Home

Iso 690 citace

Často se setkávám se zadáním citovat podle normy ISO 690, ale je třeba si uvědomit, že norma umožňuje různé způsoby citování. Nikoho ani ve snu nenapadne, že rodinné domy postavené podle platných.. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Připomínkovali: Eva Bratková, Dagmar Čerňová, Věra Eliášová Od prosince roku 1996 platí pro bibliografické citace norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických dokumentů ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Datum citace - velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět: [citováno 1999-10-11] [citováno 9.května 1997] [cit. 1999-12-10] Poznámka: Striktně podle normy ISO 690 se datum citace uvádí za datem aktualizace Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura(účinnost od 1.12.1996) • obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů Dále se podrobněji podíváme jen na jednu z norem, ISO 690 (ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura), která je v České republice rozšířená. Jak na citace s ISO 690? Stejně jako při citování obecně, tak i při odkazování na literaturu můžeme rozlišit dvě části ISO 690 je mezinárodně uznávaná citační norma, samotnou citaci legislativy ale nijak neřeší. Přesto ji můžeme použít, pokud se jí chceme řídit, a to aplikací modelu platného pro bibliografické citace z periodik Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci

 1. Přímá citace nesmí být nijak pozměněna. Norma ISO 690 vylučuje jakoukoli vlastní kreativitu autora (co se týče zacházení s citáty). Existují však výjimky: Text může být částečně zkrácen s uvedením výpustky (). Přípustné jsou drobné úpravy, jako je změna velikosti písmene
 2. 1 Citace vs. parafráze vs. plagiát Citace = přímá citace Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Parafráze = nepřímá citace
 3. 3 Příklady citací dokumentů podle normy ČSN ISO 690 (3. vyd., 2011) Kniha a kapitola v knize příklad 1-4 Tištěná kniha/monografie Elektroniká kniha Kapitola v tištěné knize Kapitola v elektronické knize Příspěvek ve sorníku příklad 5-6 Příspěvek v tištěném sorníku z konference Příspěvek v elektronickém sorníku z konferenc
 4. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690. Popisuje zdroj, ze kterého jste přebírali citaci. V příkladu níže vyznaena zeleně. Seznam bibliografických citací se uvádí na konci práce (=seznam použitých zdrojů). Odkaz je způsob propojení citace a bibliografické citace, ili textu práce s
 5. Citace legislativních dokumentů. Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 . Nové verze materiálů k 11.11.2004 V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura. Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.. Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které. o své zkušenosti z normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, která nově řeší formální stránku odkazů na použitou literaturu v odborných článcích či publikacích. Tato norma nahrazuje dřívější ČSN 01 01 97 Bibliografické citace a byla vydána po částech v prosinci 1996 a v lednu 2000

Jak správně citovat - Seminarky

Citace ČSN ISO 690 s příklady V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690. Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování. Vysvětlivky k obecné struktuře citace: Černý text: základ citace. CITAČNÍ TAHÁK ČSN ISO 690 Stejný model citace jako u webového sídla, stránky nebo příspěvku do webového sídla (záleží na tom, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem). CHAM, Jorge. Creativity in Engineering, Paper Submission Guidelines

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ) Citace může mít vypadat třeba takhle: [Pasteur, 1848a]. Pokud zvolíte styl ISO 690 - číselná reference, a citace se přesto nezobrazí postupně, je potřeba znova kliknout na styl ISO 690 a stisknout ENTER. Potom se citace seřadí správně Norma ČSN ISO 690:2011. Norma nahrazuje starší verze - ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000. Je použitelná pro bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, tištěné i elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, grafická a hudební díla i audiovizuální dokumenty Norma ČSN ISO 690: 2010 Informace a dokumentace -Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů platnost normy od 1. 4. 2011 jedná se o českou verzi mezinárodní normy ISO 690: 2010 publikované 15. 6. 2010 (3. vyd. mezinárodní normy) nahrazuje normy ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČS Jedná se o interní a nepublikované zdroje, na jejichž citování norma ISO 690 přímo návod neuvádí. Důležité však je, aby citace takového materiálu obsahovala údaje jako: jméno firmy, sídlo, název materiálu, rok vydání (vzniku), případně počet stran

Generátor online citací - citace webových stránek podle

Citace z odborných časopisů dodají práci vědeckou sílu, citace z populárních časopisů a novin pak aktuálnost. Jak ale časopis správně citovat? Jak citovat časopis v tištěné verzi. Mezinárodní citační norma ČSN ISO 690 stanovuje předpis citace pro tištěné seriálové publikace (tedy časopisy, noviny a podobně) takt ISO-690 (author-date, English) Change style powered by CSL. Popular AMA APA (6th edition) APA (7th edition) Chicago (17th edition, author-date) Harvard IEEE ISO 690 MHRA (3rd edition) MLA (8th edition) OSCOLA Turabian (9th edition) Vancouver. Choose style Copy and Paste. Download to.

Přímá a nepřímá citace - lorenc

 1. ISO 690 is an ISO standard governing bibliographic references in different kinds of documents, including electronic documents. This international standard specifies the bibliographic elements that need to be included in references to published documents, and the order in which these elements should be stated. Contents
 2. Norma ISO 690 je dostupná ve volně šiřitelné podobě na stránkách ČNS ISO 690:2011.Dále existují interpretace ISO 690, které navrhují řešení nejednoznačností obsažených v původní normě.Podrobnou interpretaci a doplňující příklady citace ISO 690 nabízí online příručka Olgy Biernátové a Jana Skůpy.Je také možnost generovat citace ISO 690 online
 3. Nevíte, jak správně citovat dle normy ISO 690? Zdali zvolit harvardský styl, metodu číselných odkazů nebo metodu poznámek pod čarou? Pak jste tady správně! Vše ohledně citací a tvorby zdrojů můžete nechat na nás. Pokud již máte citace a zdroje hotové, rádi zkontrolujeme, zdali je vše podle norem a požadavků školy
 4. Bibliografické citace také poskytují čtenáři možnost, jak rychle a efektivně získat další informace k dané problematice. Obecně pro citování literatury, včetně elektronických zdrojů, webových stránek, CD ROM a dalších dokumentů je v ČR závazná norma Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690

Citace legislativních dokumentů - Knihovna VŠE - Vysoká

Boldis.cz - stránky o citacích podle ISO 690

 1. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací. Podle hesla škola hrou si citování vyzkoušíme i prakticky
 2. citace podle normy ýSN ISO 690 Poznámka: Publikace byla vytvořena z webového kurzu Ústřední knihovny VŠB-TUO Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. V publikaci nebyla provedena aktualizace hypertextových odkazů, z nichž některé již nejsou platné, obsahová revize proběhla k datu 2014-09-02
 3. Bibliografická citace by měla sloužit k jasné identifikaci citovaného dokumentu. Údaje by měly být, pokud je to možné, komplexně převzaty z citovaného informačního zdroje. Citaci (dle ČSN ISO 690) pak jednoduše vygenerujeme pomocí generátoru citací Citace.com, zadáním povinných údajů dle typu příslušného dokumentu

Citace ČSN ISO 690 ve Wordu 2012-03-26 Pokud teď píšete bakalářku nebo diplomku, tak jste si možná všimli, že Word umí docela pěkně pracovat s citacemi (jak na ně najdete třeba tady ) Citace doporučujeme, pro lepší přehlednost, třídit do složek. Citační styl ČSN ISO 690 — autor, datum (UTB) Především pro studenty FAME a FHS, ale i pro studenty ostatních fakult, kteří ve svých závěrečných pracích odkazují tzv. Harvardskou metodou odkazování, je určen citační styl ČSN ISO 690 — autor, datum (UTB) STN ISO 690-2 InformÆcie a dokumentÆcia. BibliografickØ citÆcie. ase 2: ElektronickØ dokumenty a ich asti z decembra 2001. Norma STN ISO 690 z mÆja 2012 poskytuje nÆvod na tvorbu bibliografických odkazov a citÆcií, nepredpisuje vaak ich konkrØtny atýl. Norma stanovuje, ~e ka~dý œdaj vodkaze musí by zrete>neoddelený S Citace PRO Plus můžete citovat nejen dle normy ČSN ISO 690, ale využít lze další známé citační styly jako APA, MLA, AMA, IEEE, CSE, Chicago, Turabian a mnoho dalších. Využívá se Citation Style Language (CSL) styly. Na vyžádání lze doplnit i další citační styly nebo si je můžete sami vytvořit přes CSL editor Nejprve jsou tučným písmem uvedeny povinné údaje bibliografické citace a po-té konkrétní příklad. (Zpracováno podle normy ČSN ISO 690 ve znění po poslední revizi z r. 2011) KNIHA (tištná verze) Tvůrce. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Standard-ní identifikátor

Praktické ukázky citací - Knihovna VŠE - Vysoká škola

 1. Některé Vzory pro bibliografické citace podle ČSN ISO 690. Monografické publikace (knihy, skripta) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev
 2. Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace ‐ Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která je platná od 1. 4. 2011
 3. K práci s těmito prameny slouľí ve Wordu nástroje ze skupiny Citace a bibliografie na kartě Reference. Nejdříve vybereme citační styl. Více si o citačních stylech řekneme v druhé části článku - nyní jen zvolíme styl s názvem ISO 690 - číselná reference , který je nejpodobnějąí v České republice pouľívané.
 4. Norma ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura neřeší formu citace v případě ústního sdělení. V praxi je v textu používán tento způsob citování: (ústní sdělení) [Citovaná osoba] [Název a adresa pracoviště] [Datum] Vzor citace ústního sdělení
 5. Citace.com - generátor citací podle ČSN ISO 690 Generátor citací vydavatelství VŠCHT - podle stylu ACS (American Chemical Society) a ČSN ISO 690 Citování obrázků - generátor (podle ČSN ISO 690) na stránkách Digitální materiály pro výuku podle ČSN ISO 690
 6. Použité zdroje •BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
 7. Ve Wordu 2010 je v části Reference > Citace a bibliografie možnost vybrat citační styl. V české lokalizované verzi ale chybí styl dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Vím, že existuje možnost s

Video: Bibliografické reference - příklady podle ČSN ISO 690:201

Jak citovat: Citace ISO 690 | Mgr

Přidání citací do wordového dokumentu - Wor

 1. Predmet normy STN ISO 690. N orma rozoznáva dva základné pojmy - bibliografický odkaz a citácia.. B ibliografický odkaz je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry. P od názvom bibliografia sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam záznamov o literatúre, ktorá sa síce týka predmetu práce, ale.
 2. CITACE tohoto metodického materiálu: BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř
 3. ČSN ISO 690-1 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části . ČSN 01 0195 Bibliografický záznam . ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů . ČSN 01 0185. Transliterácia cyriliky

Bibliografická citace - Wikipedi

NORMY ISO 690: 2012 Ing. Eva Matušoviová UK UPJŠ v Košiciach. 1. Základné pojmy 2. Zásady citovania 3. Pravidlá zápisu 4. Citovanie podľa STN ISO 690: 2012 5. Techniky citovania 6. Pomôcky na webe. ZÁKLADNÉ POJMY Citácia je uvedenie príslušného odkazu vrámci textu alebo inej form 5 Jak citovat webovou stránku podle ČSN ISO 690 Nejčastěji používaná norma pro citování, převážně pro práce na univerzitách. Druh nosiče se uvádí do hranatých závorek [online], [online databáze], [elektronická pošta], [CD] apod Norma upravující citace 4/62 . NORMA UPRAVUJÍCÍ CITACE . V b řeznu 2011 vyšla nov ě upravená norma: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografic ké odkazy a citace informa. č. ních zdroj. ů. Praha: Ú řad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. C. O JE P. Ř. EDM. Ě. TEM NORMY. Citování Zatím neexistuje žádná univerzálně vhodná metoda, jak spravovat či formátovat citace. Tento průvodce nabízí základní úvod do citování podle normy ČSN ISO 690 a běžných anglických citačních stylů.S citováním vám mohou pomoci citační manažery nebo online generátory.Pokud si přesto nejste jistí, zeptejte se nás nebo přijďte na konzultaci • ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

Citace a jak na ně

Norma ISO 690 pro bibliografické citace specifikuje prvky, které je třeba uvádět vcitacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků apod. vtěchto publikacích. Jedná se o jejich obsahovou, formální a strukturální úpravu. Norma se týká citací dokumentů publikovaných Tato bibliografická citace dokumentu je vytvořená v souladu s normou ČSN ISO 690. Využijte jednoduché možnosti citace komentářů a judikátů prostřednictvím ASPI! Když si musíte být jist ČSN ISO 690 - Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, Kategorie: 0101 Pojmy všech oborů a tříděn Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Nejrozšířenější citační normou je v České republice norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Vytvoření citace a její zakomponování do textu je přitom snadné a nijak časově náročné, i když ano, trochu vás to při tvorbě textu zdrží. Ale nijak závratně. Vše se děje podle citační normy ČSN ISO 690:2011, která diktuje přesnou formu citace. Forma se pak mírně liší v závislosti na tom, o jaký druh zdroje jde.

Často kladené dotazy - Ústav vědecko-pedagogických

Software Citace PRO má dvě verze. Citace PRO Plus je placenou verzí, která nabízí velkou řadu funkcí. Lze v ní vytvářet, sdílet a spravovat citace nejen ve stylu ISO 690, ale také v mnoha dalších stylech Potřebujete poradit se zpracováním citace nějakého dokumentu podle ČSN ISO 690? Obraťte se na Martinu Machátovou, e-mail: machat@mzk.cz. Doporučujeme: Kratochvíl, Jiří. Jak citovat [pdf, 12,2 MB] [Příklady jsou dle citačního stylu NLM] Citujeme s knihovnou aneb 10 citačních otázek ve spolupráci s Citace.co ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů

Citace PRO jsou českým zástupcem nástrojů pro správu a tvorbu citací. V neplacené verzi Citace PRO Free na stránkách citace.com, můžete zdarma generovat citace dle normy ČSN ISO 690.Placená verze Citace PRO Plus je plnohodnotným citačním manažerem, který podporuje více než 8000 citačních stylů ČSN ISO 690 ⚫SN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informaních zdrojů ⚫obsah, pravidla, formální úprava a struktura citací ⚫uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů v textu (úplná x zkrácená citace) ⚫Norma = doporuení, existuje více zvyklostí, citaních.

Word 2016: Citace a bibliografie - 1

ISO 690:2010 gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but not limited to. Bibliografické citace elektronických informačních zdrojů určuje CSN ISO 690-2, která je platná od ledna 2000 a vychází z norma ISO 690-2 z roku 1997. Norma specifikuje prvky bibliografických citací elektronických dokumentů, stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a zavádí konvence transkripce a úpravy informací. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla Petr Boldiš Verze 3. Projekt Bibliografické citace původně vznikl v rámci studia předmětu Počítačová gramotnost I. V současné době však již funguje jako komerční projekt. Základem je Generátor citací (nyní ve verzi 1.1), který na základě vložených údajů dokáže vygenerovat citaci dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

II. ČSN ISO 690 (česká verze mezinárodní normy ISO 690:2010), návod zde. Příklady, jak citovat podle Chicago style: 1. Kniha. 1. způsob. Odkaz (do textu vkládáme poznámku pod čarou): Petr Fiala and Markéta Pitrová, Evroá unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009), 35. (plná verze Při práci na našich školních pracích bychom se měli řídit mezinárodní citační normou ČSN ISO 690:2011, která určuje, jak citovat monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny. Čsn iso 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů . Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011

Rozlišujeme citace podle druhu materiálu, v zásadě listiny, úřední knihy, aktový materiál nebo jednotliviny v archivu. Citace musí obsahovat co nejvíce z následujících údajů: plný oficiální současný název archivu1 plný název fondu, popř. jeho číslo oddělení fondu (pokud existuje) Citace znamená doslovné uvedení nějakého výroku nebo části textu. U citací je vždy nutné přesně uvést zdroj, a to v souladu s normou ČSN ISO 690:1996, jinak hrozí porušení autorských práv Citace dle nové normy ISO 690; Automatický generátor citací. Generátor citací - zatím není implementována nová verze normy ISO 690 Citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197). Schémata a příklady základních a zkrácených citací . Bibliografické citace uváděné obvykle na konci odborného textu jsou významnou informací pro čtenáře i recenzenty či jiné posuzovatele, např. oponenty

Portál EIZ - Citační norma ČSN ISO 690 (interpretace

Představení projektu citace.com, který umožňuje pomocí přehledných formulářů generování citačních záznamů podle normy ISO 690. Klíčová slova. generátory - citace - citační softwary. O projekt Citace ČSN ISO 690 ve Wordu 2016 a 2019 pro Mac. Publikoval Martin Světlík dne 17. října 2015. Návody. Balík kancelářských aplikací Microsoft Office pro Mac je pro řadu uživatelů stále nutností

Citace - Wikipedi

V následujících bodech je jednoduše shrnuto, jak by měl autor práce vypracovat citace na zdroje literatury, které použil při tvorbě práce. Literatura, na níž je v textu odkazováno, by měla být citována podle normy ČSN ISO 690 a normy ČSN ISO 690-2. Souhrn nejdůležitějších obecných pravidel Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690: vybrané tištěné dokumenty. Obecné zásady pro citaci. Citace musí být přehledná. Citace by měla být úplná. Je lepší, aby zde bylo více údajů pro identifikaci (např. u seriálových publikací nebo elektronických zdrojů). Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk Aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (2011) s komentáři a příklady: Norma ISO ; Portál fungující jako VŠ projekt s cílem zlepšit citační gramotnost, součástí je i citační poradna: e-citace; Stránka z portálu infogram, která se věnuje nové citační normě ISO 690 - s mnoha konkrétními příklady: Infogra zkracovat dle SN ISO 832. Ostatním zkratkám je třeba se vyhnout. Pozor na srozumitelnost. SN ISO 4. Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. SN ISO 832. Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů Ve Wordu si můžete příslušnou normu zvolit. K nejpoužívanějším patří APA, MLA nebo ČSN ISO 690:2011. Při vysvětlení dalšího postupu budeme vycházet z ČSN ISO 690:2011. Pokud nemáte normu stanovenu, volbou normy ISO nemůžete udělat chybu. Normu můžete ve Wordu kdykoli změnit a veškeré citace se dle ní upraví

Na portálu máme u záznamů citace dle normy ČSN ISO 690 a přepnout si je můžete i do dalších stylů. Samozřejmostí je pak export do jiných citačních manažerů. Najít citaci Více o citacích. Kde najdu citace? V detailu záznamu se v pravém sloupci nachází odkaz Zobrazit citace Pro potřeby úspěšného citování byla vytvořena norma ČSN ISO 690, která srozumitelně podává způsoby citování a pravidla tvorby záznamů.. Vytváření a správu bibliografických citací z různých typů dokumentů zajišťuje generátor citací Citace PRO.Je přístupný po přihlášení pro všechny uživatele VUT v Brně Citace je v normě ISO 690:2010 chápána (volně přeloženo) jako označení relevantního [bibliografického] odkazu/reference uvnitř textu nebo jiná forma obsahu relevantního [bibliografického] odkazu/reference [ISO 690:2010(E), část 2.2]

ČSN ISO 690 Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura; ČSN ISO 5966 Dokumentace - Formální úprava vědeckých a technických zpráv; ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. základní metody uvádění odkazů v textu: pomocí poznámky pod čarou: text CITACE V TEXTU Citační norma ČSN ISO 690 nabízí 3 způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu. Pro psaní kvalifikačních prací jsou vhodné první dva uvedené způsoby. Za citovaným textem uvedeme kulatou závorku a do ní s Norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá je účinná od mája 2012 nahradila dve normy: normu STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998 a normu STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia Užitečné zdroje • Metodika tvorby bibliografických citací • Interpretace normy ČSN ISO 690 • vzor bakalářské a diplomové práce KISK FF MU 46. Použité zdroje • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Norma ISO 690 má společný název Informace a dokumentace - Bibliografické citace a skládá se z následujících částí:- ISO 690: Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. POZNÁMKA - ISO 690 bude revidována jako ISO 690-1.- Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich část Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora) Můžete také zvolit variantu.

Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura - obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil informační prameny, které při psaní své práce použil. Smyslem citování je poskytnout údaje nutné k jasné identifikaci dokumentu. Citace musí být přehledná a jednotná (existuje několik alternativ, je třeba zachovat jednotný styl. ISO 690 (úplný názov ISO 690:1987, Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure) je medzinárodný štandard, ktorý upravuje obsah, formu a štruktúru písomných dokumentov ako aj formu bibliografických citácií a odkazov.Štandard bol na Slovensku prevzatý v roku 1998 ako norma STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia

Citace a citování - Knihovn

Od 1. 4. 2011 se změnila citační norma ČSN ISO 690. Mám Word 2007. Můžu dělat citace k bakalářské práci podle tohoto instruktážního videa a nemusím se bát že nebude splňovat novelizovanou normu ČSN ISO 690 ? Nebo jak to vůbec je. Omlouvám se za případnou blbou otázku a děkuju za vysvětlení BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN.ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentu. Verze 3.0

Citovanie

Jak správně citovat časopis - StudentMa

Citační manažer Citace PRO slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Jde o český on-line systém, který jako vůbec první plně podporuje normu ČSN ISO 690 . Kromě toho umožňuje vytváření citací v dalších světově nejvíce používaných citačních stylech (např Norma ČSN ISO 690 (01 0197) 1.3.2011 - Norma ČSN - Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Materiál obsahuje podrobný návod jak citovat, řadu českých příkladů citací literatury, ukázky, jak v textu na citace odkazovat, zahrnuje i příklady citování rukopisů, archivních pramenů a zákonů 2 ČSN ISO 690. Informace a dokumentace -Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 3 Některé informace jsou zestručněny natolik, že jsou pro začátečníka nesnadno pochopitelné. Norma nepřináší výklad a citace. 1. Bibliografické citace Citování obecn ě upravuje ČSN ISO 690 Bibliografické citace. 1996, 2000, která nahradila d řív ější ČSN 01 01 0197. Je pouze doporu čující. Komentovaná norma vyšla ve V ěstníku Asociace muzeí a galerií ČR 2003, č. 4

Vytvořte si citaci | Generátor CitaceLG 32LF561V vs

ISO-690 (author-date, English) Referencing Generator

→ISO 690 es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) que proporciona las directrices básicas para la preparación de referencias bibliográficas de materiales publicados, [1] como monografías y publicaciones seriadas, capítulos, artículos de publicaciones seriadas (como revistas y diarios), recursos electrónicos, materiales. Obsah přednášky. základní terminologie. proč citujeme. plagiátorství. citační styly. norma ČSN ISO 690. citace v textu. soupisy literatury. jak citovat.. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace: pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jakub SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online] Citování Vám usnadní nástroj s pomocí šablony, která vytvoří citaci podle platné normy ISO 690 a ISO 690-2. Mezi editačními tlačítky jej najdete s ikonou: . Citujeme každý zdroj, ze kterého jsme čerpali. Zdroje a citace by měly být první zkontrolované parametry redakční šablony Eva Bratková: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 (Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, Verze 2.0; Příklady citací všemožných typů zdrojů (od tištěné knihy po příspěvky na sociálních sítích): https.

Generujeme citace se službou citacePPT - Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti PowerPointCitační tahák by Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Reparace francii.
 • Holandský řízek dita p.
 • Jednozvratná páka příklady.
 • Mlejnice zatecka.
 • Delete macbook.
 • Minecraft world of dragons 1.12 2.
 • Byl jednou jeden život 1.
 • Pěstounská péče prarodičů 2018.
 • Lidské pudy.
 • Ftp online wedos.
 • Stavba krbu svépomocí návod.
 • Kvalitní karnevalové kostýmy.
 • Delete macbook.
 • Špinavý záda text.
 • Pastýř synonymum.
 • Yoko ono manželé.
 • Stanford university campus.
 • Maskot olympijských her 2018.
 • Wanzl kontakt.
 • Originální svatební šaty.
 • Spš trutnov bakaláři.
 • Nasa shop.
 • Ton.
 • Souřadící spojky.
 • Všechno nejlepší k narozeninám pro chlapy.
 • Tapeta se odlepuje.
 • Dobrodružství na vlásku.
 • Prodám chemlon.
 • Cinestar praha.
 • Kuřácké potřeby praha 4.
 • Zábavné testy sk denistv.
 • Dimenzování nulového vodiče.
 • Postřik na trávu v chodníku.
 • Kde jsou uloženy šablony word.
 • Kovové plakáty.
 • Beyoncé single ladies.
 • Co je windows live.
 • Dlouhodobá brigáda praha.
 • Sebrané spisy hp lovecrafta box.
 • Databaza priezvisk na slovensku.