Home

Osmanská říše prezentace

Osmanská říše - Dějepis - Základní 2

 1. Osmanská říše. Tématem lekce je expanze Osmanské říše do Evropy a střetávání turecké civilizace s evropou. Stupeň: Základní 2. stupe.
 2. Osmanská říše. DUM číslo 130099. Nová Sleduje základní charakteristiky období počátků říše, periodizaci, období vrcholného rozkvětu říše v raném novověku seznamuje žáky s důležitými panovníky a osobnostmi. Obrazový materiál je vhodný také k seznámení žáků s dobovými reáliemi (oblékání, výzbroj)
 3. Osmanská říše. Formativní proces osmanské říše v 15. a 16. stol., ale i v dobách pozdějších, kromě tvorby vnitřních struktur se vyznačoval výboji do střední Evropy, Afriky a na východ. Nejprve se pokoušeli dobýt Bělehrad - na poč. 16. stol. - nepodařilo se. Vznikla proti nim účinná obrana, kterou zformoval Jan.
 4. Osmanská říše. Jednou z největších a nejmocnějších říši při Středozemním moři V letech 1299 - 1922, oblast Malé Asie, Balkánu, Černomoří, východu a severní Afriky Od 16. století islámský charakter Božího státu, vládnoucí dynastie Osmanů Spojnice mezi evroým a asijským kontinente

DUMY.CZ Materiál Osmanská říše

Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 30.10.1914 - vstupuje do války Osmanská říše po boku Centrálních mocností Itálie - zůstává neutrální - nevstupuje do války jako hlava osmanské říše mlě. neomezenou (absolutní) moc. Osmanská říše zanikla v roce . 1923, kdy byla založena . republika . Kemalem. Atatürkem. SURFACE Povrch. Je to převážně hornatá země a úzké pruhy nížin se nacházejí jen při pobřežích. Prezentace aplikace PowerPoin Osmanská říše - Turecko (která se přidala v roce 1914) a Bulharsko (1915). Někdy k nim bývá připočítána i Itálie, která vstoupila v roce 1882, nakonec však bojovala na straně Dohody (což naznačovalo její chování ještě před válkou např. smlouvy s Francií), když

1. SVĚTOVÁ VÁLKA Hlavní válčící státy: DOHODA - Francie,Anglie,Rusko,Itálie TROJSPOLEK-Německo,Rakousko-Uhersko,Osmanská říše,Bulharsko Důvod (záminka) války: atentát na Františka Ferdinanda d´Este (budoucího rakousko-uherského císaře) ve městě Sarajevo ( Bosna a Hercegovina) 1.světová válka začala 3.srpna 1914 Pyrenejský poloostrov a Osmanská říše - PREZENTACE. PRÁCE NA DOMA - 7.B pondělí 16.3. Pyrenejský poloostrov a Osmanská říše - PREZENTACE. PRÁCE NA DOMA - 7.AB středa 18.3. PRÁCE NA DOMA 7.A pátek 20.3. PRÁCE NA DOMA 7.B pondělí 23.3. PRÁCE NA DOMA 7.A středa 25.3

Trojdílný cyklus pojednává o jednom z nejvýznamnějších střetů civilizací v dějinách - křesťanů a islamistů Na základě motivační prezentace,obrazového materiálu a dílčích úkolů žák získá i Osmanská říše, která patřila do druhé koalice během revolučních válek, ale během napoleonských spojencemFrancie. Zeleně:Francie se svými koloniemi, protektoráty, spojenci aUSA Byzantská říše, Justinián Veliký, byzantská kultura, ikonodulství, ikonoklasmus, církevní schizma 1054, zánik Byzantské říše, Osmanská říše Druh učebního materiálu Prezentace

Osmanská říše

Osmanská říše V roce 1453 bylo dobyto Osmanskou armádou sultána Mehmeda II. hlavní město Byzantské říše Konstantinopol. Nedlouho poté se pozornost Osmanů obrátila i na Arménii, která byla dobyta na dynastii Bílé ovce ve 30. letech 16. století Na severozápadě nově osídleného území vládla turecká dynastie, nazývaná osmanská. Jejím zakladatelem byl Osman I., který výhodnou útočnou nebo sňatkovou politikou rozšiřoval své území na úkor Byzantské říše, roku 1299 se prohlásil za samostatného vládce Osmanské říše Skončily staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka také přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly USA a postupně se začaly rozpadat koloniální říše Osmanská vojska přešla do útoku s cílem získat ztracená území zpět, ale vojska Balkánského svazu je v krátké době porazila, takže již 14. dubna 1913 žádala Osmanská říše o mír znovu. Mír byl nakonec uzavřen 30. května 1913 a Osmanská říše v něm ztratila většinu svých evroých území

Osmanská říše ztratila drtivou většinu svých dosavadních území v Evropě, zůstala jí pouze Východní Thrákie, a tedy kontrola nad úžinami. Statisíce Bulharů se ocitly na území Srbska a Řecka, kde byly vystaveny silnému asimilačnímu tlaku Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Osmanská říše. Osmanská říše byla postavena na zcela odlišných základech než evroá království, a proto je důležité si osvětlit několik základních skutečností o tomto mocenském uskupení. Říše byla čistě autokratickým státním útvarem v jehož čele stál sultán s neomezenou mocí Stalo se to za vlády Sulejmana I. Nádherného, kdy Osmanská říše prožívala svůj zlatý věk. Od 17. století svůj vliv ztrácela a z jejího područí se vymaňoval jeden národ za druhým. Definitivní konec přišel s koncem první světové války, v níž stálo Turecko na straně Německa Osmanská říše prožívala od konce 17. století postupný mocenský úpadek, přesto však i nadále ovládala většinu Balkánského polo-ostrova s pravoslavným obyvatelstvem, které se bránilo tureckému útlaku častými povstáními. Hluboká krize, kterou procházela říše

Osmanská říše - dějepis, online sešit

Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 X OSMANSKÁ ŘÍŠE (zůstává mu v Evropě jen Istanbul a okolí) 28. 11. 1912 - vyhlášena nezávislost Albánie (autonomní Rakousko - Uhersko a Osmanská říše • Německo ztratilo část svého území ve prospěch Francie a Polska. Konec císařství - vznik parlamentní republiky • Rusko přišlo o Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Carský režim byl nahrazen komunistickou diktaturou Osmánská říše . Osmanská říše se od dob vlády Süleymana I. Nádherného ve srovnání se středověkem zdokonalovala, osmanské panství bylo na výbojích založeno a celé obyvatelské skupiny sypákiové a janičáři se bojem a válkou živili a stáli o ni

Osmanská říše. Její turecká vojska ohrožovala Evropu, když postupovala směrem na západ. Válka s Turky omezila obchod s Asií po souši. Proto panovníci podporovali hledání nových cest do Asie. V Evropě se projevil nedostatek zlata a stříbra. Obchodníci hledali nový odbyt pro své zboží Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Ale před vstupem do 1. sv. války v roce 1914 bylo Turecko v podstatě hlavní součástí rozpadající se Osmanské říše. Tady je pohled na to, jak Osmanská říše vypadala, to, co je tady, zhruba znázorňuje, co z toho je dnešní Osmanská říše se ale skládala nejen z oblasti dnešního Turecka, ale také sem patřila většina.

Dějepis 7. třída - ZŠ a MŠ Mysločovic

Turecko (Osmanská říše) vstoupilo do války v roce 1914 na straně Ústředních mocností. Bojovalo proti Rusům na kavkazské a proti Britům na mezopotámské frontě, kde se Britové vylodili. Dardanelská operace (= bitva u Gallipoli) - 1915 - hlavním propagátorem akce byl Winston Churchill (1874-1965), ministr námořnictva. Osmanská říše se mezitím rozšířila ve středomořské oblasti. Podle některých odhadů se na 10 000 byzantských obránců Konstantinopole sneslo mezi 100 000 až 150 000 osmanských dobyvatelů. Obránců by bylo více nebýt černého moru, který se přes město přehnal a zdecimoval byzantskou armádu..

Osmané proti křesťanům: Boj o Evropu (1/3) - Sny o říši

Turecko: referát - iReferaty

Vzestup Osmanské říše - Seeker Daily - Videacesky

Sultáni Osmanské říše

 1. PODTRŽENO Dušanem Foltýnem: Osmanská říše
 2. PhDr Marek Pavka, Ph D přednáška Osmanská říše
 3. Alternativní historie EU [1 epizoda] Osmanská říše níčí balkán.
 4. Arménská, řecká a asyrská genocida 1914–1922
 5. 1529 - Oblehani Vidne~
 6. Janičáři - Kdo byli elitní bojovníci Osmanské říše a pro byli nakonec považděni

Franská říše, feudální systém a křesťanství

 • Hanna maria vůně.
 • Lm loft mentol.
 • Filmove plakaty prodej.
 • Lahůdkový salát.
 • Lampiony na pruvod.
 • Navigační pomůcky.
 • Klavírový pant.
 • Belinda bencic.
 • Nikon d500 cena.
 • Černá luna v blížencích.
 • Ganglion cerny caj.
 • Horská služba číslo.
 • Jak být v životě úspěšný.
 • Vložení google mapy na web.
 • Která planeta se na obloze od slunce úhlově vzdaluje nejméně.
 • Pododermatitida u koní.
 • Tetování sova na ruku.
 • Lausitzer seenland.
 • Silvestr kolín.
 • Nissan qashqai 2009.
 • Leep konizace.
 • Ceník osobních výtahů.
 • Noční světlo do zásuvky se senzorem.
 • Rozšíření slovní zásoby čeština.
 • Kresby na zakázku.
 • Mapa kanady calgary.
 • Věda letnany.
 • Ridomil plus 48 wp.
 • Bolusové podávání výživy.
 • Jodie comer instagram.
 • Brašna stadion s11.
 • Justin bieber 2010.
 • Laura dahlmeier 2017.
 • Nůžky na nehty solingen.
 • Mexická restaurace praha 3.
 • Siluety dravců na fasádu.
 • Houba na borovici.
 • Jak privolat prani.
 • Shiba inu black.
 • Architektura po 2. světové válce.
 • Uniforma vz 97 modra.