Home

Zneužití rodného čísla a čísla op

Pomocí rodného čísla je také možné požádat pojišťovnu o vrácení finančního přeplatku. V praxi je ovšem potřeba každý formulář podepsat a navíc poslat do správné zdravotní pojišťovny. Případný podvod tedy vyžaduje, aby o vás dotyčný věděl trochu víc než jen těch deset číslic uskutečnil jsem nákup přes internet. Firma po mě chtěla číslo občanského průkazu! Prý k ověření totožnosti. Mám strach ze zneužítí! Co vše se dá zjistit z čísla OP? Bodou znát mé rodné číslo, nebo třeba vědět jestli pracuji a kde pracuji? Nemohou si třeba na základě toho, že mají mé číslo občanského průkazu vzít na mě půjčku, nebo jinak uškodit Zneužití rodného čísla Vytisknout Dobrý den, chtěl bych se zeptat na: díval jsem se na internetu na marketingovou firmu, která nabízí malé částky za účast a vyplnování dotazníku, ale chtějí rodné číslo a já se ptám zda je možné jenom když znají rodné číslo, ale nemají občanku atd jestli to jde nějak zneužít. Zneužití rodného čísla. Samotné zneužití rodného čísla není úplně časté, jelikož jen s ním mnoho neuděláme. Jestliže nám ale někdo ukradne peněženku s občankou, ze které zjistí navíc jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a číslo občanského průkazu, může to už znamenat problém Zneužití cizího rodného čísla se může teoreticky týkat například uzavření nějaké smlouvy. Podle Roberta Nešpůrka z advokátní společnosti Havel & Partners se to ale neděje často. Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře uvedl, že ve výpisu z nemovitosti by rodné číslo.

V těchto případech je však zpracování rodného čísla dané zákonem. Z hlediska možných sankcí je nejbezpečnější vymazání rodného čísla (a dalších údajů, které tam nemají, co dělat - např. číslo OP) z pracovní smlouvy. Za určitých okolností by však tyto údaje mohly v pracovních smlouvách zůstat V případě, že nositel rodného čísla nemá žádný doklad o přidělení rodného čísla (např. doklad o rodném čísle ztratil), může požádat o osvědčení rodného čísla. Vyplní formulář žádosti o osvědčení rodného čísla a zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč ve formě kolkové známky, kterou zakoupí. Podle zákona o ochraně osobních údajů je nás povinen ten, kdo naše osobní údaje shromažďuje, poučit o tom, zda je poskytnutí rodného čísla povinné či dobrovolné a v případě našeho zájmu nám i sdělit, na základě jakého právního důvodu sdělení rodného čísla od nás požaduje.

Rodné číslo je naším unikátním identifikátorem, a proto je lidmi vnímáno jako osobní údaj, kterému je nutné věnovat zvláštní pozornost a zvýšenou úroveň ochrany. Přestože není citlivým údajem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, požívá zvláštní ochrany už jen tím, že jeho užívání upravuje zvláštní zákon o evidenci obyvatel a rodném čísle Rodné číslo patří mezi osobní údaje, které mohou být zneužitelné. Uvedením kombinace rodného čísla a jména či adresy je například možné zablokovat platební kartu nebo vstoupit do některých registrů. Toho se nyní obávají malí podnikatelé, kterých se dotýká elektronická evidence tržeb (EET), protože v rámci DIČ jej někteří musí zveřejňovat na každé. Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v souvislosti se svými aktuálními zjištěními varuje veřejnost a současně ji nabádá k maximální obezřetnosti při poskytování osobních údajů (jméno s příjmením, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu), ale i kopií průkazů totožnosti (občanský průkaz, pas. 4 Je možné zneužití rodného čísla. Bohužel se setkáváme i s případy zneužití osobních údajů vč. rodného čísla.. Zneužití rodného čísla není příliš rozšířené, protože samotné číslo nestačí. Ten, kdo by chtěl číslo zneužít potřebuje znát i další informace, kterými jsou: Celé jméno, adresa bydliště, číslo občanského průkazu Zneužití rodného čísla. Dobrý den, zaregistrovala jsem se na stránkách na internetu, kde jsem udala jméno, adresu, datum narození a rodné číslo. Bohužel jsem později zjistila, že stránky jsou podvodné. Chtěla jsem se zeptat, jaké je možné zneužití těchto údajů

Dlužník a zneužití rodného čísla. 07.03.2017 protože funguje pouze na základě rodného čísla. Jméno ani jiné údaje již nekontrolují. Jak se bránit. Upřímně řečeno nemám ponětí. Z toho, jak je systém nastaven, se o zápisu do registru nedozvíte. Jediná možnost je zápisy pravidelně kontrolovat a utrácet peníze Souhlasem s využitím rodného čísla podle tohoto ustanovení je, s ohledem na absenci zvláštní úpravy, nutno rozumět souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů, tj. svobodný a vědomý projev vůle nositele rodného čísla, jehož obsahem je jeho svolení se zpracováním. Banka, splátková společnost, ale i prodejce automobilů. Tam všude se můžete setkat s kopírováním vašeho občanského průkazu. Je to obvykle mnohem rychlejší, než si pracně potřebné údaje opisovat. Pořízení kopie občanského průkazu však můžete odmítnout. Například v bance by vaše rozhodnutí nemělo ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb Podle zákona o ochraně osobních údajů je nás povinen ten, kdo naše osobní údaje shromažďuje, poučit o tom, zda je poskytnutí rodného čísla povinné či dobrovolné a v případě našeho zájmu nám i sdělit, na základě jakého právního důvodu sdělení rodného čísla od nás požaduje. Partner článku. Psali jsme Ověřování rodného čísla. V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, může písemně požádat Ministerstvo vnitra o ověření rodného čísla.. Žádost o ověření rodného čísla může podat

Znají vaše rodné číslo

Nevyhnutnosť spracúvania rodného čísla. Zákaz zverejňovania rodného čísla je absolútne jasný a dá sa v praxi pomerne ľahko dodržiavať. Avšak v súvislosti s atribútom nevyhnutnosti spracúvania rodného čísla v kontexte jeho účelu to také jasné zďaleka nie je, pričom nevedomosť alebo nesprávny postup vyvoláva riziko. Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům Česka.Rodné číslo je upraveno v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Z rodného čísla lze odvodit datum narození a pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné číslo mezi osobní údaje.V mnoha dalších státech se používají obdobné číselné identifikátory, shodný formát. Bohužel, sdělování osobních údajů, zejména rodného čísla, na internetu, není bezpečné. Nelze předjímat, zda lze tyto Vaše údaje zneužít k fiktivnímu uzavření smluv. Nicméně každý subjekt, který shromažďuje osobní údaje jiných osob, je povinen se řídit jak zákonem na ochranu osobních údajů, tak nově i GDPR. Přidělení rodného čísla Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který nemá na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním. Standardní kontrola Rodného čísla a Evidenčního čísla pojištěnce. Koncovka rodného čísla 000 je nepřípustná. Pokud MESIC > 50, pak. pohlaví je žena . DIČ na každé EET účtence . Šťastných deset tažená čísla a aktuální výsledky pro polední a večerní tah, včetně archivu posledních 10 losování

Význam a zneužitelnost čísla občanského průkazu? Odpovědi

Řešení, které by mohlo předejít zneužití rodného čísla, existuje. Je jím náhrada rodného čísla tzv. bezvýznamovým identifikátorem, ze kterého nebude možno vyčíst údaje. Pokud si teď kladete otázku, zda se zneužití rodného čísla týká i vás, pak odpověď je bohužel kladná Téma: Jak se bránit při zneužití rodného čísla Text uživatele: Rodné číslo je soukromý údaj, ale je možná trošku přeceňován, protože i když ho někdo bude mít k dispozici, tak s ním moc nenadělá

Nečasova vláda zahájí proces, na jehož konci může být zánik toho, co každý dostává hned po narození. Rodného čísla. Výrazné omezení jeho užívání se plánuje už na rok 2012. Důvodem je hrozba zneužití rodného čísla - úředník s jeho znalostí o vás najde přes počítač téměř cokoliv Rodná čísla se tisknou ve velkém, vydávají se všem a brzy se začnou také sbírat a dokonce losovat. To není fikce, ale realita. Řešení, které by mohlo předejít zneužití rodného čísla, existuje Jakékoliv zneužití rodného čísla či použití falešného rodného čísla při identifikaci je trestný čin ve smyslu zákonů České republiky. Tento příklad může být použit pouze k pochopení principu fungování rodných čísel. Autor nezodpovídá za pravost vygenerovaných rodných čísel a zříká se jakékoliv. 2) Komplexnější úpravu rodného čísla byla provedena zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), který v dalších letech prošel do současnosti jen dvěma novelizacemi Bohužel, sdělování osobních údajů, zejména rodného čísla, na internetu, není bezpečné. Nelze předjímat, zda lze tyto Vaše údaje zneužít k fiktivnímu uzavření smluv. Nicméně každý subjekt, který shromažďuje osobní údaje jiných osob, je povinen se řídit jak zákonem na ochranu osobních údajů, tak nově i GDPR.

Zneužití rodného čísla - Právní-rady

V případě, že zákon neukládá fyzické osobě povinnost identifikovat se rodným číslem, nelze to po ní vyžadovat. Fyzická osoba musí být zároveň o této možnosti informována. Pokud lze dle zákona volit mezi dvěma údaji, musí mít nositel možnost volby a nebýt nucen do poskytnutí rodného čísla Řešení, které by mohlo předejít zneužití rodného čísla, ale existuje. Je jím náhrada rodného čísla takzvaným bezvýznamovým identifikátorem, ze kterého nebude možno vyčíst údaje. Pokud si teď kladete otázku, zda se zneužití rodného čísla týká i vás, pak odpověď je bohužel kladná

Jak zjistit rodné číslo - Napovíme

 1. Proto hrozí nebezpečí, že při zneužití rodného čísla získá neoprávněná osoba informace, ke kterým by se obvyklou cestou dostat neměla. O to víc je zarážející fakt, že podnikatel je de facto přinucen své rodné číslo zveřejnit
 2. Vypuštění rodného čísla z OP znemožní jednoznačnou identifikaci Česká leasingová a finanční asociace bezvýhradně podporuje zachování rodného čísla jako jednoznačného a nezbytného identifikátoru v oblasti soukromoprávních vztahů
 3. Otázka používání rodného čísla není zákonem o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) speciálně upravena. V tomto ohledu se prý nejedná dokonce ani o citlivý údaj. Přesto je svým způsobem rodné číslo osobním údajem do jisté míry výjimečným
 4. změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (tj. bydliště)
 5. Zneužití rodného čísla - Diskuze Omlazení.cz (2) Portál pro ženy. Diskuze, články, soutěže, bazar, wiki, poradny. Plastická chirurgie, dermatologie.
 6. istrem práce a sociálních věcí ve vládě Miloše Zemana. Nahradit je chtěl číslem sociálního pojištění
 7. Rodná čísla se nebudou zapisovat do občanských průkazů asi až od roku 2022. Podle platného zákona měla rodná čísla mizet z dokladů vydávaných už od příštího roku, vláda ale navrhla tříletý odklad. Sněmovní výbor pro veřejnou správu ho dnes téměř jednomyslně doporučil o rok zkrátit. Změnu by mohla Sněmovna schválit v nadcházejících týdnech

Takže místo rodného čísla naservírujeme úřadu plné jméno, datum narození, adresu a ještě návdavkem přihodíme biometrické údaje. A vše bude evidováno v jedné základní databázi, se kterou budou ostatní databáze čile komunikovat. To si asi hackeři pomyslí, že jsme se zbláznili Fyzické osoby tam můžete vyhledávat podle jejich rodného čísla, IČO nebo jména a příjmení. Jak získat DIČ firmy jednoduchým způsobem. Vzhledem k tomu, že DIČ právnické osoby je složené z písmen CZ a obecného identifikátoru, kterým je IČO, lze si identifikátor české firmy jednoduše odvodit Zpracování nepřesného rodného čísla (tj. rodného čísla jiné osoby) a jeho předání do registru dlužníků Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. je každý správce povinen zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem Formulář: Souhlas s předáváním rodného čísla České poště 2017: Formulář pro udělení souhlasu s předáváním rodného čísla České poště použijte v případě, že jste zvolil(a) způsob výplaty některé z dávek poštovní poukázkou. Rodné číslo Česká pošta použije výhradně k vyšší ochraně výplaty dávek Základním smyslem informačního systému ORG (který je v některých materiálech označován jako převodník identifikátorů) je zajistit v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem.

Video: Katastr nemovitostí prozradí rodné číslo - CNN Prima NEW

Zneužití rodného čísla a nemožnost refinancování hypotéky - po kom vymáhat škodu? Skutečnost, že telekomunikační společnost byla třetí osobou uvedena v omyl předložením Vašeho rodného čísla nezakládá její odpovědnost za Vám způsobenou škodu O vhodnosti používání rodných čísel jako (skoro) unikátních identifikátorů fyzických osob se diskutuje poměrně dlouhou dobu, úvahy o zrušení role rodného čísla RČ jako identifikátoru se objevují minimálně 15 let.RČ jsou uváděna v některých veřejných rejstřících, například ve výpisu z katastru nemovitostí, jsou součástí DIČ podnikajících fyzických. Rodná čísla podnikatelů by se už neměla objevovat na daňových dokladech, fakturách ani v rejstřících. Chtějí to prosadit opoziční poslanci. TOP 09, Piráti, lidovci a Starostové předložili do připomínkového řízení návrh novely daňového řádu, podle kterého už by daňová identifikační čísla, tedy DIČ, neměla obsahovat rodná čísla Zjištění data narození z rodného čísla. Pravidlo (CZ, SK) První a druhá číslice = rok narození Třetí a čtvrtá číslice = měsíc narození (u žen se k měsíci narození přičte konstanta 50, čímž vznikne druhé dvojčíslí rodného čísla) Pátá a šestá číslice = den narození

Rodné číslo a další osobní údaje v pracovní smlouv

Zneužití rodného čísla. Zneužití rodného čísla GoOoGle (neregistrovaný uživatel) k čemu všemu se dá zneužít rodné číslo, kdyby se k někomu dostalo? kolikrát vidím, jak zaměstnavatelé hážou papíry s osobními údaji jen tak do koše. asi je jen malá pravděpodobnost, že se v tom někdo bude hrabat, ale je tam Jakékoliv zneužití rodného čísla či použití. Využití rodného čísla dnes spočívá převážně v jeho zneužití. Dobré je také uzavřít nějaké pojištění, proti úrazu, zničení počítače, zneužití rodného čísla, čísla soukromého mobilního telefonu a dalších čísel. Je důležité nevěřit nikomu, krom marketingové politky svého zaměstnavatele Zajímá mě konkrétně poskytnutí čísla občanského průkazu, zda-li hrozí nějaké nebezpečí zneužití tohoto údaje. Mám v úmyslu rezervovat ubytování v chatě, kde majitel objektu po mně požaduje jméno, příjmení, bydliště, číslo OP

Dalším důvodem je i případné zneužití osobních údajů. Z rodného čísla lze totiž vyčíst věk a pohlaví člověka. To pak může být komerčně využito. O návrhu informoval portál tvnoviny.sk Moje matka na základě mého rodného čísla podepsala mým jménem smlouvu s dodavatelem el. energie. Pak jsem musela zaplatit exekuci 180000 Kč. exekuci předchází soud. Proč jste tam neřekla, že jste smlouvu neuzavřela vy? Jinakpřed matkou fakt rodné číslo nezatlučet rodného čísla je možné kdykoli písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Svazek obcí AZASS oprávněn nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V tomto případě nemůže rozhodovat o podané žádosti, neboť poskytnutí souhlasu je podmínkou pro zhodnocení Vaší žádosti a rozhodnutí o ní Novinářům to v úterý řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Jako identifikátor by podle něj v budoucnu mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje. Občanský průkaz mohou rodiče dětem mladším 15 let nechat vystavit i nyní zneužití rodného čísla spořitelna půjčka. Chci si půjčit. Naposledy požádal: František, Praha Pan František dnes o 15:53 požádal o 4000 K.

Jakékoliv zneužití rodného čísla či použití falešného rodného čísla při identifikaci je trestný čin ve smyslu zákonů České Republiky. Tento příklad může být použit pouze k pochopení principu fungování rodných čísel. Autor nezodpovídá za pravost vygenerovaných rodných čísel a zříká se jakékoliv. Použití rodného čísla v této funkci je zakotveno v jednom nařízení vlády a v jedné vyhlášce, vydaných k provedení zákonů o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Pro posouzení rozsahu údajů, které je pro účely evidence osob vstupujících do budov třeba zjišťovat, je důležité ustanovení § 17 zák. č. Zneužití čísla účtu. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Zneužití čísla účtu.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Rodné číslo - Ministerstvo vnitra České republik

Zneužití rodného čísla podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku se od nového roku už bát nemusíme. Tento osobní údaj totiž z veřejně přístupné části registru zmizel. Nově už se do něho nebudou ukládat ani podpisové vzory členů vrcholového managementu Faktem je, že rodné číslo jako samostatný údaj není jednoznačným identifikátorem jeho nositele. Sčítací dotazník však kromě rodného čísla vyžaduje (pod známou hrozbou pokuty až ve výši 10 000 Kč) také jméno a příjmení a datum narození, z kódu na dotazníku lze pak vyčíst také místo bydliště Identifikátor rodného čísla je pozůstatkem, anomálií z období Československa, uvedl náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Odkaz. E-doklady usnadní cestu k úřadům, vyžadují však datové schránky. Jsou fakt super, tvrdí ministerstvo Přidělení rodného čísla podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.. Od uvedeného poplatku je osvobozen občan Evroé unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evroém hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evroou unií, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost

Rodné číslo neprozrazujme na vyžádání každému vzory

Chtěla bych vědět, jestli se podle rodného čísla dlužníka dá najít jeho IČO pod kterým údajně podniká. Jde o to, že můj ex mi dluží na výživném 256.000 Kč a já potřebuji podle toho IČO najít bydliště nebo místo, adresu kde má psanou živnost abych mohla urgovat toto neplacení, také aby policie věděla kam jít zneužití jména, rodného čísla, osobních dokladů, adresy, tel. čísla, emailu, IP adresy, hesla, IBAN apod. podvodné půjčky, nákupy apod. V případě pojistné událost poskytne pojistitel právní ochranu a případnou finanční náhradu za utrpěnou finanční ztrátu až do výše 100 000 Kč Nové identifikátory mají být oproti rodným číslům o mnoho bezpečnější, mají zabránit zneužití osobních údajů. Z rodného čísla lze dnes vyčíst datum narození a pohlaví, u některých ročníků dokonce i místo narození

Rodné číslo neprozrazujme na - Krajské listy

Měl jsem za to, že tyto záležitosti jsou vyřešené od devadesátých let kdy se databáze obyvatel začly sjednocovat. Pamatuju si tehdy docela zajímavou situaci, že jeden spolužák hlásil změnu rodného čísla, což jsme všichni včetně učitele považovali za unikát (ovšem v té době to prý bylo běžné, jak se centralizovala databáze) pujčka bez rodného čísla. Chci si půjčit. Naposledy požádal: František, Praha Pan František dnes o 05:45 požádal o 4000 K.

1. 1954 sa za lomku dávali 4 číslice a do 31. 12. 1953 iba tri číslice. Ak budú prvé dve číslice z rodného čísla napr. 08, tak v prípade, že je dĺžka rodného čísla 10 znakov pripočítame 1900 a rok narodenia bude 1908, ak je dĺžka 11 znakov, musíme funkciou IF() otestovať či je rok narodenia väčší ako 53 pouze z rodného čísla je zneužití v podstatě nemožné. Co se týče této konkrétní společnosti, tak jsme pro Vás vše osobně prověřovali a je to v pořádku. Tato společnost už na českém trhu působí dlouhou dobu a podniká mnoho průzkumů pro přední české značky

Jako předčasnou odmítl Ústavní soud (ÚS) stížnost člověka, který se dožadoval, aby jeho rodné číslo bylo neutrálního či ženského tvaru. Ačkoliv jde podle dokladů o muže, který neuvažuje o chirurgické změně pohlaví, cítí se být osobou bez přiřazeného pohlaví. Podle ÚS by žádost, kterou ministerstvo vnitra zamítlo, měly nejprve řešit správní soudy Na jedné straně identifikační údaje (jméno, adresa, rodné číslo) a na druhé autentizační údaje (hesla, PIN). Celé je to smícháno do tak zmateného a zavádějícího guláše, že kdybych měl brát článek vážně, nabyl bych dojmu, že zjištěním něčího rodného čísla získám možnost vybírat z jeho bankovního účtu Kromě cíleného zneužití rodného čísla se zákazník může přestupku proti zákonu snadno dopustit i nevědomky. Podle paragrafu 180 trestního zákona se neoprávněného nakládání s osobními údaji dopouští ten Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který nemá na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů. Současná konstrukce RČ byla připravena v šedesátých letech, dnes je již zastaralá Zneužití osobních údajů Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zneužití osobních údajů.Nakupoval jsem v USA a prodejce potřeboval ověřit mou plnoletost, takže jsem mu poslal přední stranu OP, kde jsem zamazal číslo OP Pokud chceme zjistit, co daná čísla znamenají, musíme nejprve rozlišit starší občanské průkazy (se zelenou barvou) a nové průkazy vydávané od roku 2012. Číslo na starších průkazech mělo tři řádky, na novém dokladu jich je méně, má však kromě strojově čitelných informací i 2D kód

 • Infadolan na jizvy po akné.
 • Numerická integrace v excelu.
 • Vířivý buben.
 • Osamělý jezdec kniha.
 • Infadolan na jizvy po akné.
 • Výpočet poměru stran obrazu.
 • Existuje černá puma.
 • Photoshop návod.
 • Rustikální obrazy.
 • Steven seagal dabing.
 • Trakénský kůň prodej.
 • Onkyo tx 8250 manual cz.
 • Černá luna v blížencích.
 • Patroni přírody.
 • Jalovec velikonoce.
 • Poshme showroom brno.
 • Největší piraňa.
 • Krysa cena.
 • Co je tourettův syndrom.
 • Hubnoucí pás sportisimo.
 • Tuk v těle tabulka.
 • Krajská samospráva.
 • Rozdíl přátelství mezi mužem a ženou.
 • Hydraulické kotoučové brzdy.
 • Www bezva filmy cz.
 • Fotografie na náhrobní kámen.
 • Smajlíky mac.
 • Vana sirka 60.
 • Tomáš malina windsurfing.
 • Rozcvička s básničkou.
 • Scott adkins 2019.
 • Folie proti vode.
 • Naprostí cizinci film online.
 • Přídavná světla na moto homologace.
 • Aspen skis.
 • Úvaha slova.
 • Restaurace růžek chrudim.
 • Črs praha.
 • Windows 10 jas a kontrast.
 • Meduzy bydleni.
 • Aneta krejčíková vyznanie.