Home

David a míkal

Lidé zpívali a David s nimi. Lidé tančili, a král David s nimi. Šel před schránou a poskakoval před ní ze všech sil. Byl velmi šťastný. Z okna královského paláce se na průvod dívala Davidova žena Míkal. Viděla, jak David tančí před schránou a začala se za něj stydět Blog. Sept. 2, 2020. Master these negotiation skills to succeed at work (and beyond) Sept. 1, 2020. What makes a great instructional video; Aug. 29, 202

Král David - Víra pro dět

Dávid a Míkal by Josef Sykor

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuky Výrok pro zamyšlení od Galéna z Pergamu Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem 14 A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem. 15 David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. 16 Když Hospodinova schrána vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se.

Kdyby bývalo bylo… Smutek je důstojný stav duše

David přinesl z výpravy dvě stě předkožek, Míkal byla jeho. David se stal královým zetěm. Postup docela strmý. Tady se ale příběh jaksi zdvojuje. On totiž Saul sliboval a dával dceru Míkal i tomu, kdo zabije obra Goliáše. Takže David ji dostal vlastně až na podruhé VIII. Davidova žena Míkal ví o Saulově rozhodnutí Davida zabít, pomůže Davidovi utéci a přelstí vojáky, kteří měli Davida zabít IX. David s Jónatanem se opět setkávají, David by se chtěl vrátit na královský dvůr X. Davidova prosba - obrací se na přítele jako služebník

David té noci utekl a unikl. 11 Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Míkal mu to oznámila. Řekla: Jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. 12 Míkal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl Saul Míkal zavrhl, sňatek s Davidem zrušil a provdal ji za obyčejného rolníka Páltího, kterého David dal zabít, aby získal Míkal zpět. Velmi poutavě napsaný příběh, mohu jen doporučit. Bezantina. 07.12.2016. Úžasný příběh o Davidovi, který vypráví jeho žena Míkal.. Ano, také jsem četla příběh o Davidovi od.

David porazil obávaného obra Goliáše a získal si přízeň Saulových lidí i jeho vlastní rodiny. Saul se ale mladého muže obával, cítil, že Bůh se od něj odvrací a začal Davida nenávidět. První díl končí ve chvíli, kdy se David stal izraelským králem a sblížil se s Batšebou, manželkou svého bojovníka Milý David musel utéct a stal se pronásledovanou zvěří, na kterou se pořádaly velkolepé hony. Jeho milovanou Míkal zatím násilím provdali za někoho jiného a on sám se stal pouštním psancem. Časem se k němu připojilo na čtyři sta podobných existencí a dlouhou dobu pak působil jako zbojník

Íš-bóšet a David. Hádky, vraždy, boj o moc. Davidovu dávnou choť Míkal a připomínal starším Izraele, jak kdysi stáli o Davidovo vladařství. Ale byl tu Joáb a jeho nezvladatelná touha po krevní mstě. Ta byla silnější, než státní zájmy. V Hebronu zavraždil Abnéra a tato nízká vražda se Davida velmi dotkla 20David se vrátil, aby požehnal svému domu. Tu Míkal, dcera Saulova, vyšla Davidovi vstříc se slovy: Jak se dnes proslavil izraelský král! Pro oči otrokyň svých služebníků se dnes odhaloval jako nějaký blázen

(IS 18,25) David přinesl dvojnásobek a Saul vyzval své lidi, aby Davida zavraždili. Míkal však pomohla Davidovi uprchnout oknem. Saulovi vzkázala, že David onemocněl, a tak si Saul nechal přinést Davida i s lůžkem, ale stál s myšlenkou na vraždu nad prázdným ložem Když viděla jeho manželka královna Míkal, jak se její muž točí a výská, styděla se za něj, ve svém srdci jím pohrdla a do očí mu vmetla, že se chová jako blázen. David jí však řekl: Mlč, pro lásku k Hospodinu tak činím! Nebesa pak potrestala Míkal za její pošetilá slova neplodností.. Kázání na Skalce David a Jónatan (Hospodin dal, 1.Samuel 20), 15.1.2012 Hospodin dal přátelství, správná, ale spíše to ukazuje na věrnost Míkal a důležitost duchovního pouta. Pokud byste mi stále nevěřili, stejná myšlenka je obsažena v novém zákoně. Když za Ježíšem přichází jeho maminka, bratří a chtějí. Místo aby se Saul radoval, že vyhráli bitvu, žárlí na Davida, protože Pelištějce porazil David a ne on. Davida tentokrát zachrání Míkal. Na tom je vidět, že člověk se má starat o svou rodinu (i své sourozence), protože jejich škoda je i jeho škoda, jejich hanba je i jeho hanba. David se schová u Samuela David měl takový úspěch, že musí utíkat před Saulem, který ho nenávidí na nepřátelské území. Vlastně do této etapy jeho života, kdy musí utíkat, nás i zavádí náš dnešní text. Saul usiluje Davidovi o život, protože je David stále populárnější. David získal srdce Saulova syna Jonáthana a ruku Saulovy dcery Míkal

Pokud si chcete zřídit uživatelský účet, napište nám prosím na sos.hp.ff (zavináč) gmail.com. V mailu prosím uveďte zejména to, pod jakou přezdívkou u nás chcete vystupovat 18 David ale Saulovi odpověděl: Kdo jsem já a co je můj rod, # TM: život čeleď mého otce v Izraeli, abych se stal # n.: že bych měl být královým zetěm? 19 Tehdy, kdy měla být Saulova dcera Mérab dána Davidovi, se však stalo, že byla dána za ženu Adríelovi Mechólatskému. 20 Pak se do Davida zamilovala Saulova dcera Míkal. Když to Saulovi oznámili, líbilo se mu to. a) Míkal I b) Abigail A c) Bat-šeba E 16. Král David byl ve středověku vzor pro křesťanské krále. Kdy byl korunován první český král? a) 1085 K b) 1158 L c) 1197 H 17. Co dnes zbylo z chrámu, který nechal Hospodinovi postavit Šalomoun? a) nic U b) západní zeď (zeď nářků) Diskografie Se skupinou Kroky Františka Janečka. Doprovodná hudební skupina, Kroky Františka Janečka, byla založená Františkem Janečkem v roce 1973. 1982 Nenapovídej- Supraphon, LP; 1982 Aspoň jednou měl bych dříve vstát - Kroky/Já ty pátky dobře znám - Kroky - Panton 8143 0159, SP; 1982 Michal David - Kroky Františka Janečka - Panton, L Míkal byla Davidova manželka, dcera Saulova. V 2. Samuelově 6. kapitole čteme, že David přivedl schránu zpátky do Jeruzaléma. Odložil své královské roucho. Byl jen prostě oblečen. Možná měl jen domácí oděv, který nosíš, když jdeš uklízet, když tam nikdo není. Rozhodně však neměl něco, co by král nosil na.

Míkal to vidí jinak Z okna královského paláce vše pozoruje Míkal, Davidova první manželka: A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. (7). David versus Míkal. Bohuslav Wojnar 06.10.2019 Váš prohlížeč nepodporuje audio přehrávač. Audio záznam: stáhni. DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Život formovaný křížem. V hliněných nádobách 22.12.2019. Dům Boží versus dům Davidův 13.10.2019. Saul versus David 29.09.2019 . David versus Goliáš. Král David se rozhodl navštívit a požehnat svůj dům a vyšla mu vstříc Míkal, dcera bývalého krále Saula, Davidem pohrdala (v. 16, v. 20). Z textu není zcela jasné, jestli odhalením Míkal myslela svlečení do spodního prádla nebo spontánní tančení, poskakování a dovádění, kdy se nejspíš přidal k dovádění lidu.

To je Míkal, dcera Šaulova, a Jonatan, neboť oba Davida milovali. O Míkal se praví: A Míkal, dcera Šaulova, ho milovala (1 S 18,28), a o Jonatanovi se píše: A zamiloval si ho Jonatan jako svou duši (tamtéž, 18,1). Míkal ho zachránila před nebezpečím v domě a Jonatan venku. Byli lepší dva nežli jeden (Kaz 4,9) Když David ze všech sil tančil před schránou úmluvy a viděla ho jeho manželka Míkal, pohrdla jím (2.Sam 6,16). Pro ni vypadalo to, co David dělal, bláznivě. Davidovi to ale bylo jedno, protože miloval Boha a chtěl se více líbit jemu, než lidem (2.Sam 6,20-23) David versus Míkal 06.10.2019. Saul versus David 29.09.2019 . David versus Goliáš.

České katolické biblické dílo - David

A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl při tom přepásám lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. Když Hospodinova schrána vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna David cítil, že Míkal pohrdla Božím obřadem, a odpověděl: Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou Hospodinova lidu, Izraele, před Hospodinem jsem tak dováděl. I když budu ještě víc zlehčován než teď a budu docela maličký i ve vlastních očích, budu. Míkal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. (1S 19,12) David na svou obranu využívá spojenectví se Saulovými příbuznými a pomocí lsti se dostává z jeho vlivu a ospravedlňuje svoji nevinu Neváhá poskakovat před Hospodinem, až je tím pohoršena jeho žena Míkal. Převezením schrány se David hlásí k Božímu zákonu, Boží smlouvě. Nechce vládnout na vlastní pěst, ale chce mít Boha nablízku. III. Ve dvou bitvách porazil Pelištejce a podrobil je. Mezi své vojáky převzal i profesionály z cizích národů.

pokusů o jeho zabití. David byl odvážným bojovníkem a z bojů vycházel vždy jako vítěz. Za statečné činy si vysloužil Saulovu dceru Míkal, která jej spolu s bratrem Jónatanem několikrát před otcem zachránila. Samotný Saul byl dvakrát vydán do rukou Davida, ale ten jej vždy ušetřil. Saul zemřel spol Když Hospodinova schrána vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se točí a vyskakuje před Hospodinem, a v srdci jím pohrdla. 2 Samuelova 6,1 Bláznivá radost a pokora víry (David a Míkal) 2. Samuelova 6: 28.6.2015 [O] Pravda a svoboda: Jan 8,31-32: 5.7.2015 [O] Žijte Kristovou svobodou: Galatským 5,1: 12.7.2015 [O] Modlitba je Boží dar: Lukáš 6,12: 19.7.2015 [O] Jeho tvář se proměnila, když se modlil: Lukáš 9,28-30: 29.7.2015 [O] Modlitba jako zápas o Boží vůli.

Životopisy Svatýc

 1. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jónatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jónatan si ho zamiloval jako ⌈sebe sama.
 2. takovýmto by bylo směšné si (podobně jako král David) hrát a tančit. Museli bychom dát za pravdu jeho manželce Mikal, podle níž se David choval jako nějaký blázen. • Proti sobě tak stojí Bůh filosofů (Míkal), o němž můžeme spekulovat a živý Bůh Abrahámův (David), před nímž můžeme tančit a zpívat
 3. David se kvůli tomu rozzlobil na oha a začal se ho bát. Truhlu smlouvy nechal u domu Obéd-edóma, kde zůstala 3 měsíce. ůh za to tomu domu žehnal. David pak nechal přenést truhlu do Jeruzaléma. Měl z toho obrovskou radost, tančil a skákal před ohem. Když ho viděla jeho manželka Míkal připadal jí jako blázen a pohrdla jím
 4. Právě tato Míkal vypráví ve Třetí knize královské příběh ze zcela jiného úhlu pohledu - z pohledu ženy ze saulovské dynastie, jejíž velkou část dal král David povraždit. Také první izraelský král Jarobeám zde dostane prostor k tomu, aby čtenáři objasnil své modloslužebné jednání, pro které je v Bibli.
 5. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Míkal Davida uvítala slovy: To se dnes izraelský král vyznamenal

Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Míkal mu to oznámila. Řekla: Jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. 1 Samuelova 19,11›› David se ožení se Saulovou dcerou Saula zase popadne strach o trůn, tak chce znovu zabít Davida. David odolává a za zabití dvouset vojáků si vzal Saulovu dceru Míkal. Potom mu Míkal pomůže utéci tajným oknem, když vojáci obklíčili jeho dům. David a Jonatá

11. Od cizoložství k vraždě - David a Bat-šeba. Útrapy lásky 12. Břemeno každodenního života - Adam a Eva podruhé 13. Nebezpečná malá lež - Abrahám a Sára v Egyptě 14. Lstivost a zlý úmysl - Juda a Támar 15. Těhotná ve stáří - Alžběta a Zachariáš 16. Znovuzískaná důvěra - Marie a Josef. Láska a násilí 17 Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu Přenesení Boží schrány Rožnov, Střítež: 1.2.2015 Kazatel: Josef Hurta Čtení: 2 S 6, 1 - 16 Text: 2 S 6, 21 David Míkal odvětil: Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou Hospodinova lidu, Izraele, před Hospodinem jsem tak dováděl

David a Goliáš, rozdíly v tradicíc

 1. 2S 6, 1‐3a.5.12b.14‐17 2S 6, 18 - 22 Posměch královny Míkal Mt 19,27‐30. Sestry a bratři, dnes po bohoslužbách máme výroční shromáždění a já jsem při této příležitosti zvolila trochu netradiční SZ čtení o tančícím, /dosl./ křepčícím izraelském král
 2. V českém znění: Jiří Dvořák - Nathaniel Parker (David) + Gideon Turner (mladý David), Jiří Brož - Jonathan Pryce (Saul), Ladislav Lakomý - Leonard Nimoy (prorok Samuel), Luboš Ondráček - Ben Daniels (Jonatán), Jiří Balcárek - Richard Ashcroft (Abner), Zdeněk Dvořák - Peter Mair (Agag, král amalecký) + Bruce Purchase.
 3. ulo, (nikomu) to nevstoupí na mysl
 4. David se po porážce Goliáše stal velitelem armády krále Saula. Jeho armáda musela být dobře připravena, a tak dopoledne proběhl vojenský výcvik. Odpoledne se nám David zamiloval. Stál o romantické gesto, kterým by požádal Míkal o ruku. Vytvořené srdce z květin dopomohlo ke kladné odpovědi jeho milované
 5. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Pasarét, 2014. február 16. (vasárnap) Földvári Tibor DÁVID ÉS MIKÁL HÁZASSÁGA Lekció: 1 Sámuel 18,20-29 Alapige: 2 Sámuel 6,16-23 Amikor az ÚR ládája Dávid városába ért, Míkal, Saul leánya kinézett az ab

David zhřešil cizoložstvím s krásnou Batšebou, manželkou svého nejlepšího bojovníka Urijáše. Když čekali dítě, dal David Urijáše zavraždit. Za to ho Bůh tvrdě potrestal. Dítě se narodilo mrtvé a David se musel kát a prosit za odpuštění. Bůh ho vzal na milost a posléze se jim narodil zdravý syn - Šalamoun Míkal. Mladší dcera krále Saula a královny Ahinoam, později Davidova manželka. Sezóny 1. 2016 - Milovala pak Míkol dcera Saulova Davida; což když oznámili Saulovi, líbilo se to jemu. (1. kniha Samuelova 18,20) (Foto: ABC) komcus. Sdílejte: QR kód. Kindle Režie: David Radok; Premiéra: 14. června 2019 Mladá sopranistka osvědčila v roli Míkal věrnost svým kořenům a dokonalé ovládání stylu autentické interpretace. Při scénickém provedení oratoria na znojemském hudebním festivalu uplatnila tónovou kulturu bez zbytečného vibrata, s měkkým nasazením, čistou intonací.. Ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Na všech výpravách si David vedl úspěšně; Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak velké má úspěchy, třásl se před ním strachem. Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, a jeho dcera Míkal ho. A opět je to důležitá pasáž Boží promluvy k člověku. Jako poslední příklad uvedu Míkal, která byla manželkou Davida. Při jedné příležitosti králem Davidem pohrdla. (2 Sam 6:16) V závěru celého příběhu je řečeno: A Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti

Malá dětská Bible(Alexanderová Pat) - Dětskému vnímání světa uzpůsobené příběhy Starého i Nového zákona. Čtivě podané příběhy doprovázejí bohaté ilustrace. Obrázky vtahují malého čtenáře do děje, aby tak mohl poznat nebo si oživit dávné, ale stále platné biblické události David Javornický dodává, že činy odhalují jen málo z vnitřních motivů postav, dávají čtenáři velký prostor k domýšlení motivů, k tvorbě rozmanitých hypotéz.[4] Proč kupříkladu vzal král David na milost Míkal (2s 3)? Proč dal David popravit Rébaka a Baana (2S 4), nebo proč král David udělil milost. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. 28 Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, 29 bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. 30 Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi.

Michal David & Karel Gott - To stárnutí zrádné (O2 arena

 1. Některé obrazy z jeho života ukazují srdce otevřené Bohu - jako například scéna, kdy David tančí před archou úmluvy. Tančí před Hospodinem (2Sam 6,13-23) a je mu úplně jedno, co si o něm myslí ostatní. Nestydí se, když jeho žena Míkal považuje takové tančení před lidmi za nedůstojné
 2. 1 David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - 2 a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. 3 Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a Achio, 4 a.
 3. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat. 14 David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek
 4. David chce být blízko Hospodinu Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha! (Žalm 51,12; ČSP) 1. Které předměty byly uloženy ve schráně smlouvy? Zakřížkuj kolečko u obrázku. 2. Proč se Davidova žena Míkal na svého manžela hněvala? ☐ protože se velmi radoval a podle ní se nechoval důstojn
 5. mu svou dceru Míkal za ženu. David na-mítl, že je èlovìk chudý a nepatrný. Saul proto poruèil: Øeknìte Davidovi toto: Král nemá zájem o vìno, leè o sto pe-lištejských pøedkožek. Nechš je vykoná-na pomsta nad královými nepøáteli. Myslel si, že David padne Pelištejcùm do rukou. David se tedy se svými muž
 6. (Lv 6,6) Hospodin přebývá ve chvalách svého lidu. David napsal píseň pro vedoucího chval: Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. (Ž 22,4; B21: uprostřed izraelských chval) Davidův stánek je zcela totožný s domem modlitby pro všechny národy (Iz 56,6-8). Souvisí též s dnem odpočinku a s vylitím Boží radosti

Michal David mix - YouTub

2 Sam 3:14 A David vyslal k Íš-bóšetovi, synu Saulovu, posly se vzkazem: Vydej mi mou ženu Míkal, kterou jsem pravoplatně získal za sto pelištejských předkožek! 2 Sam 3:15 Í-bóšet ji dal vzít od muže, od Paltíela, syna Lavišova Míkal se uchýlila ke lži, prohlásila, že jí David vyhrožoval smrtí, a to nebylo dobré. Po Davidově útěku nabraly události velmi smutný směr. David byl ženatý, ale ženu neměl, musel žít život tuláka a v životě jeho ženy nastal velmi smutný obrat. Otec dosáhl svého, zlomil také Míkal a provdal ji za jiného muže Davidova žena Míkal ho ale varovala: Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev. 12 Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. 13 Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

 1. Když se pak do Davida zamilovala Saulova dcera Míkal, žádal Saul věno, jímž chtěl vlastně Davida vydat do rukou Filištínů. Nežádal totiž nic jiného než sto pelištejských předkožek. (1S 18,25) David přinesl dvojnásobek a Saul vyzval své lidi, aby Davida zavraždili
 2. David se stal slavným a Saul na něj začal žárlit, dokonce se ho pokusil i zabít, a to i přesto, že to byl manžel jeho dcery Míkal. Při útěku potkal David Abigail, což byl žena Nábala, kterého chtěl zabít kvůli ní, ale Abigail mu to rozmluvila
 3. David byl zasnouben s královou dcerou Mérab. Ale král stále odkládal svatbu. Jednoho dne, když David hrál na citeru, hodil po něm Saul v záchvatu zlosti oštěpem, ale nezasáhl ho. A to byl teprve začátek. Saul porušil svůj slib a dal Mérab za ženu jinému muži. A když se dozvěděl, že Míkal jeho mladší dcera, miluje.
 4. David x Goliáš. David + Míkal + Batšeba. Abšolón ( Absolón ) Šalamoun. Eliáš. Jonáš. Daniel ( příběhy o babylonském zajetí a jámě lvů ) B/ Nový zákon. archanděl Gabriel. Josef + Marie. Ježíš ( příběhy ze 4 evangelií, jména evangelistů -Matouš, Marek, Lukáš, Jan) Herodes. Jan Křtitel (úloha Salomé při jeho.
 5. Druhá Samuelova 6 Bible 21 (B21) Přenesení truhly do Jeruzaléma. 6 David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - 2 a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. 3 Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu.

Ale jednu věc od tebe žádám: Až přijdeš, abys spatřil mou tvář, nespatříš ji, dokud nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. 14 A David vyslal k Íš-bóšetovi, synu Saulovu, posly se vzkazem: Vydej mi mou ženu Míkal, kterou jsem pravoplatně získal za sto pelištejských předkožek! 15 Íš-bóšet ji dal vzít od muže. Jinak ke konci své vlády nařídil David sčítání lidu (1S 24,1n) a dospěl k počtu 800.000 Izraelců a 500.000 judských. David vynikl i jako autor žalmů, které se staly součástí Písma. Podle nadpisů je mu připsáno 73 žalmů Jím nastavené laťce se přiblížila jedině domácí sopranistka Kristýna Vylíčilová, která svým malým sopránkem cituplně zpodobnila hodnou dceru Michal (nebo též Míkal). Milostný duet Davida a Michal se stal nejpříjemnější pěveckou chvilkou koncertu

biblenet.cz bible online český ekumenický překlad ..

28 Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, 29 bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. 30 Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst Jen pro doplnění. První Davidova žena Míkal byla neplodnou (boží trest) a dožila v ústraní. Zajímavostí je, že po útěku Davida před vrahy se Míkal provdala za jakéhosi Paltiela. Když se pak David vrátil, bylo jeho podmínkou, aby se stal králem, vrácení manželky David ovšem tančil z radosti z Boha, čtenářovi je tedy jasné, že pravda je na jeho straně. Příběh končí lakonickým konstatováním A Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti (2 Sam 6,23). Podobně vidí situaci i žalmista, Boží požehnání se rovná manželské plodnosti a početné rodině Saulova žárlivostTak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul Tanítási forrás | Ádám - Éva, Ábrahám - Sára, Izsák - Rebeka, Náhór - Milká, Elimélek - Naomi, Bóáz - Ruth, Saul - Ahínóam, Dávid - Míkal, Nábál.

Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít; Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ; Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímaj David. David byl druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele. Nastoupil po Saulovu nepomazaném synovi Iš-bošetovi. Jako král byl velmi ambiciózní a v pozdějším věku i proradný a krutý, ale jeho vláda byla spravedlivá a pro Izrael velmi upevňující 2 Samuelova 6 - Přečtěte si Bibli se zvukem ve více než 100 jazycích - Česká Bible (SNC) 200 e David v boji zahyne, co se nestalo a s Míkal se o enil). Mefíbó et (2 S 9,6) syn Davidova pøítele Jónatana, vnuk krále Saula, chromý na obì nohy. David se jej poté, co pod svou vládou sjednotil celý Izrael, ujal a vrátil mu v e, co patøilo Saulovi. Menachém (2 K 15,17) a Mena e (2 K 21,1) první vládl v Izraeli, druh

Postmoderní interpretace Starého zákona: Saul, David a

Míkal v ak svého mu e varovala. Potají jej spustila oknem a místo nìj do postele polo ila sochu domácího bù ka. Vojáci se nejprve nechali napálit, kdy je v ak Saul poslal podruhé, so ku odhalili. Saul se na svou dceru Míkal zlobil, e jej takto zradila. Chytøe se vymluvila na to, e jí prý David vyhro oval zabitím David zůstal ponížený před Hospodinem i později, už jako velký král, což předvedl i ve chvíli, kdy byla Boží schrána převážena do Jeruzaléma. I když měl na sobě přehozen jen kněžský lněný efód, poskakoval a točil se radostí před schránou, až jím jeho žena Míkal pohrdla, když ho zahlédla z okna. Prý se. David se stává vůdcem Saulova vojska, naváže pevné přátelství se synem Saula - Jonatanem. Davidovi se v bojích daří, vyhrává a Saul na něj žárlí, podezírá jej. Dokonce na Davida mrštil kopí, když hrál, ale minul. Davidova popularita stoupala. Dokonce dostal za ženu Saulovu dceru Míkal. ů 3) Je povýšená, nepřejícná- Druhá kniha Samuelova 6,5 - David tančil, Míkal se dívala z okna a v srdci jím pohrdla. Pohled pohrdání a výsměchu nás uzavře životu, plodnosti v duchovní oblasti

1 Samuel 19 Saul usiluje Davidovi o život 1 Saul řekl svému synu Jónatanovi a všem svým otrokům, aby Davida usmrtili. Ale Saulův syn Jónatan si Davida velmi oblíbil. a 2 Jónatan Davidovi oznámil: Můj otec Saul tě Pozn. 55 v tabulce na str. 149 Míkal byla za svůj pro ženu nepatřičný vstup do diskuse potrestána, David za své vystoupení uprostřed lidu a otrokyň oslaven. Biblická hodina v předvečer svatodušních svátků byla zaměřena na výklad pojmu Boží trojice, tak jak jej sestra Glancová předkládá svý Jeho protihráčem je David, mladý, hrdinný, čestný, schopný oslovit davy. Její sestra Míkal, milující Davida, v podání Kristýny Vylíčilové je soprán útlejší a světlejší, ve výškách poněkud ostrý. Z větších partů zaujal mladý barytonista Tadeáš Hoza v roli Velekněze,.

JÓNATAN A DAVID Katechez

David se následně proslavuje v boji s pelištejským obrem Goliášem, kterého poráží díky své odvaze a důveře v Hospodina. Saul jej učinil z vděčnosti velitelem své armády a dal mu za ženu svou dceru Míkal. David zvítězil v mnoha bitvách a jeho popularita mezi lidmi rostla až do té míry, že král začal žárlit a. Míkal už zůstane bezdětná. David dokončí převoz a nechá uložit schránu . v připraveném stanu. Následují slavnostní oběti, náboženská . slavnost, završená obdarováním přítomných z královských . spíží. Král dává najevo, že jeho úřad je úzce spojen . s národním náboženstvím, že jedno patří k druhému. Katolická charismatická obnova je proud milosti. Řekl to papež František v sobotu v Římě u příležitosti připomínky 50. výročí obnovy. Modlitebního večera se na antickém stadionu Circus Maximus, který se stal v dějinách svědkem mučednické smrti mnohých křesťanů, účastnilo asi 50 tisíc věřících z celého světa

26.06.2013: Daniel Pastirčák: Žalm 16 - Prorocký, Žalm 22 - Na kríži, Žalm 24 - Bohovia ste (Žalm 16, Žalm 22, Žalm 24 : 19.06.201 Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: žena davidov

David: král Izraele - India Edghill Databáze kni

Dobře, odpověděl David. Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat. David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: Vrať mi mou ženu Míkal, kte 4 David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. 5 I poslal David deset mládenců a řekl jim: Vystupte na Karmel. Půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. 6 Řeknete toto: Buď zdráv! Pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. Když Hospodinova schrána vstupovala do města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna

 • Kurz euro 2011.
 • Buk lesní stanoviště.
 • Silonky diskuze.
 • Whirlpool pračka recenze.
 • Barbara bach.
 • Uzavírka čisovice.
 • Historické styly nábytku.
 • Gabriel daniel fahrenheit.
 • Nissan qashqai 2009.
 • Šicí stroj minerva návod.
 • White snake.
 • Oční plzeň denisovo nábřeží.
 • Výše endometria.
 • Příznaky virózy.
 • Biomasa využití.
 • Amyloplasty.
 • Nateklá jedna mandle.
 • Luxor egypt.
 • Dali sloni.
 • Centrální anticholinergika.
 • Co na bolavý žaludek.
 • Mustang kůň.
 • Chorobná žárlivost doma.
 • Feng shui poradenství.
 • Fazole zdraví.
 • Paspartování návod.
 • Roxette koncerty 2019.
 • Co dělat po inseminaci.
 • Počasie bratislava na 15 dní.
 • Kresby na zakázku.
 • Kvízy online.
 • Komedie s duchy.
 • Bylinky semínka.
 • Modrá laguna sleduj filmy.
 • Zlaté nitě recenze.
 • Ringworm.
 • Dveře z kamene kniha.
 • Kombinovaná pravděpodobnost.
 • Novoroční obrázky ke stažení zdarma.
 • Feng shui okna.
 • Informální učení.