Home

Neznělé souhlásky cvičení

správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: český jazyk, znělá souhláska, neznělá souhláska, spodoba, znělost. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová. Souhlásky znělé s neznělé Doplň chybějící písmenko. hla ď ť d t ká, nese ď ť d t , pru ď ť d t ká, pru ď ť d t , hru ď ť d t ka, sla ď ť d t ký plo ď ť d t , vra ď ť d t , vyle ď ť d t , vyři ď ť d t , dlouhý plo ď ť d t , pora ď ť d t , le ď ť d t , proje ď ť d t , lo ď ť d t ka, odpově ď ť d t. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická Znělé a neznělé souhlásky Souhlásky znělé a neznělé Doplň chybějící písmenko. Bo š ž s z ka, obra š ž s z , kolobě š ž s z ka, lá š ž s z ka, vydr š ž s z , je š ž s z , kla š ž s z , vá š ž s z ka, bří š ž s z ka, ne š ž s z , ta š ž s z ka, paře š ž s z , podlo š ž s z ka, ú š ž s z ký, nama š ž s z , usu š ž s z.

Procvičování znělých a neznělých souhlásek - Digitální

Souhlásky párové. 1. Na konci slov (před pauzou) se párové znělé souhlásky vyslovují jako neznělé a tím ve výslovnosti mizí rozdíl mezi b -- p, d -- t, ď -- ť, h -- ch, v -- f, z -- s, ž -- š, v přejatých slovech též g -- k. Pravopis však k tomu nepřihlíží; na konci slov se tedy píšou písmena označující. Párové souhlásky: Žák: - odůvodňuje psaní slov s párovými souhláskami pordle významu - zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť,z-s, ž-š, v-f, h-c Tvrdé, měkké souhlásky Druhy slov Spodoba 3. ročník Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. ročník. Cvičení můžete využít k procvičení skládání slov z písmen, ale také pro rozlišování podobných hlásek a písmen(l-r, sykavky, d-b-p). a) Doplň slabiku Nyní se přesuneme k jednoduchému dělení. Hlásky rozdělujeme na:-samohlásky-souhlásky-dvojhlásku. SAMOHLÁSKY. Jsou a,e,i,o,u,y a dělí se na krátké a dlouhé.. SOUHLÁSKY Podle tvrdost Následující série výslovnosti cvičení kombinuje slova začínající stejným souhlásky zvuku následuje podobné samohlásky. Vyjádřený a neznělé souhlásky jsou spárovány (b - vyjádřený / p - neznělé, d - vyjádřený / t - nezvučné, atd) pomoci studentům srovnávat a porovnávat podobné souhlásky formaci. Párování podobné fonémy ke zlepšení výslovnosti.

Souhlásky znělé s neznělé - eStránky

 1. Podle činnosti hlasivek rozdělujeme souhlásky na znělé a neznělé. znělé souhlásky: b, d, ď, g, h, v, z, ž, j, m, n, ň, j, l, r - při vyslovení hlasivky kmitají (nelze je šeptat) neznělé souhlásky: p, t, ť, k, ch, f, s, š, c, č - při vyslovení hlasivky nekmitají (lze je šeptat) Párové souhlásky se liší pouze znělostí. párové souhlásky
 2. Ke komunikaci s ostatními potřebujeme věty, k jejichž tvorbě jsou nutná slova. Větu ani slovo bychom ovšem neměli šanci složit bez ještě základnější jednotky, a to písmene, případně hlásky. V tomto článku se budeme věnovat právě hláskám, konkrétně jejich dvěma podskupinám, a to samohláskám a souhláskám. Asi nejzákladnější pravopisná pravidla se.
 3. Která žabka si uloví něco na zub? Zdůvodni si psaní slova a klikni na souhlásku, která do slova patří
 4. Tematická oblast: gramatická cvičení tvrdé a měkké souhlásky Předmět: Český jazyk Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní a výslovnost znělých a neznělých souhlásek, technika písemného projev
 5. Český jazyk pro 6. ročník - Hláskosloví - hlásky, samohlásky, souhlásky, souhlásky znělé a neznělé
 6. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně
 7. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Pravopis slova: Zdvojené souhlásky: 01b: 6: Český jazyk: Pravopis slova: Zdvojené souhlásky: 02b: 6: Český jazyk: Pravopis slova: Zdvojené souhlásky : 03b: 6: Český jazyk.

Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. Samohlásky. krátké - a e i o u, dlouhé - á é í ó ú. Souhlásky podle výslovnosti. tvrdé - h ch k r d t n, měkké - ž š č ř c j ď ť ň, obojetné - b f l m p s v z. podle zapojení hlasivek. znělé - b d ď g v z ž h m n ň j l r, neznělé - p t ť k f s š ch c č Cvičení, ve kterém si můžete ověřit, zda umíte psát správně souhlásky uvnitř a na konci slov. Každá odpověď navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi. Test: Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 11. Další test zaměřený na psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Přípravná cvičení: - jazykolamy, básničky - dechová a artikulační cvičení Pracovní list: 1. žáci pracují podle pokynů na pracovním listě - Řešení: b, d, ď, v z, ž, h (znělé souhlásky), ostatní neznělé 2. žáci pracují podle pokynů na pracovním listě - Řešení: Lev je král zvířat www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Slova&topic=01.+Slova+nad%C5%99azen%C3%A1+a+slova+pod%C5.

Nejrozšířenější souhláskovou změnou v češtině je tzv. spodoba (asimilace) znělosti. K ní dochází tehdy, jestliže souhláska mění svou znělost (nebo neznělost) vlivem souhlásky sousední, tj. skupina souhlásek se vzájemně přizpůsobí, takže pak jsou všechny její členy buď znělé, nebo neznělé V našem úvodním cvičení jsme si vybrali zdvojování koncové souhlásky před příponou -ing. Zdvojuje se ale i jinde, o čemž si řekneme později. Pokud je poslední písmeno daného slova souhláska, může dojít k jejímu zdvojení. Musíme se však podívat ještě na další písmena znělé a neznělé souhlásky, znělé, neznělé, český jazyk, přehled, výuka, párové, souhlásky. Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: spodoba, znělý, neznělý, souhláska. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzděláván

Znělé a neznělé souhlásky

Zdvojené souhlásky. 31. 8. 2009. Pokud se ve slově setkají dvě stejné souhlásky na styku předpony a kořene nebo kořene a přípony, dochází ke zdvojení souhlásek (denní). Pozor na výslovnost, zdvojené souhlásky někdy rozlišují dvě různá slova Asimilaci znělosti nepodléhají jedinečné souhlásky (sonory), neboť nemají neznělé protějšky, ani tuto asimilaci standardně nezpůsobují (v moravských nářečích však k této asimilaci obvykle dochází). měkké a tvrdé slabiky, třídění hlásek - Cvičení, testy a hry pr neznělé p t ť k f s š ch c č Souhlásky znělé a neznělé: párové znělé b d ď g v z ž h p t ť k f s š ch nepárové jen znělé m n ň j l r jeneu neznělé c č: krátké a dlouhé krátké a e i o u dlouhé á é í ó ú i/í nebo y/ý, ú nebo ů. dvojhlásky ou , au , Obsahuje cvičení rozvíjející oblast sluchové analýzy a syntézy, jazykový cit, některá cvičení jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby a na nácvik základních gramatických jevů (tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen)

Souhlásky znělé a neznělé

V rozvrhu budou zařazeny 3 on-line hodiny - na všechny si připravte mluvnici a řádně zopakujte vyjmenovaná slova po L,M, znělé a neznělé souhlásky. Zkontroluj si, že máš hotový DÚ z PS - str. 11, 12/ 1 c), cvičení z českého jazyka v kostce - Klíč v ostatních slovech dvojhláska ou; 2. neznělé souhlásky: f, s, ostatní znělé; páry: f-v, p-b, š-ž, s-z, ť-ď, k-g; 3. souhlásky v, l; zvuk tleskání - sykavky s, z a souhláska l = zvukomalba;. Párové souhlásky. Párové souhlásky děravá loďka Online cvičení na doplňování f/v, p/b, s/z, t/d, ť/ď, š/ž. Oprava chyb ve větách. Možnost tisku cvičení do PDF Souhlásky - konsonanty - vznikají tím, že vydechovanému proudu vzduchu se staví do cesty překážky Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry Tato sada obsahuje cvičení na znělé a neznělé souhlásky. Kartičky jsou zalaminované, balené v sáčku se zipem. Sada obsahuje 8 barevných dřevěných kolíčků. Mám dotaz k tomuto produkt

Hlasová cvičení Studijní materiál k přednáškám a cvičením. DÝCHÁNÍ: FONACE: ARTIKULACE: SOUHLÁSKY Viz: Artikulace, Artikulační cvičení, Samohlásky. Doplňovačky, diktáty a další pravopisná cvičení se někdy pro děti stávají naprosto nezajímavými a nezáživnými. Naše sady Kolíčky a pravopis mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Tato sada obsahuje cvičení na znělé a neznělé souhlásky Kartičky jsou zalaminované. Sada obsahuje. Souhlásky uprostřed slov Párové znělé souhlásky, které jsou uprostřed slova před neznělými souhláskami, ztrácejí svou zvučnost, tzn. vyslovují se jako jejich párové neznělé souhlásky Dělicí měkký znak se píše uprostřed slova a nikdy se nepíše po předponách . PRAVIDLA - Samohlásky a souhlásky 1) zdvojené souhlásky -n/nn zápis na classroom Domácí příprava - Umíme to LITERATURA. zapsat si literární pojmy - říkadlo, rozpočítadlo a hádanka - výklad na classroom Úterý 10.11.2020 - nezapomeňmte na možnost předání okopírovaných úkolů. 1) zopakovat si zdvojené souhlásky -výklad na classroo

Dechová cvičení (vhodná pro pedagogy mateřských škol) neznělé S,Š. Lektor sleduje a upozorní účastníka kurzu, že se mu rytmicky zvedá a stahuje oblast Obměna: měníme souhlásky, vhodné je rovněž střídání hlásek T, K nebo krátká slova začínající souhláskou B (Baf, Bum) nebo T (Tam, Ten) nebo. d) Znělé a neznělé souhlásky. 25. Týmová práce v hodině. 5 heterogenních skupin. Úvod, písnička 3 min; závěr, hodnocení 7 min. Skupiny mají kartičky s úkoly, po cca 7 min si je vymění (systém kolotoč) a pokračují na dalších úkolech: - 1

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

 1. Pouze neznělé souhlásky: ч, щ, ц, х. 1. Znělé souhlásky se stávají neznělými: a) na konci slova: дуб [dup], лоб [lop], итог [itók], вид [vit] b) před neznělými souhláskami: сказка [skáskъ], водка [vótkъ] 2. Neznělé souhlásky se stávají znělými, pokud stojí právě před znělými souhláskami
 2. 20. 10. pravopisné cvičení + test - hláskosloví, znělé x neznělé souhlásky, přepis výslovnosti, slovní přízvuk, druhy tázacích vět
 3. Znělé a neznělé souhlásky tvoří znělostní páry. Souhlásky znělé neznělé jen znělé párové b p v f r Učebnicestrana 90 cvičení 4, cvičení 5 pracovní sešit strana 51 cv. 4,6,7,9. Author

Párové souhlásky

Toto učivo navazuje na souhlásky znělé a neznělé z minula. Měli byste si uvědomit, že i v češtině mnohá slova jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Je to pro to, že se nám v nich vedle sebe potkávají souhlásky znělé a neznělé a mezi nimi dochází ke konfliktu a kdybychom měli dodržet výslovnost tak, jak je psána, bylo. PS: strana 11/celá, u cvičení 11/7 si pusť nahrávku a zkus doplnit (bez koukání do učebnice, prosím) Na pondělí projdi a zopakuj všechna slovíčka ze 3. ročníku - Lekce 18 - 28, (která jsi zapomněl, ta se douč, použij loňský sešit na slovíčka a PS) 15.10.2020. UNIT 4: Count to twent Souhlásky znělé a neznělé. Při vyslovování souhlásek znělých se hlasivky chvějí, při vyslovování souhlásek neznělých se hlasivky nechvějí. Znělé a neznělé souhlásky tvoří páry: online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (8%

cvičení ČJ - Sweb

Věra VOŇKOVÁ_Přípony -ský, -ští (zápis) Strana 2 z 2 b) asimilace znělosti když znělé a neznělé souhlásky tvoří skupinu, řídí se výslovnost podle druhé z nich, tedy např. je-li druhá souhlásk UJA201 Jazyková cvičení III UJA103 Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999 , jaro 2002 , jaro 2003 , jaro 2004 , jaro 2005 , jaro 2006 , jaro 2007 , jaro 2008 , jaro 2009 , jaro 2010 , jaro 2011 , jaro 2012 , jaro 2013 , jaro 2014 , jaro 2015 , jaro 2016 , jaro 2017 , jaro 2018 , jaro 2019 , jaro 2020 teorie řešené úlohy cvičení test nápověda Například souhlásky p a b nebo v nebo celé neznělé. V češtině se většinou připodobňuje souhláska předcházející k souhlásce následující (asimilace zpětná): prosba - [prozba], kdo - [gdo], bez tebe - [bestebe]

- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov:b-p, d-t, d -tˇ, z-s ,ž-š ,v-f, h-ch - seznamuje se s abecedou - dělí slova na konci řádku podle stavby slov Sloh: - základní formy společenského styku - jednoduchý popis - děj - základ vypravování - vypravování podle obrázkové osnov Pravopisná cvičení. Bě/bje, vě/vje, mně/mě Jelikož se totiž na konci slov objevují pouze neznělé souhlásky, musí se taková souhláska vyslovit nezněle. Proto tedy ve spisovné výslovnosti dochází ke změnám v následujících slovech: led → [let] (let jako činnosti, kterou provádí letadlo,. Pravopis souhlásek na konci slov. Podle činnosti hlasivek rozdělujeme souhlásky na znělé a neznělé. znělé souhlásky: b, d, ď, g, h, v, z, ž, j, m, n, ň. Cvičení doprovázejí černobílé ilustrace. Určeno pro: 5. ročník . Formát: A4 (21 x 30 cm) Počet stran: 30 . Obsah učebnice. Co už umíme? Píšeme správně slova se skupinami dě - tě - ně, bě - pě - vě - mě? Píšeme znělé a neznělé souhlásky správně? Učíme se abecedu; Píšeme správně i, í - y, ý Neznělé: p, f, t, ť, s, š, k, ch Znělé a neznělé souhlásky spolu tvoří dvojice, jsou to párové souhlásky. Učebnice s. 9/1, 2 a) - ústně Pracovní sešit s. 6/ 6 a) - cvičení 1 a) oznámkuji Slovní přízvuk Slova v češtině mají přízvuk hlavní a vedlejší. Hlavní přízvuk je vždy na první slabice - např

Popis Soubor obsahuje cvičení rozvíjející oblast sluchové analýzy a syntézy, jazykový cit, některá cvičení jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby a na nácvik základních gramatických jevů (tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen) neznělé: p t ť k f s š ch. Souhlásky nepárové (jedinečné) nemají svůj protějšek: znělé: m n ň j l r. neznělé: c č. Ř je podle postavení ve slově: znělé (dřít, mříž) / ne)znělé (tře, keř). Asimilace znělost Dřevěné bedýnky Justwood. V každé z nich najdete velký kus jedinečnosti a originality. Využít je lze jako funkční nábytek, poličku nebo úložný prostor do dětského pokoje či spíže dvě souhlásky se vyslovují zdvojeně tam, kde by mohlo dojít k změnám smyslu: nejjistější - nejistější, podaný - poddaný, racci - raci na švu složených slov - půllitr, půlletý, dvojjazyčn

souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné; znělé, neznělé (přečti . si . žluté rámečky - strana 102) opiš slova do školního sešitu a označ souhlásky znělé a neznělé. zahradník, ryba, přezůvky. spodoba znělosti (přečti si žlutý rámeček - strana 101, I. díl) cvičení 1/103 (doplň vynechaná písmena) cvičení. Znělé souhlásky vyžadují použití hlasivek produkovat jejich podpis zvuk; neznělé souhlásky nemají. Oba typy používat dech, rty, zuby a horní patro dále modifikovat řeč. Tato příručka prezentuje rozdíly mezi vyjádřenými a neznělými souhlásek a dá vám několik tipů k jejich použití Sluchové rozlišování je důležité pro vývoj řeči, výslovnosti, ve škole potom pro psaní a čtení. Pro správnou výslovnost musí dítě odlišit jednotlivé hlásky - sykavky, měkké a tvrdé souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky. Diferenciace je stejně významná pro psaní a čtení

PPT - Zvuková stránka jazyka PowerPoint Presentation, free

Hláskosloví «Vlast

rozliší slova (změnu souhlásky, např. - konec - kopec, kočka - kočka nepravidelně se střídají stejné a rozdílné dvojice) bez obrázku - říká stejný x jiný, rozliší slova bez obrázku (znělé a neznělé hlásky, sykavky), rozliší slova podložená obrázkem (změna délky) - např Znělé x neznělé souhlásky Toto je pro studenty docela těžké si zapamatovat a uvést do praxe. Velmi pomůže, pokud jim to budeme neustále připomínat tím, že správnou výslovnost vždy napíšeme do hranatých závorek (na tabuli nebo na papír, nezapomeňte ji uvádět i ve svých vlastních materiálech) a necháme studenty, aby. Učivo - výslovnost sykavek, znělé a neznělé souhlásky, specifická asimilace, délka slabik, správné psaní slov. Popis; Ukázky a návody; Kontaktujte Nás. Určení: pro 2. - 4. ročník. Využití: Obsah jednotlivých cvičení je zaměřen na reedukaci a rozvoj sluchového vnímání s cílem zmenšit či odstranit deficit v.

Video: ESL výslovnostní cvičení

SMART - Tvrdé souhlásky - s písničkou od Dády! Žáci mají za úkol vyznačit hláskovou stavbu slova, hádají názvy pohádek, synonyma, vyvození tvrdých souhlásek, písnička Dády Patrasové. vložil: petinav. 4. vloženo: 17.05.201 Znělé a neznělé souhlásky d, t, ď, ť, h, ch 1* Doplňování znělých a neznělých souhlásek do slov, používání pravidel pro psaní znělých a neznělých souhlásek na konci slova. 247 stažení Ostatní škol Procvičte si OSOBNÍ ZÁJMENA ve tvaru podmětném, předmětném a přivlastňovacím - Duration: 12:36. Jana Dvořáková - angličtina.online.pro.samouky 16,638 view Z ukázky vidíme, že se nigori zapisují doprava nahoru nad slabiku. Jejich účel je prostý: měnit neznělé souhlásky ve slabikách na znělé. Teď se možná chytáte za hlavu, že jste na hodinách češtiny nedávali dostatečný pozor a nerozeznáte znělé souhlásky od neznělých (můj případ ). To však není žádný problém.

Souhlásky c a č jsou polozávěrové, jejich výslovnost se dá rozdělit na dvě fáze: fáze úplného závěru, který postupně povoluje, až vytvoří úžinu, jejíž třecí šum připomíná sykavky. · podle účasti hlasu na znělé a neznělé. párové - b-p, d-t, ď-ť, g-k, v-f, z-s, ž-š. samostatné znělé - m, n, ň, l. Domů Pravopisná cvičení Samohlásky, souhlásky Tvrdé a měkké souhlásky Tvrdé a měkké souhlásky 3. Už asi víte, že v češtině máme hlásky ve dvou velkých skupinách: samohlásky (a, e, i, o, u, y) a souhlásky, které můžeme dále rozdělit do tří dalších skupin - tvrdých, měkkých a.

508 Tvrdé souhlásky (ppt) 509 Měkké souhlásky (ppt) 510 Tvrdé a měkké souhlásky PL1 (PDF) 511 Tvrdé a měkké souhlásky PL2 (PDF) 512 Tvrdé a měkké souhlásky PL3 (PDF) 513 Znělé a neznělé souhlásky (notebook) 514 Spodoba b-p, v-f (PDF) 515 Spodoba d-t, z-s (PDF) 516 Spodoba ď-ť, ž-š (PDF) 517 Spodoba h-ch (PDF) 518. Na fonetické úrovni se tak rozlišují hlásky znělé a neznělé. Obecně se hlásky dělí na samohlásky (vokály) a souhlásky (konsonanty). Samohlásky se podobají spíše tónům (výdechový proud prochází dutinami bez překážek). Souhlásky jsou nepravideln

ČJ - tvrdé, měkké souhlásky, doplňování y, i - ústně cvičení v učebnici, vypracovat zadané pracovní listy. ČJ čtení - číst libovolnou knihu dle vlastního výběru do čtenářského deníku. Př - dělení rostlin na byliny, dřeviny - přečíst zadaný text, vypracovat pracovní list . 5. roční Soustava českých hlásek: Hlásky: a) samohlásky = tóny b) souhlásky = šumy - znělé - hlasivky kmitají - neznělé - bez účasti hlasivek Souhlásky: a) párové - odlišují se pouze znělostí (b-p, v-f, d-t ) b).. Chceme-li vyslovit hold, dochází k tzv. spodobě znělosti, čímž se d mění na svůj protějšek - t a) rumunština b) maďarština c) francouzština d) italština . 5. Mezi západoslovanské jazyky kromě češtiny patří: a) polština a ruštin

Hláskovací tabulka. V hláskovací tabulce je ke každému písmenu přiřazené jedno slovo. Tabulka má za úkol ulehčit komunikaci, např. při telefonování, kdy některá písmena znějí podobně a nerozumíme vždy všemu správně cvičení rozvíjí sluchové vnímání, procvičuje lokalizaci zvuku a dítě rozlišuje první a a neznělé hlásky a sykavky. Kutálková (2009, s. 30) popisuje fonetický sluch jako Do této skupiny řadíme nízké samohlásky a patrové souhlásky. Difuzní hlásky mají akustickou energii rozloženou v celém poli a.

domečky se slovními druhy - na střechy budeme nalepovat

a neznělé souhlásky a zkuste poznat rozdíl. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov V češtině máme slova, která se jinak vyslovují a jinak píší. Pokud je chceme Cvičení jsou vysvětlena na odkazech, pusťte videa dětem na počítači nebo na mobilu,. Interaktivní cvičení: Základní škola, Dobrá Znělé a neznělé souhlásky 1. Procvičování pravopisu párových souhlásek. 189 stažen. Můžete si zkusit na vedlejší stránce nějaká cvičení. V pracovním sešitě na s. 5 se pokuste písemně zvládnout cv. a2, c2, e2. Poté se vrhněte na s. 10 v učebnici. Zde se soustřeďte na zvládnutí pojmů samohlásky a dvojhlásky a dále pak souhlásky znělé a neznělé. Poté vypracujte v pracovním sešitě na s. 6. Párové souhlásky na konci slov, zdůvodňování pravopisu párových souhlásek Výchovné a vzdělávací cíle: Žák zdůvodňuje pravopis párových souhlásek na konci slov. Rozvíjené klíčové kompetence: Komunikační - žák se vyjadřuje vlastními slovy K učení - žák aplikuje získané poznatky na praktickém cvičení Cvičení pro dyslektiky. Mini Dida, soubor obrázků. Pravopisné kostky i, í, y, ý, ú, ů. Pravopisné kostky znělé a neznělé souhlásky. bzučák. metronom. Tabulky pro nápravu dysortografických chyb. Doplňovací cvičení pro děti s dysortografií. Cvičení pro dyslektiky díl I. - III. Rozlišování b-d-p. Čtenářské tabulk

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Anotace: Interaktivní cvičení - doplňování skupin dě, tě, ně do slov ve větách. Interaktivní doplňovačka 2 Interaktivní práce na PC - doplňování skupin dě, tě, ně do slov. Odkaz na televizní vysílání (2. ročník) 3. týden - Tvůrčí psaní. Vyprávění dle obrázk Název materiálu Formát Hodnocení Velikost Komentáře Autor Publikováno Zobrazení; rvp.cz uživatelé Cirkus - grafomotorická cvičení s počítání - znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slova - abeceda, řazení slov Vypracování domácích úkolů - Gramar.in. Nutnost přihlášení!! Procvičování a opakování vyjmenovaných slov. 3. a 4. cvičení po B, L, M, P, S, V. dobrovolně - kompletní sada testů na vyjmenovaná slova po L (pouze po L) Práce s textem

M sčítání a odčítání do 100. PS str. 29. ČJ - souhlásky znělé a neznělé, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. učebnice str. 71 (odůvodňujeme psaní Souhlásky rozlišujeme: 2) Znělé -hlasivky se chvějí (označujeme z. 2) Neznělé -hlasivky se nechvějí (označujeme n 25. 5. - 29. 5. - písemně str. 131/6b) - doplnit čárky a opsat, žlutá tabulka str. 18 - opsat do sešitu a naučit se znělé a neznělé souhlásky, opakovat vše podle sešitu a učebnice. Písemné úkoly (kromě tabulek v sešitě) napsat ve wordu a zaslat jako přílohu na adresu RihovaZS@seznam.cz - bude hodnoceno Správně artikuluje znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov (dle možnosti dětí) viz tabulka přehledu pro rodiče; Učí se vnímat rytmus řeči, viz báseň k písmenku CH naučit zpaměti (Slabikář 2 - 30/1)

Pravopis souhlásek uvnitř slov - Diktátor - Úvo

 1. Průběhová forma sloves končících na neznělé - e se tvoří odtržením koncového -e s následným přídáním průběhové koncovky -ing. * zdvojením poslední souhlásky a přidáním -ing, Procvičovací cvičení = Přítomný průběhový čas pro stupeň A1 . DALŠÍ TESTY
 2. Znělé a neznělé souhlásky - pravopis. Abeceda, řazení slov dle abecedy. Stavba věty jednoduché Průpravná, relax., zdravotní, kompenzační cvičení. Sportovní hry. Turistika a pobyt v přírodě. Created Date: 09/04/2014 06:23:44.
 3. Efektivní metoda výuky angličtiny, pro pro ty, kteří nemají čas, případně je nebaví docházet do jazykových kurzů, nebo pro věčné začátečníky. Sami si určujete kde, jak často a jak dlouho se budete učit
 4. Frazeologie, dialogy, slovní zásoba, text, práce s textem, gramatika a cvičení. Na závěr je učebnice doplněna klíčem ke složitějším cvičením a slovníčkem. Text je ilustrován obrázky a fotografiemi. nezněle, zatímco neznělé souhlásky před znělými se vyslovují zněle
 5. Online služba pro procvičování, rozšiřování znalostí a slovní zásoby cizích jazyků (především angličtiny). Zapomeňte na klasické a nudné šprtání slovíček
 6. - Hlásky - učebnice - str. 90/cv. 4 - vypracujte podle zadání do sešitu Mluvnice (zopakujte si tvrdé a měkké souhlásky) - str. 91 - opsat oranžovou tabulku do sešitu a naučit znělé a neznělé souhlásky SLOH: - Osnova vypravování - učebnice - str. 127 - opsat do sešitu Sloh oranžovou tabulk

PRAVIDLA - Samohlásky a souhlásky

 1. - znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slova - abeceda, řazení slov Procvičování a opakování vyjmenovaných slov. 2 cvičení po B, L, M, P, S, V kompletní sada testů na vyjmenovaná slova po B (pouze po B) práce s textem - kompletní sada Liška Adéla Hlasité čten
 2. Příklady cvičení: Cvičení provádíme v klidném prostředí, vedeme děti k soustředění, zaměření pozornosti na sluchové vjemy. poznávání předmětů podle zvuku (cinkání klíčů, mačkání papíru, přelévání vody)-vše se děje za dětmi, vyloučíme zrak
 3. f) ústně cvičení 1a) i b) Strana 95 Doplňující vysvětlení: Souhlásky nedělíme pouze na tvrdé, měkké a obojetné, ale rovněž na znělé a neznělé - pokud se tyto souhlásky ve slově setkají vedle sebe, ovlivní jeden typ souhlásky výslovnost druhé. Např. ve slově křehký píšeme h, ale vyslovujeme ch
 4. - v češtině rozlišujeme znělé a neznělé souhlásky (tj. hlasivky při výslovnosti vibrují, popř. nevibrují - položte si dlaň V.— Cvičení (dělá mistra) Übung (macht den Meister) Cvičení V. 1
 5. May 21, 2018 - Spodoba (znělé a neznělé souhlásky) - PEdagog POstižený Učitelským Šílenství
 6. 88 Úkoly a cvičení 92 Výslovnost: přízvučná a a nepřízvučná samohláskae 93 Pro kontrolu 94 Úkoly a cvičení 98 Výslovnost: konsonantní a vokalické-r 99 Pro kontrolu 100 Úkoly a cvičení 104 Výslovnost: znělé a neznělé souhlásky b/p, d/t, g/k 105 Pro kontrolu Modul 4: Fit und coo

 1. Mluvnice: Spisovná výslovnost hlásek - učebnice str. 18, v příloze máte přehlednější informaci Zvuková stránka jazyka, toto si přečtěte a vypište do sešitu Souhlásky znělé a neznělé. PS str.11/cv.4 vyřešte PS str.12/cv.7,9 opět pracujte s Klíčem a zkontrolujte si, zda jste postupovali správně
 2. Start studying Znělé a neznělé hlásky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Je to výborné cvičení procesu analýzy celku v části a syntézy částí v celek a tvrdé, znělé a neznělé souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky. Tato sluchová diferenciace je pak důležitá pro rozvoj psaní a þtení (Bednářová, Šmardová, 2015)
 4. strana/cvičení 4/1,2 5/celá Znělé a neznělé souhlásky. Skladba slova. Skupiny bě- pě- vě-Ve větách urči slovní druhy, podmět a přísudek, základní skladební dvojici, vypiš všechna podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)
 5. Formou zábavných cvičení založených na vědomostech dětí probírá učivo mluvnice z 1. pololetí - pojmy věta, slovo, slabika apod. Motivačním prvkem jsou vystřihovací sluníčka, která žáci za odměnu nalepují do sešitu. NOVA252 . Více informac
 6. zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov : b - p, d - t, ď - ť, z - s, ž - š, v - f, h - ch dělí slova na konci řádku podle stavby slova aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, m
 • Pinterest diy home.
 • Porsche 911 vykon.
 • Plat učitele 1. stupně zš.
 • Zneužití rodného čísla a čísla op.
 • Obsidián výkup.
 • Vítkovické železárny mapa.
 • Semmelrock dlažba citytop.
 • Puklice na kaktusech.
 • Vypnuti pc na plochu.
 • Kvetoucí strom luhačovice.
 • Šroub tex s podložkou.
 • Masiv dub.
 • Druhá světová válka stručný přehled.
 • Postupně sestříhané polodlouhé vlasy.
 • Části mozku a jejich funkce.
 • Hatsune miku wikipedie.
 • Nejlepší čokoláda z venezuely.
 • Architektura po 2. světové válce.
 • Moskevsky kreml.
 • Alanya turecko.
 • Neuspesne darovani vajicek.
 • Rabalux 4112.
 • Rodina brownovych.
 • Hrníčková bábovka s mrkví.
 • Likvidace eternitu mladá boleslav.
 • Dušičky pracovní list.
 • Beethoven 7 symfonie.
 • Jai courtney wife.
 • Harry styles 2017 novinky.
 • Gta 4 cheaty.
 • Rodajlendka.
 • Total war three kingdoms cz.
 • Ara ararauna cites.
 • Letní spánek zvířat.
 • Rekvalifikační kurzy karlovy vary rafael.
 • Suburbicon trailer.
 • Muzikaly 2019.
 • Bakterie v konecniku.
 • Kocarky 2017 2018.
 • Plíseň v bytě zdravotní problémy.
 • Pravý hovězí guláš.