06.2018 29.05.2018: Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ Slivenec Hlavní město Praha 1 900 000,00: 12.06.2018 28.05.2018: Navýšení kapacit MŠ Praha-Slivenec Hlavní město Praha 13 000 000,00: 07.03.2018 19.02.2018 Veřejná zakázka: UK-FF - Velké posluchárny - ICT (HW) Zakázka byla zadána. DBID: 892 Systémové číslo: P18V00000066 Evidenční číslo zadavatele: 2018/001 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Datum zahájení: 24.01.2018 Nabídku podat do: 21.02.2018 13:00. zjednodušené podlimitní řízení Režim veřejné zakázky:. 17.7.2018. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku na dodavatele informačního systému pro poskytovatele sociálních služeb. Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název zakázky: Informační systém pro poskytovatele sociálních služeb - Sociální služby Vsetín

Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27. (2) Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z. Nechte si na Váš e-mail denně zasílat podlimitní veřejné zakázky. Bezplatně testujte 7 dní, a získejte konkurenční výhodu ještě dnes. Podlimitní veřejná zakázka — stavební práce, dodávky, služb a) Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také jen VZMR): i. dodávky a služby do 2 000 000,- Kč, ii. stavební práce do 6 000 000,- Kč b) Veřejná zakázka podlimitní: i. dodávky a služby od 2 000 000,- Kč do částky uvedené v příloze č. 2 tohoto Opatření2, ii Podlimitní veřejná zakázka Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 38 z.č. 137/2006 Sb., v platném znění - zjednodušené podlimitní řízení. Předmětem veřejné zakázky je: Echokardiograf VIVID (CPV 33112340-3 ). Bližší informace viz přiložená zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu Zateplení půdy dvorního traktu radnice v Ivančicích - schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo U s n e s e n í : RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2018 uzavřené s firmou MACHSTAV s. r. o., IČO 29260370, pro zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení půdy.

Zakázky dle předpokládané hodnoty ČMÚD

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. března 2013 na žádost, týkající se podlimitní veřejné zakázky interní číslo VZ/32000/13/00
 2. (2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez daně z přidané.
 3. Podlimitní veřejná zakázka1 (§26 ZVZ) VZ jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí u: stavebních prací: > 6 000 000 Kč bez DPH - max. 142 668 000 Kč bez DPH dodávek > 2 000 000 Kč bez DPH - max. 5 706 000 Kč bez DPH (limit pro ČR, ČNB a státní příspěvkovou organizaci je 3 686 000 Kč bez DPH) 4.2
 4. Veřejná zakázka. ID zakázky: P18V00000001 Ev. číslo zakázky: Intenzifikace ČOV Malešovice. Datum uveřejnění: 2. 3. 2018 00:00:00; Datum zahájení.

Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně epravo

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce: Bytový dům 15 b.j. v Dlouhé Třebové Předpokládaná cena 19 958 000 Kč . Mandant: Statutární město Brno - MČ Brno-střed Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Traktorový návěs - nosič kontejnerů TERÉNNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU p. č. 111, k. ú. Lešany u Nelahozevs

S účinností od 01.09.2019 přešlo město Bílina na zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického systému E-ZAK. Veřejné zakázky města Bíliny jsou Vám k dispozici zde: https://zakazky.bilina.cz/ Některé další zakázky naleznete i zde: Profil zadavatel Veřejná zakázka č. 2/2019 - podlimitní na stavební práce - Vysprávka komunikací tryskovou metodou. 22.01.2019 Veřejná zakázka č. 12/2018 - zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pro stavbu vedenou pod názvem Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karvin Veřejná zakázka malého rozsahu: Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 04.12.2018 10:00: 16.11.2018: Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV. Základní informace o veřejné zakázce; Předmět VZ: Služby: Zjednodušené podlimitní řízení.

V roce 2019 nebyla vypsána a zveřejněna žádná podlimitní veřejná zakázka. Informace zveřejňované podle § 147a ZVZ, resp. § 219 ZZVZ k veřejným zakázkám malého rozsahu. V roce 2019 nebyla vypsána a zveřejněna žádná veřejná zakázka malého rozsahu. Veřejné zakázky za rok 2018. Nadlimitní veřejné zakázk Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem Odbahnění cukrovarského rybníka - zrušení zadávacího řízení Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. Usnesení: 1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání ze dne 11. 10. 2018 a doporučení hodnotící komise. 2

nove_limity_verejne_zakazk

 1. výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018 a 2019. Podlimitní veřejná zakázka Město Ivančice - Relaxační zóna Réna - Projektová část
 2. zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v § 14 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách. Protikladem jsou podlimitní veřejné zakázky. Pramen: § 14 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkác
 3. Ministerstvo financí je orgánem státní správy pro státní rozpočet České Republiky. Na portále naleznete Informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu a státní pokladně
 4. překlad podlimitní veřejná zakázka ve slovníku češtino-angličtina. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 6 vět, které odpovídají výrazu podlimitní veřejná zakázka.Nalezeno za 2 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby

+420 222 361 411 posta@praha-suchdol.cz. Informace z radnice 2018 Veřejná zakázka malého rozsahu: Přípojky inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy na p.p.č. 671, 482/47, 112/2 k.ú. Březno u Chomutova Vyzva_k_podani_nabidky (PDF 1.55 MB Projekt: Klatovské katakomby - obnova expozice. Oznámení o vyhlášení (PDF) Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (PDF) (aktualizace 5.12.2018); Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy Kulturní dědictví - integrované projekty CLL Množství finančních prostředků vynaložených na veřejnou zakázku týkající se vánočního osvětlení Prahy 5 se od roku 2016 do roku 2018 měnil v závislosti na rozsahu a požadovaných parametrů. Podlimitní veřejná zakázka na vánoční osvětlení Prahy 5 bude vypsána v průběhu tohoto roku Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu; Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 01-01_vyzva_k_podani_nabidky_chp2020_mcpku004642020_pod.pdf Vítězná cena bez DPH: 1 870 006.91K

Nadlimitní veřejná zakázka, § 25 - Zákon o zadávání

1.1.0001 byla zveřejněna zakázka Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2017 , zadavatele Člověk v tísni, o.p.s Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. Klíčová slova: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka. Cílem této práce je analyzovat institut předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o Veřejná zakázka - vypracování projektové dokumentace za účelem získání stavebního povolení pro investiční záměr města Újezd u Brna v objektu bývalého areálu koupaliště na pozemcích p.č. 1812, 1813/2 v katastrálním území Újezd u Brna Podlimitní veřejná zakázka. Pracovní oblečení a doplňky pro mírové mise V přiložených souborech jsou zveřejněny zadávací dokumentace a přílohy k podlimitní veřejné zakázce dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

16.11.2018 10:00:00: ICT zakázka #6124: T004/18V/00011004: T004/18V/00011004: Nákup čtečky MRZ strojově čitelných údajů. Cyklotrasa Žabokrky - Velké Petrovice. Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2019 - 23. 10. 2019 Režim VZ: Podlimitní veřejná zakázka Druh zadávacího postupu: Zjednodušené podlimitní řízené Uveřejnění: NEN, Bc.Filip Haferník, Dominika Čečetkov

Sborník dobré prax

 1. Nadlimitní veřejná zakázka z hlediska kategorie zadavatele. pro zadavatele - Česká republika · u veřejné zakázky na dodávky výše 4.290.000,- Kč, pro Českou republiku - Ministerstvo obrany platí tento finanční limit pouze pro zboží vymezené nařízením vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech.
 2. Od začátku roku 2018 je městem Čelákovice zadávání veřejných zakázek realizováno prostřednictvím elektronického nástroje CENT (Certifikovaný Elektronický Nástroj Tenderů). Postupně bude docházet k úplné elektronizaci zadávacích řízení včetně podávání nabídek. Důvodem je zejména skutečnost, že od 18. 10
 3. Veřejná zakázka byla zrušena: Specifikace zadávacího řízení: Podlimitní veřejná zakázka: Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky: Datum vyhlášení: 16.5. 2018 09:30: Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast: 27.6. 2018 10:00: Předpokládaná hodnota: 4 000 000,- Kč (bez DPH) Seznam uchazeč
 4. Profil zadavatele je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Od 18. 12. 2018 má Obec Jinačovice v souladu s aktuálními právními předpisy zaregistrován svůj profil zadavatele v Národním.
 5. Podlimitní veřejná zakázka Úprava centrálního prostoru Sulice « Zpět na Úřední desk
 6. Veřejná zakázka: Brno Nabídku podat do: 23.07.2018 13:00. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Brno ; Druh veřejné zakázky užitkového vozidla. Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení Režim veřejné zakázky:.

STAVEBNÍonline vše veřejných zakázkác

Veřejná zakázka: Workshop elektronického podávání nabídek 9.11.2018 vyhodnocování. DBID: 5374 Systémové číslo: P18V00001314 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Datum zahájení: 08.11.2018 Nabídku podat do: 25.01.2019 14:00. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu zjednodušené podlimitní řízení Režim veřejné. Veřejné zakázky města Dačice naleznete na https://zakazky.dacice.cz/. Co je to veřejná zakázka? O veřejné zakázce hovoříme tehdy, pokud veřejný subjekt (stát, obec, samosprávný celek, nebo organizace jimi založené, případně i další subjekt hospodařící s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č.134/2016 Sb.<,> o zadávání veřejných zakázek,zjednodušené podlimitní řízení <br> <br> Vrchlického sady - obnova historického parku <br> <br> Zadavatel dne 19.04.2017 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky n podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení z důvodů, že pro hodnocení nabídek není k dispozici již žádná nabídka a není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stávajícím zadávacím řízení. Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r Zakázka na rámcovou dohodu. Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je pravidelný úklid v pracovních dnech. Úklid nesmí narušit provoz pro veřejnost. Úklid se týká prostorů určených pro veřejnost, kanceláří a sociálního zařízení v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy knihovny na adrese.

Veřejné zakázky - ČESKÉ ZAKÁZKY

Podlimitní veřejná zakázka Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary - II. etapa Kamila Holanová, k.holanova@mmkv.cz Podlimitni verejna zakazka Oprava operne zdi na pozemcich parc.c. c. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Prazska silnice, k.u. Karlovy Vary - II. etapa Kamila Holanova, k.holanova@mmkv.cz. Zjednodušené podlimitní řízení 28.05.2018. Lhůta pro podání nabídek do: 12.06.2018 (10:00) Informace o zadavateli. Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě

Pro DODAVATELE nabízím kompletní sestavení nabídky do veřejné zakázky.V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nebo na jeho principech) Vám mohu sestavit nabídku do výběrového / zadávacího řízení jak v listinné, tak elektronické podobě.. Pokud řešíte. podání nabídky do veřejné zakázky v elektronické podobě a chybí Vám. 4.5.2017 byla zveřejněna zakázka Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby 2017 -2019, zadavatele Člověk v tísni, o.p.s Zjednodušené podlimitní řízení Lhůta pro podání nabídek do: 14.11.2018 (00:00) Informace o zadavateli. Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě Profily zadavatelů a veřejné zakázky v elektronickém nástroji Tender arena

2. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihoþeské galerii - Wortnerově domě - zrušení zadávacího řízení Usnesení 2/2018/RK-31 3. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka Hnojiště 3.000 m3 a jímka 200 m3, Školní statek - Středn Zakázka byla zadána. DBID: 539 Systémové číslo: P17V00000178 Evidenční číslo zadavatele: Z2017-008938 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-032166 Datum zahájení: 16.08.2017 Nabídku podat do: 04.09.2017 09:0 Zveřejnění výzvy: 4.10.2013 Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení. Předmět zakázky: Revitalizace Centrálního parku v Plané Zveřejnění na profilu zadavatele; Předložení nabídek do 21.10.2013 do 13:00 hodin.. Otevírání obálek: 21.10.2013 od 13:30 ho Stav řízení: veřejná zakázka byla zrušena Specifikace zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací dokumentace (0.77 MB, Změněno 13.2.2013 00:05:37) Výzva k podání nabídek ICT (0.67 MB, Změněno 13.2.2013 00:05:53) Příloha č.1 - Krycí list (0.29 MB, Změněno 13.2.2013 00:06:03 Zjednodušené podlimitní řízení U jakékoliv podlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce. Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzve veřejný zadavatel písemnou formou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a doložení splnění kvalifikace

Veřejná zakázka č. 13/2020: Název veřejné zakázky: Rekonstrukce ulice Nedbalova, Říčany: Druh VZ z hlediska předmětu: stavební práce: Druh VZ z hlediska předpokládané hodnoty: podlimitní: Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení: Lhůta pro podání nabídek do: 16. 11. 2020, 9:0 Veřejná zakázka zrušena: 26.7.2018 Veřejná zakázka zrušena - popis: Dle znění § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je předložení nabídky jediného účastníka, jejíž cena překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zjednodušené podlimitní řízení 12.6.2018 16:00 28.6.2018 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce: 00000003 - veřejná zakázka neukončena - veřejná zakázka zadána - veřejná zakázka zrušena - ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Původní profil zadavatele. Veřejná zakázka: VZ21/2018 - Minitendr č. 2 - Podklady pro zpracování analýzy Informace o veřejné zakázce fáze zadávacího řízení Zadáván podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název: Zebra Technologies CZ s.r.o. Sídlo: Kolejní 2971/1, Královo Pole, 612 00 Brno IČ: 2678025

FINANČNÍ LIMIT (V KČ BEZ DPH) MIN. LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK DODÁVKY A SLUŽBY STAVEBNÍ PRÁCE DODÁVKY A SLUŽBY STAVEBNÍ PRÁCE NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA nad 3.873.000,- nad 149.224.000,- min. 30 kalendářníchdnů min. 30 kalendářníchdnů PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA do 3.873.000,-do 149.224.000,-v případě ZP Přehled skončených veřejných zakázek PN Horní Beřkovice pro rok 2015. Zakázky jsou řazeny chronologicky, od nejnovější, po nejstarší

podlimitní veřejná zakázka Archives - GeoBusines

V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení Vybraný uchazeč: Sweco Hydroprojekt a.s. ústředí Praha Táborská 31 140 16 Praha 4 IČ: 26475081, DIČ: CZ26475081 Ing. Ladislav Sommer tel. +420 261 102 201, +420 602 731 408 ladislav.sommer@sweco.c

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek l ..

5 programu - Moravian Science Centre Brno, p.o. - podlimitní veřejná zakázka Terénní a stavební úpravy Venkovní expozice VIDA! science centra Usnesení č. 125/18/krr14 Komise regionálního rozvoje doporučuje Radě Jihomoravského kraje schválit materiál dle návrhu předkladatele. Hlasování: 7 - 0 - 0 Bod č a veřejná zakázka Nákup výpočetní techniky pro SŠTE Brno v roce 2018 Usnesení č. 101/18/KI9 Komise investiční doporučuje Radě Jihomoravského kraje schválit materiál dle návrhu předkladatele. Hlasování: 9 - 0 - 0 Bod č. 13 programu - Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova Example sentences with podlimitní veřejná zakázka, translation memory. add example. cs EHSV podporuje sdělení Evroé komise, jehož cílem je zvýšit transparentnost podlimitních veřejných zakázek. EurLex-2 2018.19 kB | PDF (Adobe Acrobat Reader) | Stáhnout text usnesení Usnesení č.403 ze dne 12.06.2017 | Nadlimitní veřejná zakázka v užším řízení na služby pod názvem Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o.

 • Kresby na zakázku.
 • Kalibracni tabulka.
 • Film zulu 2013.
 • Parlamentní demokracie v čr.
 • Ridomil plus 48 wp.
 • Účet 413.
 • Elsa pataky chris hemsworth.
 • Proužek na třetiny.
 • Jak být v životě úspěšný.
 • Alkohol cognac.
 • Definice regionu.
 • Rodný dům josefa lady.
 • Scott adkins 2019.
 • Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadnich kol budete řešit.
 • Film star trek 2019.
 • Kolky dph.
 • Fotografie na náhrobní kámen.
 • Čokoládová poleva ze salka.
 • Doha airport transit.
 • Zdeněk miler děti.
 • Youtube romeo and juliet 1968.
 • Kvantovací krok.
 • Iphone predikce.
 • Penzion na zámečku hamr na jezeře.
 • Testování případů užití.
 • Scott adkins 2019.
 • Letenkové portály.
 • Petr novotný režisér.
 • České polévky.
 • Ostre vacky vw.
 • Nový jičín restaurace.
 • Spalovac mrtvol narodni recenze.
 • Moderní gymnastika zajímavosti.
 • Pálení žáhy.
 • Micro ring vlasy bazar.
 • Vánoční stromeček z bavlny návod.
 • Radiomagnetofon retro.
 • Vítězný oblouk kniha.
 • Vodní toky aktuální stav.
 • Vlnová optika.
 • Hudba dnb.