Home

Devětsil kablíkové

devětsil Kablíkové. Petasites kablikianus. deväťsil | Butterbur. hvězdnicovité / Asteraceae devětsil / Petasites . Botanická charakteristika: Vytrvalá, trsnatá, 10-40 cm (-70 cm za plodu) vysoká bylina. Květonosná lodyha vzpřímená, nápadně podélně žebernatá. Listy lodyžní šupinovité, kopinaté devětsil Kablíkové Petasites kablikianus Bercht. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny » řád Asterales - hvězdnicotvaré » čeleď Asteraceae - hvězdnicovité » rod Petasites - devětsil Devětsil Kablíkové - viz také - výskyt v Krkonoších: roztroušeně, místy i hojně, v submontánním až montánním stupni, především na březích a náplavech řek a potoků. Poznámka: druh nese jméno významné krkonošské botaničky Josefíny Kablíkové (1787 - 1863), která tento devětsil poprvé objevila v r. 1845 ve Svatém Petru Devětsil Kablíkové má oproti tomu listy tmavě zelené, na líci lesklé a tužší. Řapík je na svrchní straně široce promáčklý s víceméně ostrými hranami. S tímto druhem se lze v ČR setkat pouze vzácně v pohraničních horách. Rozšíření. Rod devětsil zahrnuje asi 18 až 25 druhů Devětsil lékařský - Petasites hybridus ( syn. Petasites officinalis ), čeleď hvězdnicovité - Asteraceae, je vytrvalá bylina se šupinatou lodyhou, vysokou v době květu 10 - 40 cm, která se po odkvětu prodlužuje až na výšku 70 - 100 cm. Listy jsou stejnoměrně zubaté, okrouhlé, na bazi hluboce srdčité, s dlouhými rýhovanými řapíky

Devětsil Kablíkové - Petasites kablikianus. 15.04. 2019 11:33 #37747. Devětsil Kablíkové - Petasites kablikianus Devětsil - Petasites x intercedens Kříženec: Petasites hybridus x Petasites kablikianus (devětsil lékařský x devětsil Kablíkové) Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: březen, duben, květen, Typ květů: květy s více než 7 lístky devětsil kablíkové / 1. query. type Hledat R 1. Články / Všechna témata. topic. Kariéra. Farmaceutická asistentka/asistent do Plzně. Z důvodu rozšíření pracovního týmu v naší lékárně Devětsil v Plzni v Plzeňském kraji, hledáme novou kolegyni/kolegu na pozici farmaceutická asistentka/asistent Lékárna Devětsil se v Plzni se nachází v těsném sousedství s II. Poliklinikou na Slovanech. V lékárně nabízíme prodej léčiv na předpis, volně prodejných léků a zdravotnických potřeb. U budovy je bezproblémová možnost parkování

Devětsil čeleď: Asteraceae rod: Petasites Devětsil roste v Evropě, Asii a v Severní Americe. Rod Petasites zahrnuje zhruba 18 druhů. Mezi poslední zdokumentované druhy patří Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus Bercht), pojmenovaný po známé české botaničce Josefíně Kablíkové, která žila v 19. století a tento planě žijící druh objevila

C4a vzácnější taxony vyžadující pozornost (P-R) Papaver argemone - mák polní Petasites kablikianus - devětsil Kablíkové Petrorhagia prolifera - hvozdíček prorostlý Peucedanum cervaria - smldník jelení Peucedanum oreoselinum - smldník Na její počest popsal I. F.Tausch z jejích sběrů druh Petasites kablikianus, popis je publikován v Berchtoldově práci, proto se uvádí jako Petasites kablikianus Berchtold, devětsil Kablíkové, Asteraceae; tutéž rostlinu neplatně popsal Opiz jako Tussilago kablikiana; Opiz vytvořil také rodové jméno Kablikia pro část rodu. Devětsil bílý je menší, květenství je také hrozen, ale květy jsou bílé. Devětsil Kablíkové je charakteristický svým výskytem v horských oblastech, zejména poblíž horských potoků. Devětsil bílý lze používat také léčebně. Devětsil bíl

devětsil Kablíkové - Petasites kablikianus Květena České

 1. Ohrožení a ochrana: Devětsil Kablíkové je z hlediska ohrožení u nás řazen mezi vzácnější taxony vyžadující pozornost . Poznámka: Jeho druhové jméno odkazuje na českou botaničku J. Kablíkovou. Fotografováno dne 5. 5. 2009 (Slovensko, Bukovské vrchy, v Nové Sedlici)
 2. Devětsil - rostlina mnoha tváří Devětsil lékařský patří mezi ty bylinky, které vás na jaře zaujmou (a také potěší) svými květy - podobně jako třeba podběl - a pak jako kdyby zmizely ze světa. když se pak o letních prázdninách prodíráte na horách někde kolem horského potůčku záplavou velkých deštníkovitých listů, třeba vás ani nenapadne, že je to.
 3. Umělecké sdružení Devětsil bylo založeno 15. prosince 1920 v pražském Mozarteu Karlem Teigem, Jaroslavem Seifertem, Vladislavem Vančurou a Adolfem Hoffmeisterem, jeho brněnská pobočka byla založena v roce 1923.V roce 1925 se Devětsil přejmenoval na Svaz moderní kultury Devětsil
 4. Devětsil - nejvýznamnější česká meziválečná umělecká skupina; umělecký svaz- inspirovala se Čapkovými překlady francouzských moderních básníků, zejména Apollinairovým Pásmem- byl založen roku 1920, jeho program zformuloval Karel Teige (kritik umění, teoretik, překladatel, publicista
 5. Devětsil lékařský (Petasites hybridus) má jako jediný druh duté řapíky, u ostatních druhů jsou řapíky plné.Devětsil bílý (Petasites albus) má řapíky oblé a na líci mělce promáčknuté. Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) má řapíky mělce rýhované, na líci široce a mělce prohnuté. Tento druh se vyskytuje pouze na části našeho území, a to v.

Petasites kablikianus (devětsil Kablíkové) BioLib

Zpět na taxon Petasites kablikianus - devětsil Kablíkové. UKÁZAT INFO. Taxon - Odkazy a literatura. druh devětsil Kablíkové. Například devětsil bílý s oblými a mělce promáčknutými řapíky, devětsil Kablíkové s mělce rýhovanými a mělce prohnutými řapíky, který se vyskytuje pouze v Beskydách, Krkonoších a na Hrubém Jeseníku. I v pozdním podzimu na sněhu lze spatřit tuto rostlinu, jedná se o devětsil bílý

Devětsil Kablíkové - Chrpa lučn

Devětsil lékařský (Petasites hybridus) má řapíky listů duté a rýhované, květy růžovofialové a zákrovy fialové. A do třetice, devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus), se pozná podle tužších, kožovitých, v obrysu téměř trojúhelníkovitých listů, jejichž řapíky mají na líci 2 ostré hrany Devětsil pořádal přednáškové cykly - nejvýznamnější na jaře r. 1922, a výstavy - Bazar moderního umění v r. 1923. Po názorových rozporech skončil Devětsil svou činnost v Brně v r. 1927 ( manifestačním vstupem do Komunistické strany Československa těch členů, kteří jet v KSČ nebyli ) Dominantu tvoří devětsil lékařský (Petasites hybridus) nebo vzácněji devětsil Kablíkové (P. kablikianus). Spolu s nimi se vyskytují širokolisté nitrofilní byliny, např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), krabililice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), tužebník jilmový pravý(Filipendula ulmaria subsp. ulmaria. devětsil Kablíkové / Petasites kablikianus. Synonyma. Tussilago kablikiana Opiz. Hlavní znaky - rostliny tvořící trsy - čepel listů zpravidla kornoutovitě stočená, kožovitá, na líci lesklá a tmavě zelená - řapík mělce rýhovaný, na svrchní straně široce, ale mělce promáčklý, s ostrými hranami.

Devětsil (rod) - Wikipedi

Devětsil. devětsil. Název této velmi zvláštní byliny pochází z lidového léčitelství. Dříve se jí hojně užívalo k léčení mnoha nemocí a neduhů. Lidé věřili, že má devět zázračných sil. Dnes ji nahradily účinnější léky a bylinky, ale botanický název zůstal - devětsil lékařský Orobanche flava F.W. Schultz - záraza devětsilová. Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité Status: C2 Popis: Poměrně mohutné byliny nezřídka dosahující 70cm výšky. Lodyha žláznatá, tlustá, na bázi ztlustlá, světle žluté sytě okrové nebo narůžovělé načervenalé barvy, v dolní části hustě olistěná, v horní části řídce

Diskusní fórum: devětsil kablíkové 1 Garten

 1. Devětsil Kablíkové je nejvzácnějším ze tří druhů devětsilů, které v České republice rostou. Vázán je na karpatská pohoří v Rumunsku, Ukrajině, Polsku a na Slovensku, izolovaně roste rovněž na Balkáně. U nás dosahuje západní hranice svého rozšíření. Běžnějšími druhy devětsilů jsou devětsil lékařský.
 2. antou bývá nejčastěji devětsil lékařský (Petasites officinalis), vzácněji devětsil Kablíkové (P. kablikianus). Rozšíření: Roztroušeně především na horních tocích řek téměř výhradně v severovýchodní polovině ČR, ojediněle také na Šumavě. Ohrožené taxony: Aconitum firmum, Orobanche flava
 3. vody a pobřeží. Květena vod a okolí je značně různorodá. Liší se od sebe druhy stojatých vod (rybníky, tůně, jezera) a druhy tekoucích vod (potoky, řeky)
 4. Poměrně vzácný devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) je typicky horský druh, který roste také na březích toků (v Krkonoších hlavně podél Labe a Úpy). Čepele lesklých tužších listů jsou trojúhelníkovitě srdčité. To devětsil bílý (Petasites albus) je mnohem častější, nacházíme ho i na lesních.
 5. Není výjimkou, když se v uvedeném společenstvu objeví všechny tři u nás přirozeně rostoucí druhy devětsilů vedle sebe: devětsil bílý (Petasites albus), devětsil lékařský (Petasites hybridus; druh i nižších poloh) a devětsil Kablíkové (P. kablikianus; hojnější zase pouze v Krkonoších). Zatímco devětsil.
 6. Na horní Jizeře roste netýkavka i ve vegetaci se vzácnými druhy jako třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) nebo devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus), na dolní Jizeře zase i v dosti vzácných společenstvech svazu Senecion fluviatilis. Důsledky jejího výskytu můžeme nahlížet jako degradaci přirozeného.
Petasites kablikianus - Wikidata

Devětsil Kablíkov

Atlas: devětsil kablíkové 1 Flora-cs

 1. Záměny: Nejčastější záměna hrozí s devětsilem Kablíkové (Petasites kablikianus), který má listy v obrysu trojhranné a řapíky listů mělce rýhované s ostrými hranami. Devětsil lékařský (Petasites hybridus) se vyznačuje řapíky dutými a křídlatě žebernatými
 2. Atlas obsahuje abecední přehled rostlinstva Krkonoš, rozšířený o odkazy na encyklopedické údaje. V případě nových odborných pozorování a výzkumů bude doplněn a rozšířen. ===== V názvech jednotlivých částí atlasu je vždy obsažen název prvního a posledního rostlinného druhu v dané části (konkrétní stránce)
 3. 11 VZáCN ROSTLINy BESKyD DuBOHABROVÉ HÁJE - květnaté a bez dubu Nejnižší a nejteplejší polohy Beskyd, do 400m n. m., pokrývají dubohabřiny.Dnes tvoří jen asi 4% přirozených lesů, přičemž nejrozsáhlejší a nejzachovalejší jsou porosty na západních svazích údol
 4. Devětsil Kablíkové. Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) je horský druh rodu devětsil, který je v české přírodě poměrně vzácný. Nový!!: Podzemní voda a Devětsil Kablíkové · Vidět víc » Dezertifikac
 5. Lékárna Devětsil, 9SIL s.r.o. Krkonošská 44 54301 Vrchlabí Lékárna Devětsil poskytuje veškeré služby spojené s výdejem léčiv, léčivých prostředků a zdravotních pomůcek na lékařský předpis i volný prodej. V našem sortimentu naleznete také čaje, doplňky stravy, vitamíny, léčebnou kosmetiku, homeopatika, prostředky zubní hygieny a dětskou výživu

V podhůří dosti často. V Krkonoších často dominuje významný druh devětsil Kablíkové. M6 Bahnité říční náplavy Vyskytují se převážně v neregulovaných částech toků a v přilehlých částech slepých ramen, při katastrofálních záplavách i mimo tok v široké oblasti říční nivy. Jsou projeve Devětsil bílý (Petasites albus) Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) Devětsil lékařský (Petasites hybridus) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Had.

Nezvěstné druhy: vratička heřmánkolistá - ko, řeřišnice rýtolistá - ko, modrohořec bezlodyžný, chrpa měkká - ko, svízel trojrohý, mečík bahenní - ko, smrkovník plazivý - ko, rozchodníkovec ostrolistý, hladýš pruský - so, běloprstka bělavá - so, bělolitka rolní, měkčilka jednolistá - ko, šklebivec přímý, užerka chmelová, vstavač. Devětsil bílý (Petasites albus) Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) Devětsil lékařský (Petasites hybridus) Děhel lesní horský (Angelica sylvestris subsp. bernardiae) Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) Divizna černá (Verbascum nigrum) Divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum Devětsil Kablíko-vé (Petasites kablikianus) vytváří vícevrstevné, převážně zcela zapojené porosty, ve kterých se Petasitetum hybrido-kablikiani. Vegetace s devětsilem Kablíkové (Petasites kablikianus) na štěrkovém náplavu Morávky u Dobré na Frýdeckomístecku. (M. Chytrý 2007. Nažka a Devětsil Kablíkové · Vidět víc » Dicerothamnus rhinocerotis Šupinaté listy a bílé chlupy Dicerothamnus rhinocerotis je stálezelená, nevysoká, do široka rozložená keřovitá rostlina, endemit Jihoafrické republiky, kde roste v provinciích Západní, Východní a Severní Kao a částečně i na jihu Namibie Devětsil Kablíkové - Chrpa luční. Poznávání rostlin , léčivé byliny, poznávánízvířat Tento den se děti v lučním a. Sběrači módního druhu česneku často trhají celé rostliny tak, že zničí i poupata. Pásy lučních květin by mohly ochránit pole před škůdci místo pesticidů. Pásy divokých lučních květin.

Výhodou sudu na vodu je snadná instalace a manipulace. Nákup bez rizika: dní na vrácení. Sudy na vodu výhodně v Eshopu HORNBACH. Sud 120l na dešťovou vodu Vyroben z technologického recyklátu, který vzniká při výrobě plast Stránka obsahuje nejčastěji hledané výrazy na Encyklopedie-cs.com seřazené podle abecedy (vše převedeno na malá písmena). Seznam je generován plně automatickým skriptem, méně hledaná slova jsou odstraňována a text delší jak 30 znaků je ořezán Mgr. Brožová - poradenství . nově připravované kurzy a akce naleznete na www.brozova-poradenstvi.wz.cz. brozova-poradenstvi.wz.cz Poradnu naleznete: Kablíkové 1146, 543 01 Vrchlabí GPS: 50°37'15.579N, 15°35'59.212 devětsil Kablíkové - Petasites kablikianus Bercht. divizna jižní rakouská - Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. et Schult.) Hayek dřín jarní - Cornus mas L. dřišťál obecný - Berberis vulgaris L. dub pýřitý - Quercus pubescens Willd. dymnivka bobovitá - Corydalis intermedia (L.) Mérat dymnivka plná - Corydalis solida.

Lékárna Devětsil Vrchlabí Kablíkové 1146, 543 01 Vrchlabí GPS: 50°37'15.579N, 15°35'59.212E [11/16/13] Darujte svým blízkým zdraví - DÁRKOVÉ POUKAZY čekají na své majitele! Krásné podzimní dny.. Katalog biotopů České republiky vznikl jako základní podklad pro vytvoření dvou evroých soustav chráněných území, zvaných Natura 2000 a Smaragd, v České republice pojmenován Petasites Kablikianus - devětsil Kablíkové. Ale botanikové znají i . jiné názvy rostlin, které nesou její jméno. Uveďme si alespoň některé: Kablikia . Minima, Lycopidium Kablikianum, Marchandis Kablikina. Manželství měla bezdětné, ale přesto se své vědecké činnosti mohla věnova

Devětsil (rod) – Wikipedie

Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 29.03.2020: Daphne mezereum lýkovec jedovatý 393823: Komorna (sever) Petr. 64 vzácných rostlin CHKO Beskydy. Mapka výskytu, krátký popis výskytu i nějaká zajímavost petasites kablikianus - devětsil Kablíkové ortygonis pondicerianus - frankolín křepelčí gambianus - gambijský oreophasis derbianus - guan horský oreophasis derbianus - hoko horský columbianus - holubí hudsonianus - hudsonský aster lamarckianus - hvězdnice kopinatá elaphurus davidianus - jelen Davidův elaphurus davidianus - jelen mil

Půvabné časy podle Ivy Hüttnerové, tentokrát s vůní léčivých i jiných bylinek (2002). Režie F. Karváne Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus)

petasites glabratus - devětsil Kablíkové scabra - drsná abra - důvěrnice adenostyles glabra - havez alá abramites - hlavostojka abramites hypselonotus - hlavostojka cejnovitá hipopytis glabra - hnilák lysý arabis hirsuta glabra - huseník sudetský plantago scabra - chmelík písečný heliopsis scabra - janeba drsná ulmus scabra. 3 vzÁcnÉ rostliny beskyd 3 vzÁcnÉ rostliny beskyd. 4 4 vzÁcnÉ rostliny beskyd. Name Language; Karpaten-Pestwurz: German: белокопытник белый: Russian: подбел белый: Russian: lepiężnik wyłysiały: Polish.

Devětsil kablíkové 1 Flora-cs

Poklady Krkonošského muzea 1 - Správa Krkonošského národníh Kokrhání kohouta je považováno za symbol nového dne. Kohouti kokrhají každý den těsně před rozedněním a této části dne, který lze označit... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Katalog biotopu České republiky vznikl jako základní podklad pro vytvoření dvou evroých soustav chráněných území, zvaných Natura 2000 a Smaragd, v České republice An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Abies alba Mill. jedle bělokorá. Abies cephalonica Loudon. jedle řecká. Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. jedle ojíněná. Abies grandis (D. Don) Lindl

DEVĚTSIL JST s.r.o. - provozovatel více než 20 ..

Abies alba;jedle bělokorá Abies concolor;jedle ojíněná Abies grandis;jedle obrovská Abies nordmanniana;jedle kavkazská Abutilon theophrasti;mračňák Theophrastův Acer campestre;javor babyka Acer ginnala;javor ginnala Acer japonicum;javor japonský Acer negundo;javorovec jasanolistý Acer palmatum;javor dlanitolistý Acer platanoides;javor mléč Acer pseudoplatanus;javor klen Acer. Devětsil - 7/285 Devětsil bílý - 7/291 Devětsil japonský - 7/292 Devětsil Kablíkové - 7/288 Devětsil lékařský - 7/287 Divizna - 6/295 Divizna brunátná - 6/297 Divizna černá - 6/302 Divizna jižní - 6/300 Divizna knotovitá - 6/303 Divizna malokvětá - 6/307 Divizna ozdobná - 6/306 Divizna sápovitá - 6/308 Divizna. Devětsil (rostlina) - Rod rostlin z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae), kam patří Devětsil Kablíkové - rostlina Petasites kablikianus. Svaz moderní kultury Devětsil - česká avantgardní skupina známá. Západní okraj areálu zde má například kerblík lesklý (Anthriscus nitida), kakost hnědočervený (Geranium phaeum), devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus), hořepník tolitovitý (Pneumonanthe asclepiadea) a vrba slezská (Salix silesiaca), severozápadní hranici výskytu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides.

fotografický klíč k určování cévnatých rostlin

Lékárna Devětsil DEVĚTSIL JST s

nothum novae-angliae novae-civitatis novakii novi-belgii nuda nudicaulis nummularia nummularium nutans nutantiflorum nuttalliana nuttallii nyctagineus oakesiana obliqua oblonga oblongatum oblongifolia oblongifolius oblongipetala oblongus obornyana obornyanum obornyi obovata obovatus obscura obscurum obtusa obtusifolia obtusifolius obtusifrons. 8 9 Plesník & Chobot: ervené seznamy a knihy Příroda, Praha, 35: 6-34, 2017 ho hodnocení. První verze kritérií (rodríguez et al. 2011) byla porozsáhlých konzultacích upravena (keith et al. 2013, PleSník 2013) anásledně schválena Radou IUCN jako oficiální dokument (IUCN 2014) cswiki Devětsil Kablíkové; frwiki Petasites kablikianus; plwiki Lepiężnik wyłysiały; viwiki Petasites kablikianus; Wikibooks (0 entries) edit. Wikinews (0 entries) edit. Wikiquote (0 entries) edit. Wikisource (0 entries) edit. Wikiversity (0 entries) edit. Wikivoyage (0 entries) edit. Wiktionary (0 entries) edit

Devětsil Kablíkové - Chrpa lučníDevětsilAtlas: topol černý 1 | Flora-cs
 • Netopýr indio.
 • Salem witches.
 • Komin komplet.
 • Společenská smlouva 2017.
 • Obklady imitace kamene interier.
 • Oprava pianina.
 • Mandevilla sundaville.
 • Burak yeter mehtap yeter.
 • Nicki minaj wiki.
 • Alkoholová demence příznaky.
 • Svalová fascie.
 • Dětské domovy nadace.
 • Kdo je předseda poslanecké sněmovny.
 • 3 tyden tehotenstvi.
 • Tamron japan.
 • Kožený přebal na knihu.
 • Stejnosměrného proudu.
 • Historické kolo mas.
 • Archiv bezpečnostních složek den otevřených dveří.
 • Rolety do rámu okna.
 • Megacloud.
 • Když vás muž nechce.
 • Hudba dnb.
 • Psí bouda v zimě.
 • Bazar zdarma daruji.
 • 5000 bankovka rozměry.
 • Colop 30 cena.
 • Iron film.
 • Chlorhexidin pro psy.
 • Zrcadlení počítače.
 • Mexico city počasí.
 • § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb.
 • Bungalov 879.
 • Počet lékařů na obyvatele.
 • Štěně pardubice.
 • Dětský den horní počernice.
 • Rimortis youtube.
 • Folie proti vode.
 • Depozitář podílového fondu.
 • Rip curl praha.
 • Volání ze zahraničí vodafone.