Home

Souhlas s natáčením gdpr

GDPR a změny, které přinese, se dnes skloňují ze všech stran, a i přesto, že jedním z klíčových požadavků GDPR je transparentnost a srozumitelnost, tak srozumitelných návodů, jak na souhlas, je jen velmi málo. Pokusíme se proto přispět do této debaty návodem jak na to, který by měl v první řadě pomoci s přípravou na získání souhlasu ke zpracování osobních. GDPR také nově nařizuje, že tento souhlas musí být samostatný a jasně odlišitelný - nelze ho tedy zahrnout do obchodních podmínek či členské přihlášky, jak tomu bylo dříve (v tomto případě nahlíží Nařízení na takový souhlas jako vynucený)

Nařízení GDPR se dnes skloňuje ze všech stran. Přesto srozumitelných návodů, jak na souhlas ke zpracování osobních údajů, je jen velmi málo. Pokusíme se proto přispět do této debaty návodem, který by měl v první řadě pomoci s přípr.. Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost. Šablony systému GDPR. V souladu s Nařízením evroého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 a stanovisky WP29 Vám... aktualizováno 25.04.2018 . Téma: Systém GDPR GDPR vyžaduje, aby souhlas se zpracováním (třeba marketingový souhlas, nebo třeba souhlas s použitím dat z jednoho výzkumu i ve výzkumech následujících) splňoval přísnější podmínky, než jaké požadovala v Česku stávající doposud (ke konci března 2018) platná úprava zákona na ochranu osobních údajů

Zajíci - vycházka, 4

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR znamená, že pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých údajů svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný K článku GDPR: Kdy není potřeba souhlas ze strany zaměstnance se zpracováním osobních údajů? se zde nenachází žádný komentář - buďte první. Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby

Pokrytí všech povinností GDPR. Vše pro Analýzu, Posouzení rizik, Návrh opatření, Směrnice, Evidence incidentů, Texty pro zaměstnance i zákazníky, Souhlasy, Vzory smluv aj. Předvyplněné vzory představují úsporu 10-20 dní práce. Práci s těmito dokumenty zvládnete sami Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti GDPR upravuje tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce - tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné. Ochrana osobních údajů podle GDPR ve školách je stručný průvodce implementací GDPR ve školách. Autoři vysvětlují základní pojmy GDPR a srovnávají současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s evroým nařízením o ochraně osobních údajů. Dále objasňují právní základy zpracování údajů a práva subjektů údajů Myslela jsem, že i v tomto případě je potřeba souhlas na základě GDPR K tomu, co nutně potřebujete ke zpracování zakázky, zvláštní souhlas nepotřebujete (a naopak, nemá být vyžadován). Tak to mají i na stránkách ÚOOÚ, jen to teď nemůžu najít. Edit: Tady je to. Sdělení předsedkyně Úřadu k vyžadování souhlasu

Mailkit - Správný souhlas podle GDPR

Souhlas v souladu s GDPR má být: na konkrétní účel + na každý účel samostatný; prokazatelný (double opt-in, web logs) odlišitelný od jiných skutečností na webové stránce (např. od objednávky) kdykoliv odvolatelný, informovaný (více v mojí připravované 3. časti GDPR série Náležitosti souhlasu - musí být svobodný (souhlas nesmí být podmínkou uzavření smlouvy, nesmí být podepsán pod nátlakem; neměla by být nerovnováha mezi správcem a subjektem), informovaný (měl by být srozumitelný, napsán jasným jazykem; osoba by měla vědět, kdo všechno jeho údaje dostane a jak s jeho údaji bude. Pokud souhlas nemáte, užívat fotografie nedoporučuji - v tomto případě nebo pokud souhlas subjekt údajů odvolá, musíte zpracování osobních údajů (fotografií) neprodleně ukončit. Proto je vhodnější smlouva s vymezením účelů zpracování, než souhlas (to se týká i zákazníků). Souhlas lze kdykoli odvolat, navíc je.

Souhlasím s tím, aby zástupce MeDitorial, s.r.o. (Léka řský d ům, Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČ: 27199151) (dále jen autor) použil vytvo řené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál). Dále souhlasím s užitím po řízených audio/video materiál ů, a ť u Lze takové video ponechat pro vnitřní potřeby? Lze ho v případě sporu s rodiči použít jako důkaz? K videozáznamu by měl přístup pouze velmi úzký okruh zaměstnanců. Lze si ho ponechat, i když rodiče zmíněný souhlas s natáčením nepodepsali? V něm ale není zmíněno, že je pro vnitřní potřeby Uživatel e-shopu www.legis.cz souhlasí s tím, aby společnost LEGIS.CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové 4 (dále jen správce), v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v. GDPR Souhlas; GDPR Souhlas. Název firmy: BALTA group s.r.o. Sídlo: Zdislavice 6, 582 55 Herálec. Zapsána v obchodním rejstříku: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 27233. IČO: 28785312. že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.. GDPR desatero svědomitého zaměstnance. Také vaši zaměstnanci by měli vědět, jak pracovat s osobními údaji v souladu s evroým nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR. Představujeme desatero zásad, kterým je dobré se řídit, aby údaje kolegů a zákazníků zůstaly v bezpečí. Celý článe

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Základní pojmy: Provozovatel = Databaze knih s.r.o., Teplická 604/15, Střížkov, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze. Spisová značka C 302477. Portál = https://www.databazeknih.cz. Tímto uděluji souhlas Provozovateli Portálu, se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených. Souhlas se zpracováním osobních údajů. podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno, zpracovával moje osobní údaje v rozsah Z vašeho dotazu vyplývá několik dílčích otázek. První otázkou je, zda lze vůbec takový videozáznam pořídit. Jelikož se jedná o zachycení podobizny žáka, přesahuje kromě GDPR rámec právní úpravy, která je pro posouzení potřebná, i do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PTU Praha Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů

obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně GDPR. Jsme registrovaný spolek a v současné době dělám inventuru dokladů týkající se osobních údajů. Vzhledem k tomu, že současné souhlasy a informace neobsahují všechny náležitosti, které musí mít souhlas a informace dle GDPR, připravuji pro všechny členy nové souhlasy se. GDPR připouští, aby souhlas se zpracováním osobních údajů poskytlo dítě, kterému je nejméně 16 let. Návrh českého zákona o zpracování osobních údajů přitom využil možnost snížit tuto věkovou hranici na 13 let, říká Šárka Gregorová ze společnosti Schaffer & Partner Obecné nařízení v recitálu 171 předpokládá přechod souhlasu, avšak s podmínkou, že souhlas byl udělen způsobem a v souladu s podmínkami obecného nařízení. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále uvádí, že souhlas udělený podle zákona č. 101/2000 Sb. se považuje za souhlas podle obecného. I Obecné nařízení o ochraně osobních údajů předpokládá přechod souhlasu, avšak s podmínkou, že souhlas byl udělen způsobem a v souladu s podmínkami GDPR. To může být někdy v praxi problematické, jelikož v minulosti získávaný souhlas ne vždy bude plně splňovat podmínky stanovené v čl. 7 GDPR Souhlas s natáčením výukových videí Mohylová 1964 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Seznam zpracovávaných osobních údajů, postup a účel zpracování je stanoven v interní směrnici organizace

My, next SALE s.r.o., se sídlem: Třinec, Poštovní 244, 73961, IČO: 01558951, e-mail: obchod@willsoor.cz, tel.775 225 635, (dále jen společnost nebo my), jakožto provozovatelé elektronického obchodu willsoor.cz (obchod), děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovávány v souladu s. Například projekt s názvem Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol mohou má zajistit, aby ke dni, kdy začne evroé nařízení platit, všechny školy dokázaly prokázat, že jsou schopny jej naplnit. Cílem je spojit síly a pomoci vysokým školám s implementací GDPR v různých oblastech Město Krnov, jako správce osobních údajů dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen jako nařízení GDPR), podává níže informace. udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiný způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie apod. I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat Podrobnější informace o GDPR a na kterých se vyskytnou účastníci, kteří neposkytli souhlas s jejich pořízením, budou tyto fotografie/videa vymazány nebo z nich bude účastník odstraněn, bude-li to možné. Alternativním postupem je rozostření obličeje a postavy těch účastníků, kteří s focením/natáčením.

Facebook bude nadále cílit reklamu, jen si k tomu vyžádá váš souhlas. V případě, že odmítnete, nebudete mít možnost službu využívat. Největší sociální síť se připravuje na blížící se nařízení o ochraně soukromí GDPR Zásady zpracování a ochrany osobních údajů. Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, když poskytujeme výchovu a vzdělávání v souladu se zákony ČR, poskytujeme služby v rámci naší doplňkové činnosti, používáme Vaše osobní údaje nebo když navštívíte naši webovou stránku Tudíž nezletilí, speciálně mladší 15ti let, nemají způsobilost uzavřít smlouvu a souhlasit se zpracováním svých osobních údajů a s případným natáčením a je nutný souhlas jejich rodičů nebo zákonných zástupců (nemluvě o pozdější případné smlouvě, ke které bude třeba povolení úřadu práce - viz §121. GDPR informace. Upozorňujeme všechny zúčastněné, že na akcích jsou pořizovány fotografie, zvukové či obrazové záznamy pro účely propagace statku Sněhurka. I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat

Správný souhlas podle GDPR - SystemOnLine

 1. V posledním roce se GDPR hodně skloňuje. V té souvislosti mě vždycky napadne focení streetu, dokumentu nebo reportáže, kdy jde ptaní na souhlas s focením předem tak trochu proti autentičnosti fotky, nemluvě o tom, když se na fotce nebo ve videu objeví hodně cizích lidí naráz
 2. ©2012 Česká debatní společnost, o. s., Tomkova 314/45, Olomouc, 779 00 | IČ 26656817 | www.c‐d‐s.cz SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU MÉ OSOBY ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE Já, níže podepsaný (á)
 3. GDPR doporučení pro pořizování a užití audiovizuálních záznamů při výuce: konzultace,) doporučujeme požádat studenty o (byť mlčenlivý) souhlas s natáčením. Pokud nahrávky obsahují interakce studentů nebo citlivý medicínský obsah, volí učitel přednostně pro ukložení nahrávek úložiště s řízeným.
 4. Výnosy rektora AVU k GDPR, komunikuje se subjekty údajů a s Úřadem na ochranu osobních údajů. Vydává stanovisko k činnostem zpracování OÚ na univerzitě. Doporučujeme kontaktovat pověřence vždy, když máte nejasnosti nebo pochybnosti k vašim činnostem zpracování osobních údajů, a to na e-mailové adrese: gdpr@avu.cz. 3.
 5. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se dotýká GDPR nás, kteří podnikáme ve videoslužbách. Točíme veřejné akce na veřejných místech, promoce, maturitní plesy, fotbalová utkání, taneční, koncerty..
 6. Souhlas s natáčením filmu a jeho užití za dohodnutým účelem, tzn. zveřejnění filmu, je od Vás všech uveden jak v e-mailové komunikaci, tak tím, že jste se samotného natáčení zúčastnili a odehráli svou hereckou roli dle scénáře

Souhlas se zpracováním - HelpGDPR

Podpisem přihlášky rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě na lesní bojovku Legenda o hradním strašidle. Dávám svůj souhlas V Hájence, z.s. k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. Základní škola a mateřská škola Koloděje, Lupenická 20, Praha 9, 19016 splňuje zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis Na Živě.cz se tématu GDPR věnujeme průběžně. Přečtěte si tyto články a budete vědět všechno důležité Souhlas zákonných zástupců s nakládáním s osobními údaji žáka Dávám tímto svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou, příspěvková organizace, ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů mého syna - mé dcer Souhlas můžete zrušit způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údaj Zabývá se také focením a natáčením reklamních spotů.... Google+. Blogger. Telegram. (GDPR), novému nařízení EU, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Přečtěte si, prosím,.

06 Souhlas se zpracováním - Návod jak na GDPR

Video: Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

GDPR: Kdy není potřeba souhlas ze strany zaměstnance se

- v souladu s čl. 7 odst 3 GDPR kdykoli odvolat Váš souhlas, který jste nám v minulosti udělili. V důsledku toho v budoucnu již nebudeme moci zpracovávat Vaše osobní údaje, jak tomu bylo na základě tohoto souhlasu doposud, a - v souladu s čl. 77 GDPR podat stížnost u dohlížejícího orgánu PSYCHOLOGIE DNES je časopis o mezilidských vztazích, životním stylu, společenských trendech, o sebepoznání a rozvoji osobnosti.Přináší články předních odborníků psané čtivou formou, rozhovory s kapacitami oboru z Česka i zahraničí, polemiky na aktuální témata, rady pro partnerské vztahy, výchovu i kariéru Prohlášení: Obsah je tvořen názory skutečných mužů, muži byli náhodně vybráni a souhlasili s natáčením. Jedná se o skutečné zákazníky přípravku Elixirman, kteří hovoří na kameru ze svého vlastního přesvědčení a z principu vzájemné solidarity mezi muži. Veškeré informace nejsou zamýšleny jako výživová či zdravotní tvrzení dle Nařízení Evroého. Flashfaker udělal klip pro Lil Xana. S natáčením souhlasil, když uviděl jeho vizuál pro Sameye. Česko se na rapovou mapu světa dostává i díky Flashfakerovi, který nejprve točil pro Milion+ a FCK THEM. Viktor Kniš . 3. květen 2019, 13:50 . Zdroj: Hieu Vu Minh. I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na adresu Správce nebo osobně prostřednictvím koordinátora

GDPR vzory dokumentů pro firmy i OSVČ - GDPR snadno a

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Kameraman: Kryštof Pršala Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52 IČ: 04868382 Nejsem plátce DPH. Vyplněním a odesláním (nezávazného) kontaktního formuláře klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vzniknutím a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva. Informační memorandum o nakládání s osobními údaji 1. General Data Protection Regulation (dále také Nařízení GDPR). - Vy, coby subjekt údajů, jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů oblečení, souhlas s natáčením na kamery na pracovišti, se sledováním GPS ve vozidlech, sledováním soukromé pošty, monitorováním aktivity na internetu, zveřejňováním fotky zaměstnanců na webu a další, b) GDPR - personalistika a mzdy v IMES Do Modulu Osoby záložka všeobecná doplněn údaj souhlas

Rodičovský souhlas GDPR

Klimatizace Midea Blanc Splitová nástěnná klimatizace značky Midea, základní model Blanc 3,5 kW, energetická třída A++/A+, hlučnost vnitřní jednotky 28 dB a venkovní jednotky 56 dB. Funkce: zabudované WiFi ovládání, temperování na 8°C, tichý režim, ovládání lamely svisle i vodorovně, rychlé chlazení a topení, auto-restart, samočištění, odvlhčování 2014 - 2015 odborný poradce a dohled nad natáčením seriálu Svatby v Benátkách TV Prima, Core Production, s.r.o. 2019 - založil společnost Stomatologie Ujec, s.r.o. Jana Ujcová, DiS Zimní radlice v šířce 1,2 - 2,2 m s natáčením v ose; Rozmetadla ROKI 150 a ROKI 250. Nesené rozmetadlo soli, písku a tuhých posypových materiálu. Rozmetadla jsou vyrobeny z nerezové oceli tř. AISI 420, hlavní rám je ošetřen žárovým zinkem a následnou povrchovou úpravou práškovou barvou (komaxit) - odka Registrací na webinář potvrzujete souhlas s natáčením webináře a využitím pro další účely vzdělávací agentury EvenTree. Lektorka: Lucie Budíková Rozhovor s Lucií na téma sociálních sítí . Sociálními sítěmi žije každý den V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou tyto shromažďovány pouze po dobu stanovenou tímto souhlasem. 8. Vaše práva vyplývající z Nařízení GDPR. Podle Nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči správci Vašich osobních údajů uplatňovat

Registrací na webinář potvrzujete souhlas s natáčením webináře a využitím pro další účely vzdělávací agentury EvenTree. Reference našich absolventů: Kurz byl plný skvělých tipů a informací. Konečně vím, jak přesně reklamu na sítích udělat I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na podatelnu statutárního města Mostu nebo osobně prostřednictvím koordinátora. V Mostě dne 1. 10. 201

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů Ochrana

I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na podatelnu města Litvínov nebo osobně prostřednictvím koordinátora. 14. Dotazy, připomínky, vysvětlen GDPR v podání ČT. Přestože se tento kynolog pohybuje na soukromém pozemku, nedal souhlas s natáčením jeho výcviku a s jeho odvysíláním, přesto jakmile kliknete na reportáž ČT, zobrazí se vám tento obrázek. červen - články v Listárně Újezdského zpravodaje Informační memorandum o nakládání s osobními údaji 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů je: Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace Zastoupena: Bc. Petrou Nováčkovou, ředitelkou se sídlem: Hutnická 2938, 434 01 Most IČO: 4987220 předchozího odstavce, udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiný způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie apod. I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat

GDPR - vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů

S natáčením rozhovorů a konferencí jsme začali v roce 2011 - tehdy ještě pod názvem Motiv8.TV. Jeden z Prvních rozhovorů byl na Profesia Days v Praze s Ivanou Molnárovou. GDPR souhlas s rozesíláním marketingových informac Osobně jsem s natáčením měl zkušenosti, nikdy jsem ale neměl možnost se podílet na takovémto formátu pořadu. Až do poslední chvíle jsem neuměl říci, jaký bude výsledek. A musím uznat, že jsem byl příjemně překvapen

GDPR - kdy je zpracovaní osobních údajů zákonné - stačí

Souhlas GDPR, LEGIS

GDPR: Souhlas s užíváním osobních údajů pro Mobilní

GDPR Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHO

 • Pěstounská péče prarodičů 2018.
 • Salmonella typhimurium.
 • Bmw infobox.
 • Otok prstu na ruce po sundání sádry.
 • Martina navrátilová dhl.
 • David nehdar.
 • Uplnek duben 2019.
 • Bis znak.
 • Michelin 205/55 r16.
 • Sea salt spray diy.
 • Rodinné konstelace.
 • Freefilmy to.
 • Nízkokalorické potraviny seznam.
 • Infrapanel ecosun 700 u .
 • Pouzdro na mobil huawei mate 10 lite.
 • Plakáty druhá světová válka.
 • Twenty one pilots merch backpack.
 • Instagram telefonní číslo.
 • Pirátská vlajka omalovánka.
 • Muzeum vojenské techniky.
 • Bánh rán recept.
 • Důchodová kalkulačka výpočet důchodu.
 • Dětské kolo 16 bazar.
 • Despacito lyrics spanish.
 • Webhosting pro wordpress.
 • Jízda na pštrosovi.
 • Bratrstvo neohrožených spears.
 • Web.archive.org http.
 • Lidl plysaci za body.
 • Foxit reader portable.
 • Luna tarot.
 • Psycho film online.
 • Jak okrást automat.
 • Léčba akné laserem praha.
 • Albania map.
 • Pasohlávky ubytování.
 • Ondřejova mast na opruzeniny.
 • Folie proti vode.
 • Doktor who wikipedia.
 • Porsche cayenne gts.
 • Bolest hlavy v týlu.