Home

Starověká indie památky

Nejlepší památky - Indie: Přečtěte si recenze a prohlédněte si fotografie památek v Indii, Asie na Tripadvisoru Indie je ve světovém měřítku největším producentem i konzumentem manga. Vypěstuje se zde více než 40 % celkové roční produkce. Zajímavá místa a památky v Indii Tádž Mahal v Ágře (Taj Mahal) Tato obdivuhodná stavba má s Indií podobné pouto jako Eiffelova věž s Paříží nebo Tower Bridge s Londýnem Starověká Indie = zhruba území dnešních států Indie, Pákistán a Bangladéš. Velké řeky - Indus, Ganga, Brahmaputra. Velké řeky - Indus, Ganga, Brahmaputra. Harapá kultura (též protoindická civilizace) - 2300-1500 př.n.l. Vzkvétající města v povodí řeky Indus, na území dnešního Pákistánu (Harappa, Mohendžodaro)

Starověká Indie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207 Maurjovská říše byla největším státním útvarem starověké Indie. Árjská spolenost přináší první ucelené literární památky, které máme přeloženy Starověká Indie. 4 tisíciletí př. n. l. - přecházejí lidé v povodí Indu k zemědělství - Pěstují pšenici, ječmen, proso, rýži - Kromě hovězího dobytka domestikují i slony - Kolem 2300 př. n. l. se zde vyvine nová kultura - Harapá kultura - podle největšího naleziště Harapp Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední Indie, v povodí řeky Indu (odtud název Indie) a jeho přítocích tvořících tzv. Paňdžáb (Pětiříčí), což je vlastně na území dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangladéše v jižní Asii. V letech kolem 2300 před naším letopočtem se zde vytvořila nejstarší harapá (protoindická) kultura Indie je země pozoruhodné rozmanitosti. Nádherná krajina, bohatá fauna a flóra, dlouhá historie, vynikající jídlo a přívětivost místních obyvatel na jedné straně. Špína, chudoba a byrokracie na straně druhé Kolem roku 1500 (1600) vpadli do Indie snad ze střední a východní Evropy indoevroé kmeny, které se nazývali Árjové nebo také Árijové (vznešení). Ti vytvořili nejstarší literární památky (védy), psali písně a modlitby. Živili se zemědělstvím

10 nejlepších památek - Indie - Tripadviso

nejstarší památky pochází z dynastie Chan . Užité umění starověké Číny. nejstarším užitým uměním je výroba keramiky; čínský porcelán dosáhl technické a umělecké dokonalosti za dynastie Sung tenkostěnný, průhledný a krémově bílý. za dynastie Ming vzniká modrobílý porcelán Starověká literatura. Nejstaršími písemnými památkami z oblasti dnešní Indie jsou pozůstatky harapé kultury s centry v Harappě a Mohendžodaru v období od poloviny 3. do poloviny 2. tisíciletí př. n. l. Harapé znaky (zvané též protoindické písmo) na pečetních destičkách však nebyly rozluštěny. Moderní bádání dokonce pochybuje, zda se skutečně jedná o. Starověká Indie Indie. Neolitická revoluce zde proběhla kolem 4. tisíciletí před Kristem. Kolem Indu a jeho přítoků se usedali lidé, v oblasti Paňdžáb (Pětiříčí), tyto oblasti byly ve styku s civilizacemi předního východu. V polovině 3. tisíciletí vznikly nejstarší městské civilizace (Harapá kultura - pozůstatky měst Harappi a Mohendžodáro) Starověká Indie. 1. 4. 2010. Indie-patří mezi Staroorientální státy-leží v Asii-poloostrov -védy=nejstarší literární památky(soupis všech tehdejších vědomostí), posvátné knihy . 1/ Protoindická civilizace - (2 600 - 1 500 př.n.l.) - úrodná nížina Ind

Zajímavosti Indie - zajímavá místa a památky k vidění

 1. Starověká Indie Učební text Harapé lázně se studnou a kanálky, 2200-1900 př. n. l. (Foto: Obed Suhail) Terakotové polychromované figurky z Harappa, 2500 př. n. l. (Brooklynské muzeum v New Yorku, USA) Mohendžodaro (v pozadí citadela na uměle vytvořeném návrší) Busta muže z Mohendžodara označovaná jako socha velekněz
 2. Starověká Indie buddhismus zakladatelem, nebo chcete-li ústřední postavou stojící za vznikem tohoto učení byl princ z rodiny kšatrijů Gautáma Sídharta (563-438př.) podle něj bez ohledu na kasty může každý dosáhnout spásy - nirvány 4 vznešené pravdy: 1. celý život je zdrojem strastí 2. lidé lpějí na životě 3. člověk musí přestat lpět na životě 4. jediná.
 3. Ostatní památky. Byl jsem tam Chci tam. Indie má jedny z nejlidnatějších měst na světě a zároveń i s největší hustotou obyvatel na kilometr čtvereční. Mezi největší města Indie patří Mumbai (12,5mio), Dillí (11mio) a Bangalore (8,5mio) obyvatel
 4. Starověká literatura je literatura, která vznikla ve starověku, tedy v nejstarších obdobích lidské historie od rozkvětu prvních civilizací ve 3. tisíciletí př. n. l. (Egypt, Mezopotámie) až po zánik klasických říší a nástup středověku přibližně v 5. století n. l. V centru slovesnosti těchto starověkých kultur dlouho stál zakladatelský mýtus vysvětlující.
 5. Starověká Čína Vytvořila se v zeměpisně rozsáhlé oblasti východní Asie. Podle dynastie Čchin dostala název Čína. V době starověku zde vznikla společnost, která s nepatrnými změnami trvá nepřetržitě více než 4 000 let. Přírodní podmínky Čínou protékají dva hlavní toky Žlutá řeka (Huang - he
 6. Starověká Indie. Kde? Země se rozprostírá na Indickém poloostrově. Pohoří Himaláj jej odděluje od zbytku Asie. V současné době se zde rozkládají tyto státy ( Indie, Pákistán, Bangladéš). Řeky jsou Indus, Ganga, Brammaputra. Historie Indie. a) městské státy - v povodí řeky Indu - obrázkové písmo b) jednotný stá
 7. 13.Nejznámější literární památky starověké Indie 14.Neznámější stavby ve starověké Mezopotámii 15.Nejznámější stavby ve starověkém Egyptě 16.Nejznámější stavba ve starověké Číně 17.Nejrozšířenější náboženství ve starověké Indii 18.Vynálezy ze starověké Mezopotámie (alespoň 2

Starověká Indie - kolem řek Indus a Ganga, mluvili sanskrtem, nejstarší harapá kultura (2300 př. n. l.) Náboženství - hinduismus, buddhismus. Literární památky - epos Mahabharáta - Velké vyprávění o Bharáthovcích - 4 př. n. l. - 4. n. l. - soubor sanskrtských mýtů - epos Ramajana - putování Rámovo. Ať už jsou to zachovalé památky, posvátná místa, barevná kultura, velbloudí safari či krásná pouštní příroda, je tento indické stát v mnoha ohledech nedosažitelný a většinu návštěvníků přesvědčí o tom, že do Indie je třeba se vracet

- vytvořili významné literární památky _____ Indie je původní vlastí Rómů Společnost v Indii se dělila na uzavřené skupiny - kasty - varny. Příslušníci určité kasty měli podobná zaměstnání a uzavírat sňatek mohli jen mezi sebou. Z kasty nebylo úniku Starověká literatura = knihy, které vznikly v dob starovku (nejstarší písemné památky) Orientální = východní (zem na východ od Evropy) východ První civilizace vznikaly u velkých řek (např. 4000 př. n. l. u řek Eufrat a Tigris). Lidé v té dob už psali literaturu, jsou to nejstarší písemné památky na světě. U tcht Starověká Indie se rozprostírala na poloostrově Přední Indie, a to v povodí řeky Indu (odtud také název Indie) a jeho přítocích, které tvořily tzv. Paňdžáb neboli pětiříčí (tj. na území dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangládeše). 3. tisíciletí př. n. l. se zde Počátke Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední . Indie. Její největší řeky jsou Indus a Ganga. V Indii mají . vhodné podmínky pro zemědělství. Pěstují obilí, sezam, bavlnu, rýži a luštěniny. Místo rádla používali pluh. Měla . vyspělá města, dělila se na dvě části hrad (citadela) a . podhradí STAROVĚKÁ INDIE Mgr. Lenka Venclová široké na 4 vozy PÍSEMNÉ PAMÁTKY - málo - psali na kůru na kůži dochovaly se jen DESTIČKY Z HLÍNY, KAMENE, SLONOVINY dodnes není indické písmo rozluštěné INDOEVROPSKÉ KMENY - vpadly do Indie vytvořili nový stát v povodí GANGY členění obyvatelstva KNĚŽÍ - opora KRÁLE.

Indie. Indické umění bylo velice konzervativní. Z vykopávek známe dvě města Harapa a Mohendžo-daro, města měla pravoúhlý půdorys, domy měly bazén, součástí měst byla kanalizace, lázně a chrámy, jejíž součástí byla stúp (schránka na relikvie). Stúpa měla tvar kupole na čtvercovém základě. Ve městě Biháru se. Starověká Indie je jedna z nejvíce neobvyklýchcivilizace starověku. Již v těch dnech o něm mluvili jako o zemi moudrých. Starověká Indie byla v úzkém styku s arabskými zeměmi i starověkým světem, což mělo významný dopad na jejich vývoj Indie. Literatura starověké Indie je psána dvěma jazyky. Sanskrtem , nebo Védským jazykem, jehož název je odvozen od véd, neboli textů recitovaných během obětí. V indické literatuře převažuje poezie, která je zastoupena hlavně rozsáhlými veršovanými eposy. Epos Máhabharátha líčí ve 100 000 verších boj mezi dvěma. kolem roku 1500 př.n.l vpadli do Indie snad ze střední a východní Evropy indoevroé kmeny, které se nazývali Árjové nebo také Árijové (vznešení) = vytvořili nejstarší literární památky (védy), psali písně a modlitby. Živili se zemědělstvím Starověký Egypt - historie starověkého Egypta. Starověký Egypt je z historického hlediska nejstarší stát na světě. Starověký Egypt je zajímavý nejen díky svým nesčetným památkám (pyramidy v Sakkáře, pyramidy v Dahšúru, pyramidy v Abúsíru, pyramidy v Gíze, pyramidy v Lištu, Amonův chrám v Karnaku, chrámový komplex v Luxoru, hrobky v Údolí králů, Ramesseum.

Starověká Indie byla obývána kmenyAustraloid závod. Tito lidé žijí dříve v oblasti od Indochiny až po jižní Írán. Evropané také žili na subkontinentu. Míchali s domorodci, asimilovali je v etnicko-kulturním plánu. Přibližně v 7. - 5. století před naším letopočtem. e Transcript Starověká Indie - 6. ročník Starověká Indie 6. ročník - jeden ze starověkých států (Egypt, Indie, Čína, Mezopotámie a Přední východ Řecko, Řím) - leží v Asii - působila dojmem tajuplné země (vrcholky Himalájí, džungle, opice, lvi, tygři, sloni, zaklínači hadů a mudrcové) - posvátným zvířetem je v Indii kráva - Indové si zdomácněli slona. test Starověká Indie a Čína . Autor: Katie (anonym)... vloženo 24.5.2006. Test vyzkoušen 4543 krát, průměrný výsledek je 53.9%. středisko kultury Harrapa se necházelo v povodí řeky? Indus. Ganga. Chuang Che literárně psané památky. seznam všech panovníků.

Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura

 1. STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Pavel Trtílek: 9. října 2014 Indie, Čína, antika •nejstarší dochované písemné památky světa (psaná literatura tedy nezačíná v antice ani ve starověké Indii, ale v Mezopotámii) •některé byly při slavnostech inscenovány, jejic
 2. Kultury postupně se rozvíjející v Indii: 1) Harapákultura od pol. 3. tis -pol. 2. tis. př. Kr. Projektovaná města: 9 -14 metrů široké hlavní ulice a pravoúhlé uspořádání uli
 3. Indie. pro tento směr nemáme žádného umělce. Díla: žádná díla nezadána: Použitá literatura: že starověká Indie rozhodně netrpěla nedostatkem světských budov, které byly bohatě zdobeny ornamenty a omalovány barvami volně se nacházejícími v přírodě. Z té doby také pocházejí nejcennější památky, se.
 4. Zbavitel: Starověká Indie. V textech Rgvédu, nejstarší literární památky pozdějších indoevroých přistěhovalců, o nichž se předpokládá, že města v poříčí Indu zničili, v těchto písních k oslavě bohů, se velmi často opěvuje král a vojevůdce bohů Indra jako osvoboditel vod, které zajali.
 5. Indická literatura se rozvíjela na rozsáhlém území zejména dnešního Pákistánu a Indie a jejím centrem se stala povodí řek Indus a Ganga (2500 př.n.l.).Umění Indie je ovlivněno náboženstvím. Vycházelo z náboženství védských Indů, z bráhmanismu, hinduismu, džinismu a buddhismu
 6. Indické zajímavosti | Jednota Indie tkví v její rozmanitosti. To, co najdete kdekoli na světě, najdete i v Indii; ale co vidíte, slyšíte, hmatáte, chutnáte a čicháte v Indii, to se nevyskytuje nikde jinde. Na to můžete vzít jed.(Vladimír Miltner) Ne vše indické je pro evropana pochopitelné. Mnohé v Indii může být na první pohled šokující a nepříjemné.V každém.
 7. Vznik a rozvoj Sparty: Sparta byla původně osada, která vznikla v 10. století př. kr. Byla založena původním dórským obyvatelstvem v oblasti zvané Lakónie (odtud Sparťané = Lakadeimoňané). Postupně však Spaťané ovládli téměř celý Peloponéský poloostrov, zvláště pak když vyhráli na konci 8. stol. př. n.l. tzv. Messenskou válku (podle oblast Messénie na JZ.

Starověká Indie NaŠprtej

STAROVĚKÁ INDIE (učebnice s. 60-67) - významné řeky - _____, _____ - města velmi vyspělá - města budována podle _____, _____ domy, kanalizace, koupelny. Příprava je k dispozici zde: TEST INDIE + ČÍNA STAROVĚKÁ ČÍNA. Mistr Konfucius tě zve na čaj. Poznej vynálezy mocné říše císaře Čchina. Vydej se po hedvábné stezce a střelka kompasu tě zavede k cíli. TEST TEST TEST TEST!!!!! Píšeme to v pondělí 17. ledna 2011! Tak zlom vaz : Harappa, Mohendžodaro, Adžanta, Sánčí, Velká čínská zeď, starověká Čína a Indie: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Starověká Indie - Dějepis - Referáty Odmaturu

Dějiny Indie sahají hluboko do minulosti, přičemž jedna z prvních známých kultur byla harapá kultura, která se kolem 3. tisíciletí př. n. l. začala usidlovat v poříčí Indu.Trvala pravděpodobně až do poloviny 2. tisíciletí př. n. l., kdy z dosud neznámých příčin zaniká. Již za existence harapé kultury Indii započali osidlovat Árjové test Starověká Indie a Čína . Autor: Katie (anonym)... vloženo 24.5.2006. Test vyzkoušen 4516 krát, průměrný výsledek je 53.9%. středisko kultury Harrapa se necházelo v povodí řeky? Indus. Ganga. Chuang Che literárně psané památky. seznam všech panovníků. Starověká Indie Rozkládala se na _____poloostrově v povodí řek_____ _____. Vhodné podmínky pro____ - literární památky: Chammurapiho zákoník - oko za oko, zub za zub Epos o Gilgamešovi - touha po nesmrtelnosti - divy světa: Visuté zahrady Semiramidiny - mýty: Babylonská věž - vzdělanost: desítková x šedesátková soustava. vůz na kolech . Starověká Indie. Leží v jižní Asii; Řeky: Ganga, Indus; Obživa lidí. maturitní otázka: Starověká literatura (Sumerská literatura, Staroegyptská Literatura, Indická literatura, Hebrejská literatura, Antická literatura) -V období přibližně 4000 let před naším letopočtem vznikly první písemné památky. -Bylo to v oblasti starověké Mezopotámie (nyní Irák)

PPT - Starověká Indie PowerPoint Presentation, free

Fakta a zajímavosti o Indii - ifenomen

To je Indie. Za celý život se shromažďují zajímavé fakty o zemi jogínů a tato práce ještě nebude dokončena. Tajemný Tibet, majestátní Himálaje, tropické lesy, posvátná řeka Ganga, různé námořní střediska, starobylé památky a muzea - to vše je národní hrdost Indie. Starověká Indie: zajímavé fakt Třeba taková starověká Indie, místo zrození tantrického sexu, který se opírá o duchovní základy. Posvátná tantra jako vrcholné spojení vnitřní energie muže a ženy prostřednictvím orgasmu byla považována za jedinou cestu, jak se přiblížit bohu Šivovi a jeho manželce Šakti

Indie Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední Indie, v povodí řeky Indu(odtud název Indie) a jeho přítocích tvořících tzv. Rané období vývoje = védské nám zanechalo nejstarší indické literární památky védy (=vědění) obsahující 4 sbírky plné zaklínadel, hymnů, písní, modliteb a návodů k. This feature is not available right now. Please try again later (str. 54-61) Orient = země na východ od Palestiny Indie a Čína Starověká Indie první vyspělá civilizace při řece Indus (3000 př.n.l.) pol. 2. tis. př.n.l. - osídlení i při řece Ganga - Indoevropané kmeny Árjů → VÉDY = nejstarší lit. památky (vědy) → znaky pro číslice náboženství: hinduismus (kasty) 3. st.

Kategorie: Dějiny umění Typ práce: Absolventské práce Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov.Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, kteří chtějí uspět u maturity z tohoto předmětu ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY - Poznávací zájezdy - Řecko - last minute, katalog, informace: Základní cena: osoba Program: 1. den Odjezd z ČR v dopoledních hod. Hotely a zájezdy na Asap-Dovolená.c Téma/žánr: kultura a společnost - starověká Indie, Počet stran: 185, Rok vydání: 1999, Nakladatelství: NLN Nakladatelství Lidové novin

Indie - dějepis.co

Poznávací zájezdy 2020 - Čína, Tibet, Indie, Japonsko, Vietnam...prostě celá Asie. Jezdíme v malých skupinkách již od 6 lidí, všechny zájezdy provázejí naši zkušení čeští průvodci, takže si svou dovolenou skutečně vychutnáte Starověká a středověká Indie. Indii ovlivňovala rozmanitost přírodních podmínek (vlastní kulturní identita) uzavřený celek samostaně se vyvíjející izolovaně Védské památky - 1 500, 1 000. Rané období ind. dějin - védské - 1 200 - 600 - arijské kmeny - usedlé zemědělství. Indie Starověká Indie se rozkládala na poloostrově Přední Indie, v povodí řeky Indu(odtud název Indie) a jeho přítocích tvořících tzv. Paňdžáb (Pětiříčí), což je vlastně na území dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangladéše v jižní Asii Starověká Indie - Mgr. David Mikoláš Starověká Indie Učební text STAROVĚKÁ INDIE Klíčová slova: Paňdžáb, harapá kultura, obrázkové písmo, příchod Árijů, védy, kasty, náboženství, Ašóka neolitická revoluce zde proběhla kolem 4. tisíciletí př. n. l. kolem Indu a jeho přítoků se usazovali lidé = oblast Paňdžáb (Pětiříčí) v polovině 3.

Starověk (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Chetité, Asýrie

STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA 1) Doplňte do textu vhodná slova: Mohendţodaro a Harappa d) nejstarší literární jazyk Indie 5) Árjové e) nejstarší literární památky Indie 6) Ašóka f) dosaţení blaţenosti a míru v duši 7) Konfucius g) náboţenství, cíl dosaţení nirvány. STAROVĚKÁ INDIE Védy, základ života indické společnosti učebnice str. 64 a 65 1 Jak jsem si pojmenoval(a) lekci já: _____ 2 Doplň chybějící text: Po dalších obyvatelích Indie, kteří si říkali (Á)_____ , se nedochovaly žádné velké hmotné památky. My a Árjové patříme ke společné skupině národů nazývan Kde se lékárna a starověká medicína vyvíjely nejlépe? Indie, Čína - zde vznikají první lékařské poznatky. Památky ayurvédské literatury té doby zahrnují Sushruta Samhita a Charvaka Samhita. První z nich je nejstarší pojednání o chirurgii, kde je popsáno více než 300 operací, je popsáno 120. STAROVĚKÁ INDIE. řeky Indus a Ganga, Najdi fotografii kutnohorské koleje v Kutné Hoře. U které významné památky se kolej nachází? 8) Pokus se zjistit, které budovy v Kutné Hoře jsou vybudovány v renesančním slohu a najdi jejich fotografie. Nakresli typické znaky renesančních staveb, popiš je a najdi na fotografiích.

Památky a zajímavá místa - 10 nejlepších míst - Indie

---- VÝDEJNÍ OKÉNKO ----Nusle P4, Vlastislavova 16 po - pá.: 9:00 - 17:00 hod.POZOR PES!!!!! nekouše))Provozuje-kouše Jakub Cortés, IČ 87840375 E-mail. Komentáře . Transkript . Přehled světových ději

HV001: Hudba starověk

Památky Starověku: Střední Amerika - Dokumentární Film / Ancient Maya World - Documentary. admin 6 roky před 613 Zobrazen Starověká Indie (Ancient India). Previous activity Téma 2 - Starověká Mezopotámie Přejít na... Podpora výuky v distančním režimu studia Téma 1 - Úvod do předmětu - Historické mezníky ve vývoji lidstva Téma 2 - Starověká Mezopotámie Téma 4 - Starověká Palestina, Indie a Čína Nejkrásnější divy světa 1. kulturní památky a Otazníky starověké Indie od 79 K Rámajana 2 poptávky. Slovník světových dramatiků Autoři národů Asie a Afriky 88 Kč. Starověká Indie od 49 K. Starověká orientální literatura Předpísemné období - folklór - ústní lidová slovesnost (mýty) Nejstarší literární památky - zaříkávadla při obřadech Mezopotámie 3300 n. l. - vznik písma v Sumeru ve městě Uruk - psalo se klínovým písmem na hliněné destičky pomocí trojhranného rydla - 300-450 znak

Čínské vynálezy, které změnily svět a posunuly lidstvo

archeologické památky 2. Staroorientální despocie charakteristika starověku (časové vymezení, společnost, hospodářství) starověká Indie a Čína Fénicie a Chetitská říše 3. Antické Řecko nejstarší kultury v egejské oblasti, osídlení Řecka, Mykénská kultura. Severní SÚDÁN - starověká NÚBIE - památky - chrámy, pyramidy, hrobky - připravte se na silný zážitek z návštěvy míst, pravděpodobně budete jedinými turisty právě vy. Zájezd CK Rajbas - Outdoor Trave s cestováním ve vozech 4x4 Starověká Indie. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,66 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX Mezi nejnavštěvovanější památky patří zcela určitě tzv. Asklépion, což je v podstatě starověká nemocnice, která se může pochlubit nádhernou zachovalostí. Najdete ji přibližně 4 kilometry od hlavního města, a to směrem na jihozápad

Starověká Indie — Turisimo

Zachovaly se památky čtyř starosumerských měst: Uruk - existovala zde zvláštní výrobní technologie pomocí voskových modelů - model se obalil hlínou, vosk vytekl a byla k dispozici forma, do které se lilo železo apod. Ur - doloženo prostřednictvím vykopávek. Zejména v největším královském hrobě bylo nalezeno 74. Starověká Indie . Získání přehledu o kultuře starověké Indie . 6. Starověká Čína . Získání přehledu o kultuře starověké Číny . 6. Starověký Egypt - architektura . Žáci se naučí poznávat základní znaky této architektury, typické stavby a nejznámější památky. 6. Starověký Egypt - sochařství STAROVĚKÁ INDIE. 1 . v povodí kterých řek vzniká / kde na mapě světa. 2. názvy známých kultur. 3. co jsou védy. 4. co jsou varny. 6.náboženství - podstata budhismu - džinismu - hinduismu. 7. literární památky. Starověká Čína. 1. vznik civilizace v oblasti kterých řek. 2. kulturní odkaz . stavitelství - Velká. Soluň (Řecko): Památky & zajímavá místa Pod bazilikou je starověká krypta, ve které se každý pátek konají bohoslužby. Agia Sofia (Kostel Boží moudrosti) je dalším významným soluňským kostelem. Byl postaven v 8. století do tvaru řeckého kříže s mohutnou kupolí nad středem budovy. Indie; 2013 - 2020. STAROVĚKÁ LITERATURA. 1. POČÁTKY LITERATURY. Nejstarší písemné památky byly vytvořené orientálními kulturami, které zakládali první státní zařízení. Se zrodila a rozvíjela na území dnešního Pákistánu a Indie a jejím centrem se stala povodí řek Indus a Ganga ve 2 tis. př. Kr

Mezi nejznámější architektonické památky patří Tádž Mahál, symbol Indie. Jediným nositelem Nobelovy ceny za literaturu je bengálský spisovatel Rabíndranáth Thákur. Indie je také filmovou velmocí, Bollywood ročně vyprodukuje nejvíc filmů na světě Starověká literatura, Bible Sumerská literatura Nejstarší písemné památky byly vytvořeny orientálními kulturami, které zakládaly první státní zřízení (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína..)

Umění starověké Číny Studijni-svet

Starověká Indie 1985, D. Zbavitel. Jsou země a oblasti, ke kterým jako by se neustále stáčely oči celého světa. Lákají a vábí — ať už pro svou úlohu v historickém vývoji, pro přírodní bohatství a krásy nebo pro jakousi tradičně udržovanou pověst čehosi ne.. Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na. 1. den letecký přesun do Dillí. 2. den výprava do starého města, úzké uličky plné řemeslníků a obchodníků, mohutná Páteční mešita, místo zpopelnění a památník Mahátma Gandhího Raj Ghát, monumentální Červená pevnost, centrum moderního města Connaught Place. 3. den okružní prohlídka Nového Dillí - sikhská gurudvára Bangla Sáhab, Indická brána, třída. Památky a zajímavá místa ve čtvrti Nové Dillí Nové Dillí 110001 Indie. Webové stránky +91 11 2336 5358. Doprava. Janpath 4 min. Starověká mantra Jantar. Místo je dobré. Má svou vlastní historii a díky této konstrukci byla provedena časná geografická měření.

Indická literatura - Wikipedi

Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Starověká OLYMPIE. Starověká Indie se zapsala tučnými písmeny také do dějin literatury. Literární památky mají většinou filozofický a náboženský charakter, což opět dotvrzuje, že zde náboženství hrálo skutečně důležitou roli. Nejznámější z těchto souborů textů se nazývají védy, popř. upanišády 22. Starověká Indie. kolem r. 2 500 př.n.l. - nejstarší městské státy u řeky Indus - výstavná města. Zemědělství - obilí, bavlna, buvoli, sloni. 1 500 př.n.l. - vpád indoevroých kmenů (Árjové) => stát u řeky Ganga. náboženství bráhmanismus - rozdělení obyvatelstva na kasty - učení o.

starověká indie - Rosalind and Wicke

Starověká mimoevroá literatura • 3 tis. Let před naším letopočtem (vynález písma) - až 5 století našeho letopočtu (rozpad západořímské říše) • Mimoevroá literatura - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Hebrejská literatura Mezopotámie • Důležitou roli hrái řeky Eufrat a Tygri Starověká Indie a Čína. 2) Starověké Řecko Egejský svět - starověké Mykény, Kréta. Homérovo a archaické Řecko, význam velké řecké kolonizace, klasické Řecko. Srovnání Sparty a Atén, peloponéské války, thébská hegemonie. Význam Alexandra Makedonského, jeho tažení, helénismus. 3) Starověký Ří

KANDALAMA - Srí Lanka | SuperzajezdyPPT - Mezopotámie PowerPoint Presentation - ID:6360876

Dějiny světa - Starověk - Starověká Indie

Starověká Indie: 100,- Kč Blahoslav 1955. Památky z doby husitské a jejich historie. Zúbek Ľudo: Ríša Svätoplukova: 70,- Kč. Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa - socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku Bazarové zboží se zárukou Zboží, které jinde neseženete O mně Komentáře Přidat Karla do oblíbených Kontakt V Asie je místem neomezených možností, to, o čem se vám doposud jen snívalo se zde stane skutečností. Cestovatelé z celého světa lákají památky z dob zrození lidské civilizace. Milovníci umění a kultury ocení starověká města, početné chrámy, paláce i mešity. Asie je taktéž kolébkou jógy, taiči i šiacu

 • Shadowban test.
 • Ephedra vulgaris.
 • Usb nabíječka do auta 3a.
 • Jak privolat prani.
 • Kastrace koček a kocourů.
 • Dimexol bez předpisu.
 • Uspořádání orgánů v těle.
 • Vít nebo vítek.
 • Veroval chlamydie domácí test.
 • Jižní část tichého oceánu.
 • Artforum bratislava.
 • Lampiony na pruvod.
 • Operace nohy hra.
 • Kombucha puvod.
 • Pocasi brest.
 • Inreka plošiny.
 • Phil anselmo kate richardson.
 • Ean 14.
 • Natrzene strevo.
 • Slabikar pro 1 rocnik online.
 • Obrábění dřeva video.
 • Správná poloha hlavy při spánku.
 • Kleště štípací čelní knipex.
 • Dobrodružství s piráty.
 • Triko strejda.
 • Spodní prádlo triumph.
 • Bulharsko zpetne proudy.
 • Rozkazovací způsob němčina machen.
 • Bylinka mladá boleslav.
 • Diary of a wimpy kid 1.
 • Azylový dům černý most.
 • Šanon pořadač.
 • David pastrňák milan pastrňák.
 • Justin bieber 2010.
 • Doxybene 200mg alkohol.
 • Ftp online wedos.
 • Topné obrazy cena.
 • Aquaparky praha.
 • Spalovac mrtvol narodni recenze.
 • Ostrov vir půjčovna kol.
 • Top komedie 2017.