Home

Architektura po 2. světové válce

Architektura po 2. světové válce - Vestec III - talk

Zámek, Jemnice | Portál kulturního a přírodního dědictví

5.2 Společenská a politická situace v Brně po 2. světové válce 5.3 Architektura v Brně po 2. světové válce 1945 - 1948 Období poválečné obnovy 1948 - 1958 Socialistický realismus 1959 - 1975 Bruselský styl 1959 - 1975 Období uvolnění a nástup normalizace 6 Seznam použité literatury a zdroj $ JAN #, Karel po 2. světové válce . projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 366 vzorů. Byli podporováni bývalým Sovětským svazem a Čínou, Spojené státy se obávaly rozšiřujícího se sovětského vlivu na světě: rovnováha soupeřů studené války by se značně narušila Evropa po 2. světové válce Jednání Velké Trojky v Postupimi v červenci 1945 o uspořádání Evropy, Německa a nových poválečných hranicích: 1. Německo rozděleno do čtyř okupačních pásem (USA, VB, FR, SSSR) 2. Nová hranice mezi N a Pol. - linie řek Odra-Nisa 3 využita německá taktika spálené země - odveta za Stalingrad, největší tanková bitva 2. světové války u Prochorovky (3 tisíce tanků) vítězství sovětského vojska, Němci zahnáni za Dněpr; b) v Africe porážka německo-italských sil. po prudkých bojích v Tunisku v květnu 1943 (válka zde prakticky skončila Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa.Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě

Zámek, Radešín | Portál kulturního a přírodního dědictví

Německo po 2. světové válce První Berlínská krize. V letech 1947-48 došlo ke spojení tří západních států (trizonie). Roku 1948 proběhla v trizonii měnová reforma (náznak snahy o osamotnění). SSSR uzavřel přístupové cesty do Berlína; 1948-49 - První Berlínská kriz Po druhé světové válce, a ještě více po roce 1989, se tento přístup radikálně proměnil. Text je součástí obsáhlé přílohy Architektura pro kulturu - cesta do Polska za inspirativními stavbami, která vyšla v aktuálním čísle Týdeníku Echo. Na stáncích je k dispozici do 25. listopadu Výběr z literatury k přednášce Architektura po 2. světové válce a výtvarné umění Liselotte Unghersová, O architektech / Životy, díla teorie , Slovart, 2004 F. L. Wright, Writings and Buildings , Meridian Books, 196 Studijní materiál Architektura v Čechách po II. sv. válce z předmětu Dějiny umění 2 (KVV/WRDU2), Filozofická fakulta (FF), Univerzita Palackého v Olomouci (UP Prezentace shrnuje základní informace k tématu obnovy světového tržního hospodářství po 2. světové válce, zvláště se zaměřuje na konferenci v Bretton Woods, kde se v roce 1944 měla vytvořit první globální monetární architektura, vlastně jakási náhrada zlatého standardu

LITERATURA PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE DO 1969. I.Literatura v letech 1945 - 1948. 1) Poezie - rychlejší reakce na dění - hlavně zážitek z okupace, vztah k národu, květen 1945, vztah k RA: Seifert - Přilba hlíny Holan - Rudoarmějci, Panychida Nezval - Historický obraz Hrubín - Jobova noc, Chléb s ocelí Šrámek - Rány,růže Neumann - Zamořená léta aj Vývoj v Německu po II. světové válce Snaha o návrat demokracie v zónách západních velmocí, byly povoleny 4 politické strany - strana křesťansko - demokratická ( CDU, v Bavorsku CSU ), strana liberální ( strana svobodných demokratů FDP ), strana sociálně demokratická ( SPD ) a strana komunistická ( KPD )

Moderní architektura – Wikipedie

architektura po 2.svĚtovÉ vÁlce Unité d´habitation (maisonetový obyt.dům) v Marseille (Le Corbusier 1946 - 52) - Francie Guggenheimovo muzeum moderních umění v New Zorku (F.L.Wright 1943 - 59) - US Vyberte si knihu z naší aktuální nabídky z kategorie Druhá světová válka v internetovém knihkupectví dobre-knihy.cz. Doporučujeme Vám tyto knihy: Zápisky odstřelovače nebo Mělké sibiřské hroby - Na útěku z tábora smrti 20.Vývoj literatury po 2.světové válce světová literatura, česká literatura konec 2.sv.v. 8.května 1945 rozdělení světa na dvě soustavy západ (kapitalismus) x východ (socialismus) atomové pokusy (Nagasaki, Hirošima), studená válka (zbrojení, politické boje Otázka č. 23 SVĚTOVÁ LITERTURA PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE (hlavní proudy a směry ve světové poválečné literatuře, existencialismus, neorealismus, beatníci, postmodernismus, válečná literatura, obraz současného života, významní autoři ruské literatury, literatura sci-fi a fantasy Národnostní otázka v ČSR a její řešení po druhé světové válce; Únor 1948 a upevnění komunistického totalitního režimu; Komunistický totalitní režim v 50. letech; Československý hospodářský, sociální a kulturní vývoj 1948- 1968; Komunistická normalizace 1969-1989; Česko-Slovenské vztahy 1945-199

Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Knihy o 2. světové válce. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk Obnova Habsburské monarchie v Maďarsku byla po 1. světové válce vyloučena. Právě před sto lety vyšlo najevo, jak se dohodové mocnosti obávaly dalšího mocenského zvratu v Budapešti Jak se změnil život v pohraničí po 2. světové válce (Konrad Lorenz - Osm smrtelných hříchů - devastace prostředí) Západní pohraničí bylo odjakživa obýváno především cizinci, zejména Němci. Toto období můžeme datovat do doby vlády Přemyslovců - Přemysla Otakara II Svět po první světové válce (Dvacátá léta) Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů 1.1 Architektura; 1.2 Sochařstv. 8. května 1945 skončila na zříceninách Říše hrozná válka. Civilní obyvatelstvo oslavovalo vítězství. Byl to radostný čas, ale oslavy trvaly jen několik dní..

Čas soumraku: Rozklad koloniálních impérií po 2. světové válce Charakteristickým rysem druhé poloviny 20. století byl rozpad koloniálních říší. Mnohé naděje dosud porobených národů se však poměrně rychle rozplynuly v bolestné realitě nových států Proces globalizace si většinou spojujeme s kapitalismem, který v průběhu devadesátých let ovládl celý svět. Po druhé světové válce se však i socialistický blok pokoušel o alternativní podobu globalizovaného světa, jenž měl být založený na hodnotách mezinárodní spolupráce, antiimperialismu a vědecko-technické revoluce architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století Vývoj stavitelského umění během poloviny století po druhé světové válce . Zpočátku byl výrazně ovlivněn politickými poměry , teprve od 60. let se začaly projevovat vzory světové architektury, omezované však ekonomickými a materiálovými možnostmi

Historici umění Hubert Guzik a Eva Novotná: Po válce

Proces globalizace si většinou spojujeme s kapitalismem, který v průběhu devadesátých let ovládl celý svět. Po druhé světové válce se však i socialistický blok pokoušel o alternativní podobu globalizovaného světa, jenž měl být založený na hodnotách mezinárodní spolupráce, antiimperialismu a vědecko-technické revoluce Šlo o generaci vyrůstající bezprostředně po 2. světové válce. Jejich zaměření odráželo potřeby japonské společnosti s rychlým ekonomickým růstem a převratnými technologickými změnami. Svým působením však významně ovlivnily i mezinárodní architektonickou scénu V prvních letech po druhé světové válce pokračoval ČSČK v duchu tradic první republiky. Obnovil přípravu ošetřovatelek a samaritánů i dopravní zdravotní službu. Obrovský úkol čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných Krematoria, nebo, jak se tenkrát říkalo, krematoře, byly po první světové válce novým tématem pro architekty. To nejstarší se dokonce začalo stavět v Liberci ještě před válkou. Čekalo se ovšem na zákon, který kremaci nebožtíků umožnil. Zprvu navrhovali projektanti v soutěžích tyto budovy jako jakési chrámy smrti Po druhé světové válce trápila Strakonicko velmi vysoká úmrtnost kojenců (kolem 10%), pomoci vyřešit tuto situaci měla stavba mlékárny a sušárny mléka ve Strakonicích, která opravdu započala v roce..

1 Konec 2. světové války. 1.1 Postupimská konference a Norimberský proces; 2 Američtí prezidenti po druhé světové válce. 2.1 Harry Truman (1945-1953) a počátek studené války 2.2 Dwight Eisenhower (1953 - 1961) 2.2.1 Atmosféra studené války v USA; 2.3 John Fitzgerald Kennedy (1961 - 1963) 2.4 Lyndon Johnson (1963-1969 Korea po 2. světové válce. Po skončení 2. světové války, během které byl celý korejský poloostrov pod nadvládou Japonců, došlo k jeho politickému a územnímu rozdělení. Hranicemi nově vzniklých území byla 38. rovnoběžka Po druhé světové válce se prezidentem stal demokrat Harry Truman (1945 - 1953). Ten pokračoval v politice prezidenta Roosevelta (New Deal).V prvních dvou letech se ve vnitřní politice zabýval hlavně začleněním více než deseti milionů vracejících se amerických vojáků zpět do civilního života

Argentina, která byla původním držitelem ostrovů, obnovila po druhé světové válce své nároky a dožadovala se Falkland bez ohledu na to, že jejich obyvatelé trvali na udržení svazku s VB. Vleklý spor se rozhořel s nebývalou silou v dubnu 82, kdy se argentinské jednotky vylodily na ostrovech a Buenos Aires vyhlásilo jejich anexi Intervence USA po 2. světové válce. 9. 09. 2014 11:00:15. Seznam známých ozbrojených intervencí a jiných zločinů, které provedly Spojené státy ve světě od 2. světové války. V seznamu rovněž najdeme země, které byly napadené bombardováním, sabotážemi, nebo vládním svržením. Jsou zde uvedeny i mise, kdy vojáci USA.

Po 2. světové válce V létech 1938 - 1939 v hranických kasárnách do zrušení nacisty působilo Československé vojenské gymnázium, přestěhované z Němci po Mnichovu obsazené Moravské Třebové. Po dobu války byla v budovách akademie umístěna autoškola a rezervní nemocnice Wermachtu, chvíli i důstojnická škola Československo po 2. světové válce - Coggle Diagram: Československo po 2. světové válce Architektura po 2. světové válce : Podrobný popis: Po válce byla obec znovu vystavěna a na bývalé okrouhlé návsi byl roku 1961 odhalen pomník s pietním hřbitovem, připomínající tragické události roku 1945. Autorem sochy bojovníka s ženou a dítětem v nadživotní velikosti je akademická sochařka Jaroslava Lukešová Německo válkou zavinilo tragický osud a celkově i úpadek západní Evropy. Samo prožilo po válce (SRN po 2. světové válce, Dějepis referát Po 2.světové válce v rámci Marshallova plánu bylo ČSR nabídnuto 10 námořních lodí typu LIBERTY, vláda to však byly nucena odmítnout. Nebyly zkušenosti s provozem tolika lodí, případně i s charterováním, nebylo dost námořníků z minulé republiky

Moderní architektura - Wikipedi

 1. Lidé se obávali, že i po 2. světové válce nastane to samé, co se stalo po 1. světové válce - tedy nesmírná bída a utrpení. Tehdy lidé procházeli dlouhými obdobími, kdy byli úplně bez práce. Tehdy toho nechtěli moc. Chtěli žít v míru, pracovat, mít děti a domov. Chtěli vést normální rodinný život
 2. 1. 1. Postupimská konference - červenec-srpen 1945 = poslední spolupráce Spojenců po druhé světové válce (Stalin, Harry Truman-USA, C. Attlee-VB) - Německo mělo zůstat jednotné, stanoveny 4 okupační zóny v zemi i v samotném Berlíně, plán = demilitarizae, denacifikace, demokratizace a dekartelizace (omezení moci německých monopolů)
 3. Vývoj mezinárodních vztahů po 2. Sv. válce. Po porážce Něm, It a Jap a oslabení Fr a GB ve 2.sv.válce se z USA a SSSR staly. jediné supervelmoci. Jejich ideologická a politická konfrontace se projevila studenou válkou. Studená válka rozděluje svět na 2 protikladné soustavy: USA a záp. Evropa- 1. SSSR a vých. Evropa-
 4. Odsun Němců po 2. světové válce. autor: Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš: Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé.
 5. Po konci 2. světové války se automobilka Praga na chvíli usadila ve zrekonstruovaných budovách bývalé továrny. Byla zde zahájena výroba firmy ČKD Sokolovo, avšak samotná automobilka se přesunula do pražských Vysočan.Bývalá továrna Junkers poskytovala dostatek zázemí pro rozjetí nové výroby, ale ještě předtím přišla další rána osudu

Otázka: Československo po 2. světové válce Předmět: Dějepis Přidal(a): misabrixa Beneš se vrátil z emigrace, znovu se stává prezidentem. Ze SSSR se vrací Klement Gottwald, pozice komunistů je silná 2 / 25. Přehled fotografií. Po druhé světové válce dům připadl státu a ten změnil jeho název na obchodní dům Perla. Dům, kam lidé chodili nakupovat oblečení, látky a boty, měl na střeše kavárnu s výhledem na centrum města i Pražský hrad

TEPLICE///TEPLITZ - architektura na severu Čech

Po druhé světové válce byla obec Lidice obnovena. Autor: Sbírka Památníku Lidice Sbírka Památníku Lidic Často jste psali ať uděláme válečné filmy. Protože jich je tolik kvalitních, rozhodli jsme se je rozdělit do více žebříčků. Druhá světová válka je velice zaj.. 2. Moderní architektura Moderní architektura je pojem, který používá mnoho stavitelů. Ukazuje něco jiného než teď. Něco nevídaného. Moderní architektura je styl, kerý vznikl počátkem 20 století. Získala popularitu až po 2. světové válce. Od té doby se postavilo jen pár moderních budov Testi.cz > Historie > Moderní dějiny > Československo po 2. světové válce. test Československo po 2. světové válce (Moderní dějiny) Autor: miraben (146vlož. 863vyzk. +4% ø)... vloženo 28.2.2017. Test vyzkoušen 203 krát, průměrný výsledek je 58.1%

výchova po 2. světové válce revoluční přeměnu [] S tím větší lítostí musíme konstatovat, že dnešní stav budování tělovýchovných zařízení u nás, jak zná-mo, nemůžeme pokládat za uspokoju-jící [] Kvantum zařízení od roku 1950 se nezvětšilo (kromě zimních stadionů) První otázkou, kterou je třeba v souvislosti se statutem Kurilských ostrovů zodpovědět, je který z obou národů se tu usídlil jako první. Odpověď na ní jistě není nezajímavá, ačkoliv pro určení, komu by ostrovy dnes měly přináležet, není příliš relevantní Veselské nádraží po 2.světové válce (1945 - 1960) - 3.díl Ještě v roce 1952 pokračuje stavba podchodů a krytých nástupišť a také stavědel 1 a 2 na zhlavích stanice, v souvislosti se zaváděním moderního zabezpečovacího zařízení. Bylo postaveno první nástupiště kryté betonovou vlaštovkou, za provozu se. Studijní materiál Shrnutí literatury po 2. světové válce už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) EVROPA PO DRUHÉ SVTOVÉ VÁLCE jaro roku 1945. Coudenhove-Kalergi správně ve 20. letech předpověděl, že důsledky druhé světové války daleko překonají hrůzy první světové války a druhá světová válka nebude vedena za účelem vítězství, nýbrž za účelem vyhlazení celých národů

Karel Vlach Jazz po 2.světové válce Karel Vlach (8. 9. 1911, Praha, Rakousko-Uhersko - 26. 2. 1986, Praha, Československo) Byl dirigent a kapelník swingového Orchestru Karla Vlacha Po druhé světové válce Vlach sestavil nový orchestr, který se orientoval především na zvuk po vzor Jugoslávie po 2. světové válce . problematické území - velké promíchání menšin; po 2.sv.v. je partizánská válka proti němcům (popravy pro zábavu, ) partyzáni vyhrají a jako velitelem se stává Tito; J.Broz-Tito. nemá proti sobě nikoho - velmi oblíbený, Jugoslávský hrdin Evangelický kostel má velmi specifickou polohu v bývalém vápencovém lomu v blízkosti přírodní památky Branické skály. Vznikl po 2. světové válce jako provizorní modlitebna podle projektu architekta Pavla Bareše. Vzhledem k poválečné nouzi byl postaven ze smrkového dřeva a sbor Českobratrské církve evangelické jej zamýšlel využívat jako provizorní stavbu zhruba. Literatura po 2. světové válce. Kategorie: Literatura. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce formou hesel poskytuje stručný přehled autorů z vybraných zemí tvořících po 2. světové válce. U většiny autorů jsou stručná biografická data a charakteristika děl

Vztahy Ruska a Japonska byly od samého počátku provázeny nejasnostmi ohledně společných hranic. Ty se pak v průběhu historie několikrát změnily, definitivně byly vymezeny výsledky druhé světové války. Poválečná mezinárodní situace však vnesla dohady do tohoto uspořádání, původně odsouhlaseného vítěznými účastníky války Mlýn rodiny Burianových stojí v Hradčanech na Prostějovsku. První zmínka o něm pochází z roku 1669, největšího rozkvětu se ale statek dočkal až po první světové válce. Tehdejší majitel ho v té době přestavěl na jedinečný prvorepublikový dům Všechny informace o produktu Mapy Svět po 2. světové válce, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Svět po 2. světové válce Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví): Zveřejněno 7.2.2017 7 Komentáře1. Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany

Evropa po první světové válce Výsledek 1. světové války určoval poválečné uspořádání Evropy a světa. V Evropě se rozpadlo několik monarchií a vznikly nové státy. Na pařížské mírové konferenci vypracovali zástupci vítězných států podmínky mírových smluv Pietní místo, které by uctilo památku letců bojujících za naši svobodu ve 2. světové válce, má vzniknout na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Do architektonické soutěže bylo přihlášeno celkem 54 návrhů. Ten vítězný od H3T Architekti se nechal inspirovat soustřednými kruhy znaku Royal Air Force (RAF), kde většina letců bojovala

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Co se po druhé světové válce stalo s miliony nacistů? Aktualizováno 5.5.2018, 22:22 5. května 2018, 10:42 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz Dnes snad nenajdete nikoho, kdo by nevěděl, jaké utrpení přinesla druhá světová válka. Nacistický režim způsobil smrt a desítkám milionů lidí Kategorie: Zápisky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce formou hesel poskytuje stručný přehled autorů z vybraných zemí tvořících po 2. světové válce.U většiny autorů jsou stručná biografická data a charakteristika děl V posledních letech jako by se s kvalitními knihami o 2. světové válce roztrhl pytel. K nejčtenějším patří příběhy Tatér z Osvětimi, Mengeleho děvče, Ženy z bloku 10, Osvětimská ukolébavka, Osvětimský orchestr, Je-li toto člověk, Střepy života či Účetní z Osvětimi

2. světová válka - Dějepisně.c

 1. V druhé světové válce hrála letadla poměrně významnou roli. Jenže zkuste rozeznat, jaké pozemní jednotky se tísní při vzdušných bitkách pod bombardéry na centimetr velkém území, které je zcela zastřeno obřími křídly těchto kolosů. Blitzkrieg v praxi - Fáze 1 * Fáze 2
 2. Architektura po II. světové válce Zde byly moje poznámky ke statnicím z dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) z roku 2014. Protože se otázky od té doby dost změnily a protože si myslím, že moje poznámky mohou mimo kontext státnic přinést spíš zmatení než hodnotné informace, rozhodl jsem se je z webu.
 3. V USA se mohutně rozvinul zvláště po příchodu architektů, kteří odešli z nacistického Německa, a jeho autorita výrazně vzrostla po 2. světové válce, kdy se tento sloh (v souvislosti s jeho odmítnutím hitlerovským Německem a stalinským Ruskem) stal ideovým výrazem prosperujícího demokratického mezinárodního kapitalismu
 4. v 1. světové válce. Po skončení 2. světové války zde bylo v roce 1946 pohřbeno přibližně 400 sovět-ských padlých vojáků. V 90. letech 20. století byl hřbitov rozšířen o hroby německých vojáků pad-lých ve 2. světové válce. Vojenský hřbitov z 2. světové války najde-me v lese u Ondřejovic jihozápadně od Pacova
 5. USA po 2. světové válce supervelmoc •Harry Truman (1945-1953) -Zatlačování a zadržování komunismu -Trumanova doktrína -Korejská válka -Marshallův plán -1949 založení NATO •J. McCarthy - mccarthismus vyšetřování neamerické činnosti •David Dwight Eisenhower (1953-1961) -Konec korejské válk
 6. Německo po druhé světové válce rozděleno, vyústilo v lednu 1947 ve vytvoření tzv. Bizonie (spojení americké a britské okupační zóny) a následně v dubnu 1948 Trizonie (k Bizonii se přidala také francouzská okupační zóna). Západ se snažil v těchto třech zónách vytvořit

Druhá světová válka - Wikipedi

 1. Byly to například tzv. Airohy, které řešily po 2. světové válce ve Velké Británii krizi s ubytovacími kapacitami pro navrátivší se vojáky. V USA byl zase nedostatek ubytovacích kapacit a nevyužitých továren po 2. světové válce řešen výrobou karavanů, či o něco později tzv. Mobil Housů
 2. istr zahraničí Marshall a vynikající.
 3. 25 zajímavostí, které jste nevěděli o 2. světové válce Od nacistů kradoucích harvardskou bojovou píseň po 12 letého vojáka, který byl dekorován purpurovým srdcem. Tady je 25 zajímavých skutečností a faktů, které jste doteď o druhé světové válce možná vůbec netušili
 4. Svět po druhé světové válce Učební text 4. Norimberský proces - zločin a trest listopad 1945 až říjen 1946 proces s hlavními představiteli nacistického Německa, obviněných ze zločinů proti míru, lidskosti a válečných zločinů 5. Mírové smlouvy - 10. únor 194
 5. Svět po 2. světové válce I. 3 24­15:18 Svět po 2. světové válce I. 3 24­15:21 OSN - naděje pro lidstvo založeno 26.6. 1945 51 států 3 24­15:28 Hlavní sídlo v New Yorku Založeno v San Francisku 3 24­15:35 Cíl: Udržovat světový mír, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy
 6. isterstvo vnitra a sovětská KGB, vedly odtud telefonní linky do celého světa. Sovětská tajná služba zde ukrývala vraha Lva Trockého, Leninova soupeře, kterého nechal později Stalin vyhnat až do Mexika a tam ho v roce 1940 jím najatý vrah ubil cepínem
 7. Projektové dny - Změny v Evropě po 2. světové válce Ve dnech 21.-22. listopadu proběhly na naší škole pro obor Obchodní akademie projektové dny. Pro druhé ročníky - O2A a O2B - jsme připravili tandemovou výuku dějepisně-zeměpisnou zaměřenou na změny v Evropě po druhé světové válce

4.2. Před a po 2. sv. válce Zápisy do dějepis

Tento příspěvek ukazuje jednu z možností, jak seznámit žáky s kulturou a životem po 2. světové válce v našem státě, motivuje žáky ke komunikaci s rodiči a prarodiči o životě v době tzv. lidově demokratického a socialistického Československa (1945−1989) a současně představuje jedno z možných hodnocení žáků ve skupinové práci Francouzské město Le Havre po druhé světové válce téměř zmizelo z mapy, vydržela jen katedrála a pár budov. Rekonstrukce města na sebe nenechala dlouho čekat.. Churchill po 2. světové válce předložil první návrh Evroé unie 19. 2. 2020 Ačkoliv v průběhu let byla předložena různá pojetí politicky jednotnější Evropy, většinou byla idealistická a akademická; jen málo praktických politiků předložilo podobnou vizi. Rozvoj obce po 2. světové válce. Publikováno 25.9.2012 Poslechnou článek. Po roce 1945 nastává v Nezvěsticích velký rozvoj. Vlastním přičiněním občanů na dobrovolných brigádách byla postavena požární zbrojnice, zrušen hřbitov kolem kostela, vybudován park, přistavěna škola a školní dílna, z bývalého rodinného. Doba po 2. světové válce, zvláště pak 60. léta jsou charakteristická stylovou nevýrazností i nedostatkem působivé lapidárnosti forem. Předválečné modernistické ideje ztratily svůj elán v atmosféře ideologického napětí, která byla svou prostředností vzdálena eleganci, vznešenosti a luxusu

Vývoj po roce 1945 Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa Postupimská konference červenec-srpen 1945 = poslední spolupráce Spojenců po druhé světové válce (Stalin, Harry Truman-USA, C. Attlee-VB) Německo mělo zůstat jednotné, stanoveny 4 okupační zóny v zemi i v samotném Berlíně plán = demilitarizae, denacifikace, demokratizace a dekartelizace (omezení moci. ČSR po 2. světové válce 22. - 29. 3. 1945 - moskevská jednání - londýnská vláda- moskevské vedení KSČ - obnova republiky v předmnichovských hranicích (zásah SSSR - připojení Podkarpatské Rusi k SSSR - ČSR jediný vítězný stát, který ztratil územ

Jak se staví pro umění

Svět po 2. světové válce. DUM číslo 65562. Nová sám zjistí důležité pojmy z období po skončení 2. světové války a rozdělení světa na východní a západní blok. Součástí je opakovací křížovka s pojmy z 2. světové války. Text byl vypracován pro učebnici Dějepis, Novověk, moderní dějiny, nakladatelství. Antologie tří editorů předkládá českým čtenářům překlady 161 textů významných architektů euroamerické sféry, a to převážně z období po druhé světové válce. Není strukturovaná podle témat, texty jsou v ní řazeny, jak šly za sebou v. Zrcadlové obrazy: Technologie, spotřeba a zobrazení genderu v americké architektuře po 2. světové válce. Beatriz Colomina: L\\\\\'Esprit Nouveau: architektura a reklama. Ignasi de Sola-Morales: Tekutá architektura. Bernard Caché: Digitální Semper. Greg Lynn: Geometrie v čase Elizabeth Diller + Ricardo Scofidio: Toto není te POEZIE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 01.04.2009 17:29 móda nebo naopak zanedbaný zevnějšek 2. snaha docílit extáze prostřednictvím hudby, tuláctví, rychlé jízdy autem, drog, alkoholu, sexuální nevázanosti 3. odmítání západní civilizace a vyznávání filozofie Dálného východu - zenbuddhismu.. Německá technika po 2. světové válce « Odpověď #10 kdy: Květen 23, 2007, 02:05:57 » pan sup asi nemyslel 900 mm panciera ako takého (teda ocele) ale ochranu vyrovnajúcu sa 900 mm ocele

Architektura a umění v poválečném světě

2.1 Historie Liberce po druhé světové válce Samostatnou kapitolou v historii Liberce se staly události po skončení druhé světové války. Po válce se v Liberci událo několik zásadních změn, které se na jeho tváři jak ji známe dnes, dozajista podepsaly. Po kapitulaci Německa 8. května 1945 a po osvobozen Budova pardubického nádraží je jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb, které byly po 2. světové válce realizovány. V architektonické soutěži zvítězili se svým návrhem architekti Karel Řepa a Karel Svoboda, kteří k sobě ještě přibrali specialistu na dopravní stavby, Josefa Dandu

Architektura v Čechách po II

 1. Historie po 2. světové válce Čína byla sice vítěznou mocností 2. světové války, ale také byla finančně vyčerpaná. Další komunisticko-nacionalistické rozepře měly za následek obnovení válkou přerušené občanské války. Z té vyšli vítězně komunisté a kontrolujíc většinu území Číny 1. října 1949.
 2. ulosti na obou stranách náleží
 3. Odsun Němců po 2. světové válce 1. Odsun Němců po 2. světové válce Roman Jiráček 1 2. Průběh vysídlování: Deportace Němců z území Československa byly spolu s deportacemi souvisejícími sezměnou hranic Polska největším poválečným přesunem obyvatelstva v Evropě
 4. Při stavbě bylo počítáno s tím, že bude v budoucnu rozšířen. Stalo se tak až po 2. světové válce v letech 1950-1951, kdy se zároveň odstraňovaly škody způsobené leteckým bombardováním ze 14. února 1945. Rozšířen byl z 7,7 m na 10,3 m pro dopravu. Chodníky byly rozšířeny z 1,5 m na 1,8 m
 5. 25a Vývoj v ČSR po 2. světové válce - 24. října 1945 vydal Beneš dekrety: - o znárodnění klíčového průmyslu, bank a pojišťoven - retribuční dekrety - potrestání nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů -> soudy a popravy (popravy: K.H. Frank, Tiso; doživotí: Beran, Syrový).
 6. SRN po 2. světové válce. Německá společnost. Německo válkou zavinilo tragický osud a celkově i úpadek západní Evropy. Samo prožilo po válce (1945 - 48) období rozvratu. Na postupimské konferenci bylo zamítnuto, aby si Němci vládli sami, a nejvyšší moc převzala Kontrolní komise se sídlem v Berlíně
 7. Reparace platila po první světové válce i Praha. V tzv. platbě za osvobození byla i část státního dluhu Rakousko-Uherska, který Československo převzalo jako jeden z nástupnických států. Mocnosti původně požadovaly nereálné částky. Až v roce 1929 politici dohodli, že ČSR zaplatí tři miliardy korun

SVĚTOVÁ LITERATURA PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE, SVĚTOVÉ DRAMA-od r.1945 do r.1989-autoři reagují na 2.světovou válku-literatura západní -zabývala se člověkem,jeho pocity a psychikou-literatura ruská -líčí válečné hrůzy,kruté scény,obraz statečného (ruského) člověka,který za vlast položí i živo Jak se staví pro umění. Nová polská kulturní architektura ARCHITEKTURA PRO KULTURU. Centrum dokumentace díla Tadeusze Kantora Cricoteka v Krakově se klene jako most nad budovou někdejší elektrárny 25.05.2015 17:47. Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví) Díky za zprávu. Hned jsem si vyhledal Postupimskou konferenci ze srpna 1945 Jediné, na čem jí záleží je její dcera. Příběh se odehrává za 2. světové války v Itálii a byl zfilmován. zdroje:J. Soukal, Literární výchova, SPN Praha 2009 ,https://studentka.sms.cz. Author: Vladimíra Rušavá Title: Světová literatura po 2.světové válce+ Existencialismu

Prostor - architektura, interiér, designdějepisČinžovní dům, Londýnská 334/83 | Encyklopedie Prahy 2VYGOSH

Dějiny Evropy, světa po 2. světové válce Text dotazu. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na tituly, které mapují dějiny Evropy popř. světa po druhé světové válce. Události, které se děly apod. Děkuji. Odpověď. Dobrý den, dějinám Evropy či celého světa po druhé světové válce jsou věnovány například knihy. Světová literatura po 2. světové válce. znaky: § odraz války o protest proti její krutosti o patetická oslava hrdinství, statečnosti, pompézní scény, hromadné vraždění (východní literatura, zvl. ruská) o nepatetický pohled (zdola), rozbor lidské psychiky, dojemnost i naturalismus (západní literatura Průvodce pražskou architekturou od románské architektury až po současnou tj. architekturu,zahrnující stavby po 2. světové válce Žánr Svět po 2. světové válce - OPAKOVÁNÍ 1. Jakým způsobem si komunisté chtěli vynutit přijetí demise ministrů v r. 1948? 2. Jmenujte alespoň 3 osobnosti, které padly za oběť polit. Procesům. 3. Vysvětlete pojem kolektivizace. 4. O které složky se opíral totalitní režim v naší zemi? 5. Do kterého vojenského bloku. Vývoj po 2. světové válce USA Po druhé světové válce byly Spojené státy absolutní ekonomickou i politickou supervelmocí. Ještě na počátku 50. let tvořila americký ekonomika jednu třetinu světového HDP, 60% průmyslové výroby a 16% světového exportu Charakteristika: Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s českou literaturou po druhé světové válce. Heslovitě popisuje vliv politické situace po válce na rozvoj kultury a literatury. Zmiňuje díla Julia Fučíka, Jana Drdy a Jana Otčenáška. Informuje o politické situaci a rozvoji literatury v roce 1948, i v padesátých a.

 • Dámské jarní boty na podpatku.
 • Android plocha.
 • Statut mezinárodního soudního dvora.
 • Pes na hlídání i k dětem.
 • Topné obrazy cena.
 • Horacio pagani leonardo pagani.
 • Jan skácel.
 • Blackberry key 3.
 • Reservanto ashtanga.
 • Lanovka zakopane kasprowy wierch.
 • Pronajem garáže teplice.
 • Javascript enlarge image onclick.
 • Horoskop na tento týden střelec.
 • 4 osá cnc frézka.
 • Hypodenzni lozisko v mozku.
 • Film přežít 2017.
 • Nero 7 express full download.
 • Social network film.
 • Rmen rolní použití.
 • Dušičky pracovní list.
 • Matka rh dítě rh .
 • Cuketa zabiják.
 • Text background generator.
 • Oprava stare zidle.
 • Kolagen je bílkovina která tvoří kůže.
 • Nejlepsi simulatory na iphone.
 • Dekorace na party.
 • Karlík a továrna na čokoládu nova cinema.
 • Problém s tiskem.
 • Trestam sama sebe.
 • Esha exit esha 2000.
 • Muzeum v louvre.
 • Polní plodiny druhy.
 • Rojek návod.
 • Chirurgie ruky brno.
 • Povolání na q.
 • Myositida pediatrie.
 • Stojím na místě.
 • Fialove miminko po porodu.
 • Svatá kateřina životopis.
 • 3 příklady symbiozy.