Home

Podmět a přísudek 6. třída

Test: Shoda přísudku s podmětem 6 - Moje čeština - Čeština

Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 01b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 02b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úko Shoda přísudku s podmětem patří k obtížnějším disciplínám v pravopise. Přesto je velmi důležité znát tato pravidla. Právě proto se budeme podmětu a přísudku věnovat v této kategorii. Připravili jsme pro vás několik lehkých i obtížnějších cvičení, díky kterým si můžete tuto problematiku zopakovat. Jestliže si přece jenom nejste jisti pravidly. Pokud máte zájem o kompletní učivo, navštivte můj web. www. primauca. c PODMĚT A PŘÍSUDEK- základní skladební dvojice 1. Urči, zda jsou výroky správné, správnou odpověď zakroužkuj: Věta se skládá ze slov. ano - ne Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek. ano - ne Při určování základní skladební dvojice vyhledáváme nejprve.

Podmět je základní větný člen, který s přísudkem tvoří základní skladební dvojici. Ovšem u podmětu se dá určit i jeho druh, což si můžete vyzkoušet v tomto testu PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy. Děti se vracejí ze školky až odpoledne. V zimě budou nad poli létat havrani. Přes města a obce jezdí řidiči opatrně. Za špatného počasí letadlo nestartuje 6. třída . Slovní druhy - dělíme na dvě skupiny: - nesmíme zapomenout na to, že základní skladební dvojice (podmět a přísudek) nám musí říkat o větě to nejzákladnější - pokud tedy objevíme ve větě přísudek být (byla, byli jsme, byl,...) hledáme dál, abychom získali základní informaci - (pokud bychom brali.

(přísudek). Jdeme domů. Nikdo se nedíval. Sloveso může být ve tvaru jednoduchém (jde, dívá se) nebo složeném (bude se dívat) Ke slovesu se vztahuje původce děje (podmět) Mezi podmětem a přísudkem je shoda Ostatní slova blíže určují nebo doplňují podmět nebo přísudek Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení pravopisu shody přísudku s podmětem všech rodů podmět, přísudek, druhy podmětu a přísudku, stavba věty jednoduché, shoda přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 484,32 k 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky

ČJ - Podmět a přísudek (možno zhlédnou na Déčku - pořad UčíTelka - pro páťáky, vysíláno dne 16.3.) učebnice str. 92/cv. 4. učebnice str. 93/cv. 5, přečíst si, co je podmět a přísudek, poté cv. 6 - ústně, cv. 7 - opis a úkoly pod cvičení Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém. PODMĚT. vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek; ptáme se otázkou 1. pádu KDO Přísudek Čeština ø 68.7% / 40490 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134060 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3688 × vyzkoušeno; Velká a malá písmena Čeština ø 55% / 67487 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90982 × vyzkoušen TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 71.6% / 19 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 74.6% / 48 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 1 - 7. řad

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

PODMĚT - nevyjádřený. PODMĚT - všeobecný a nevyjádřený. DRUHY PODMĚTU. PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný. PŘÍSUDEK - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU 1. DRUHU PŘÍSUDKU 2. PODMĚT A PŘÍSUDEK - vyhledat ve větách 1. PODMĚT A PŘÍSUDEK - vyhledat ve větách 2. SHODA. Téma hodiny Podmět, přísudek Označení VY_32_INOVACE_14_Podmět, přísudek Vyučující Mgr. Michal Oblouk Pracovní list slouží k procvičení podmětu a přísudku. Žáci podtrhávají podmět a přísudek. Mohou pracovat na interaktivní tabuli, popř. samostatně s vytištěným pracovním listem 2. Utvoř a napiš 3 věty s přísudkem slovesným a 3 věty s přísudkem jmenným se sponou. přísudek slovesný. 1 6. třída O českém jazyce; Věta jednoduchá obsahuje pouze jednu základní skladební dvojici (podmět a přísudek). Případně jeden větný základ, pokud jde o větu jednočlennou nebo větný ekvivalent. Např. Žáci se učí. Neviděli jsme ho už týden. Dávali to v televizi

6. třída 1. určování základních skladebních dvojic: Vyznač podmět a přísudek v následujících větách: 2. shoda přísudku s podmětem: pracovní sešit str. 35 / 3, 4 Oba úkoly pošli mailem do pátku 22. 5. do 15 hodin. Další úlohy k procvičení najdeš v programu Didakta - Český jazyk 1 - Základní větn Rubrika: Čeština 6. třída Podtrhni podmět a přísudek. Urči druh přísudku (slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný beze spony, citoslovečný). Musím chodit každý den do školy. Žáci určovali podmět a přísudek. Pavel je sběratelem poštovních známek.. Ve všech napsaných větách podtrhni podmět a přísudek. Piš do slohového sešitu. Pátek 22. 5. - mluvnice. Téma:Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Napiš: učebnice str. 117, cv. 2, ve větách podtrhni podmět a přísudek. Vzor: Jarní dny byly vlahé. Jarní dny i noci byly vlahé

Český jazyk 7

Přípravná třída 6. D 7. A 7. B 7. C 7. D 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B 9. C Absolventi Výuka anglického jazyka Podmět a přísudek. Publikováno: 27. 10. 2020 Pamatuješ si, co jsme se naučili ve IV. třídě o Podmětu a přísudku?. 6. 2020 Třída: 6.D Český jazyk příloha 1) přikládám řešení k prac. listu z minulého týdne ČJ - Podmět a Přísudek - samostatně si podle něj zkontrolujte vlastní práci 2) prohlédněte s5 žluté tabulky na str. 115 a 117 3) po PO hodině - z dokumentu Shoda Přísudku s Podmětem opsat do šk. sešitu obě cvičení. 6. třída Český jazyk 5. část - tento týden se budeme věnovat větě jednoduché a jejímu grafickému znázornění (učebnice s. 75-79) - zápis: Věta jednoduchá - poznáme ji tak, že obsahuje jen jednu základní skladební dvojici PO+PŘ - věta jednoduchá je holá, když obsahuje JEN podmět a přísudek - např. Pavel spí Máme probraný podmět a přísudek, nyní se podíváme na shodu podmětu s přísudkem. učebnice strana 130 - přečtěte si žlutý rámeček, kde je teorie a zjednodušeně si ho přepište do sešitu K lepšímu pochopení druhů přísudku pro vás máme procvičení v podobě testu s 12 úlohami. Pokud se vám nepodaří podle vašich představ, vraťte se k článku o přísudku a poté zkuste test znovu

Můžeme také říct, že přísudek přebírá od podmětu jeho osobu, rod a číslo. Pokud se budeme držet podoby se stromem, pamatujte si, že těžko bude mít strom spodek kmenu z hrušky, zatímco vršek bude patřit borovici. Vršek kmene (tedy přísudek) roste prostě podle pravidel, která určil spodek kmene (podmět) Prosím o pomoc - podmět a přísudek - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Rozbory - 6. třída - Umíme česk

 1. Re: Prosím o pomoc - podmět a přísudek Děkuju moc a než ho zabiju, prosím ještě jednu radu : Lišky se domu raději vyhnuly a vyhýbaly se mu i v příštích dnech , aby lákavé vůně nedráždily jejich nosy
 2. Tel: +420 556 758 706 E-mail: zsbartosovice@zsbartosovice.cz Základní škola Bartošovic
 3. Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem (1) 03b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem (1) 04b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na

 1. Najdi vždy podmět a přísudek, potom klikni na klávesu (šipka, mezerník nebo enter) a zobrazí se ti řešení! Musíš mít ale SPUŠTĚNOU PREZENTACI, JINAK UVIDÍŠ ŘEŠENÍ HNED. Pokud ještě nemáš spuštěnou prezentaci, klikni na klávesu f5 (řádek tlačítek úplně nahoře
 2. Podmět a přísudek - procvičování 6. roč. - Pracovní list Podtrhněte podměty ve větě: ŘEŠENÍ: Kolik bude mít Tomáš chyb v úkolu? Já nebudu mít nikdy klid. Kdo s tím nesouhlasí? Stěžoval si na svého psa.(on) Čtyři dnes chybějí ve škole. Raněného odvezli na ošetření.(oni) ěhat v trávě bos je velká legrace
 3. Český jazyk 6 od11.5. Pondělí 11. 5. - mluvnice. Téma: Podmět a přísudek. Učebnice str. 114, cv. 3 - cvičení neopisuj, vypiš pouze základní skladební dvojici a urči jakým slovním druhem je vyjádřen podmět
 4. Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě. Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu
 5. Učivo větné členy. V dnešním příspěvku si zopakujeme, co tvoří základní skladební dvojici, jaké druhy podmětu a přísudku rozlišujeme, rozebereme si rozvíjející větné členy a ukážeme si, jak je ve větě identifikovat.. Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek
 6. PONDĚLÍ 1. 6. ČJ - zopakuj si určování podmětu ( několikanásobný, nevyjádřený): Urči PODMĚT - učebnice: str. 127/ žlutý rámeček (přečíst) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ = vyjádřen slovesem.. PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU = vyjádřen slovesem JE, JSOU, BUDE, BYL, BYLI + podstatné nebo přídavné jméno.

1) Přísudek slovesný. Je vyjádřen určitým slovesným tvarem (Jan píše. Budete číst 2. kapitolu. Přijel jsem odpoledne. Přáli bychom si večeři.) 2) Přísudek jmenný se sponou. Základem je spona a jmenná část (nejčastěji podstatné nebo přídavné jméno). Sponová slovesa jsou být, bývat a stát se, stávat se (mohou. Třída 6.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení Český jazyk - základní větné členy ( podmět a přísudek) - cvičení na poznávání slovních druhů. Klíčová slova: přísudek, přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný složený, přísudek jmenný se sponou, přísudek jmenný beze spony, přísudek vyjádřený citoslov-cem, vedlejší věta přísudková, modální—způsobová slovesa, fázová slovesa, spona, jmenná část Autor: Mgr. Radmila Dočkalová Datum: 4. 12. 201 Školní sešit - cvičení z učebnice, s.168, cv.4a - opiš věty, najdi základní skladební dvojici (nejprve přísudek, pak se zeptej na podmět 1. pádem) - ve větách vyznač také určovací skladební dvojice . 2.test sciodat z Čj. 30.3. - Podmět a přísudek. Loni jsme.

Seznam cvičen

 1. Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady. Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů
 2. 8.6.- 12.6. Zápis do sešitu Základní větné členy ZVČ - podmět a přísudek - tvoří základní skladební dvojici Podmět je VČ, o kterém přísudek něco vypovídá Bývá vyjádřen jménem v prvním pádě Ptáme se na něj otázkou kdo, co a přísudkem (Ptáci od rána zpívají. kdo, co zpívá? - ptáci
 3. Třída 6. A ČESKÝ JAZYK ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ LENY - PŘÍVLASTEK Milí šesťáci, Věřím, že jste poctivě procviili základní větné leny - podmět a přísudek, které jste znali už z prvního stupně. Ode dneška budeme probírat rozvíjející větné leny, tedy zjednodušeně řeeno ty větné leny, které nám ve větě.
 4. 6. - 12. 6. Třída: 7.AB Předmět Český jazyk Vyučující 7. A Lucie Svobodová Luciee.Svobodova@seznam.cz Vyučující 7. B Radka Prskavcová radka.prskavcova@seznam.cz Tento týden budete pouze opakovat podmět a přísudek. V prvním cvičení doplníte vhodné koncovky (myslete na to, že přísudky se musí shodovat s podměty) a.
 5. Podmět. Někdy se stává, že žáci (a nejen ti) náhle zpochybní nejen u poznání tohoto větného členu, ale i u jeho pravopisu, neví, jestli se správně píše podmět nebo podnět. Obě slova totiž existují, ale mají zcela různý význam. S jazykovým rozborem souvisí jen podmět, což je již zmíněný základní větný člen

Karta s přehledem učiva pro 4.třídu ZŠ, formát A4 Přísudek je nezávislý větný člen a spolu s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Na přísudek se ptáme otázkami Co dělá podmět? Co se s ním děje? Jaký je? Rozlišujeme: 1. Přísudek slovesný - vyjádřený slovesným tvarem určitým, např. Tulipán kvete

Shoda přísudku s podmětem v pravopisných diktátech (více

Počítání do 5,6 Počítání do 10 Počítání do 20 Počítání do 100 Počítání do 1000 Podmět a přísudek Podstatná jména Předpony s - z - vz Přídavná jména Psaní/kreslení Rébusy Římské číslice Samohlásky Slovní druh Větné členy - 7. třída 1. Vyhledej ve větách podmět a přísudek a urči jejich druh: Počítače ulehčily lidem práci. Běžel se psem na zahradu. Bratr se stal lékařem. Podzim bývá deštivý. Seděli s maminkou na zahradě. Nevěděl si rady. O víkendu bývám sama. Musíš natrhat dívce květiny. 2 Čj mluvnice ‒ VII. třída PODMĚT a PŘÍSUDEK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. L. Gregoríková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Podmět a Přísudek - Pravopis - Online Diktát S Okamžitou

Nejprve vyhledejte podmět a přísudek (graficky znázorněte v té větě, rovnou čárou a vlnovkou, přidejte zkratky pro podmět - Po a pro přísudek Př, poté určete, zda se jedná o větu J, nebo D) a poté větu vyjádřete a přepište Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. 5.ročník - odkazy . Výtvory 5. třída. Podmět a přísudek: Dělení do 1000 zpaměti 5. třída 1. 6. - 5. 6. 2020 ČJ Opakování 1) Věty opište do SŠ a určete slovní druhy, poté vyznačte podmět a přísudek: Bílí motýlci rychle poletovali nad hlávkami zelí PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020 Třída: 4. E Český jazyk VZORY PODSTATNÝCH JMEN - opakuj si NPS str. 32, cv. a, b VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ SPS str. 62, cv. 8, 9 PODMĚT A PŘÍSUDEK SPS str. 65, cv. 18 SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM uč. str. 88 - 89 Podmět rodu středního Podmět rodu ženského - udělej si zápis do sešitu (pod každou žlutou tabulku napiš 1. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Test na určení češtinářského druhu podmětu (10 úloh

Učivo 27. 11. 2020. PS str. 25, cv. 1-5. Cv. 6 se nauč na diktát, který budeš psát v pondělí. Učivo 26. 11. 2020. Učebnice str. 30, cv. 1-3 najdi podmĚt a pŘÍsudek, urČi pÁdy podst. jmen pl 3; podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 4; podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 5; podmĚt a pŘÍsudek, sl.druhy a ml. kategorie pl 6; poznej druhy podmĚtŮ a doplŇ i/y/a do koncovek přísudků pl 7; zÁkladnÍ a urČovacÍ skladebnÍ dvojice pl podmět, přísudek, škola, učení, doučování, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, jmenný se sponou, beze spony, holý, rozvit

Podmět a Přísudek

ČESKÝ JAZYK - 16.11. - 20. 11. 2020. Vážení rodiče, v tomto týdnu jsme se zaměřili na slovesa, slovesné tvary, podmět a přísudek, větu jednoduchou a souvětí Pracovní sešit Opakujeme češtinu str. 9/2 - podtrhni podmět a přísudek: Žák chválil učitele. Pak do sešitu Procvičování přepiš věty do trpného rodu - Učitel byl chválen (žákem) - změníš podmět, sloveso převedeš do trpného rodu. ČTVRTEK 5.11. - MLUVNICE tak další týden máme za sebou. Chci vás pochválit, jak hezky pracujete a posíláte mi úkoly včas. Jsou ale i tací, kteří mi úkoly ještě neposlali a ani se mi neozvali. Tak vás prosím, napište mi e-mail (v.hlubinkova@gmail.com). Pokud si nevíte rady s úkoly, pokud nestíháte nebo máte technický problém a nemůžete mi je poslat, tak mi napište.. Zopakujeme si, co je to základní skladební dvojice - podmět a přísudek, jak je ve větě poznáme. Sejdeme se opět na ONLINE hodině ve středu 3.6. v 8:00. Po (2 hodiny) 1) UČ tmavá: str. 119 a 120 Přečtěte si všechny modré rámečky a tím si připomenete, co je to věta, podmět a přísudek, jak se na ně ptáme

b) nauka o slově - slova příbuzná - procvičení v učebnici (str. 31 cv. 2 a 6) c) skladba - podmět a přísudek - procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) d) četba - společná četba J. Verne, H.Šmahelová - úkol trvá; Matematika. Téma: Osová souměrnost - opakován Čj4_Několikanásobný podmět. Čj4_Podmět a přísudek 1. Čj4_ Podmět a přísudek 2. Čj4_Rod slov oči, uši, děti. Vl4_Přemyslovci_pokračování. DÚ_2.6.2020. Aj4_pracovní list č.1. Čj4_Přímá a nepřímá řeč. Čj4_Shoda přísudku s podmětem 1. Čj4_Shoda přísudku s podmětem 2. Vl4_ České království za vlády. Čj Pracovní listy - 2x podmět a přísudek, 1x vyjmenovaná slova - u podstatných jmen urči vzor a pád, 1x příčestí minulé. Sloh PS - str. 8/3. Čítanka - str. 22 - Až vyrostu, bude ze mě kuchař. M Učebnice str. 21/1 - napsat do sešitu všechny příklady. Vymysli 10 příkladů na písemné násobení dvojciferným. Větné členy jsou v tomto případě: Jeníček s Mařenkou (podmět), staví si (přísudek), v lese (příslovečné určení místa), domek (předmět). Podmět Podmět je spolu s přísudkem základním větným členem. Vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti Podmět a přísudek . Zopakujte si z předchozí lekce základní skladební dvojice (podmět a přísudek). Shoda přísudku s podmětem . Str. 63 cv. 3. Vyhledejte ve větách podměty. Určete jejich rod a doplňte koncovky příčestí minulého. Str. 63 cv. 4. Doplňte slova uvedená v závorce ve správném tvaru do vět

6. Podtrhni příslovečná určení a urči jejich druh (příslovečné určení místa - Pum, příslovečné určení času - Puč, příslovečné určení způsobu - Puz). Půjdeme do divadla. /20 7. Urči větné členy (podmět - Po, přísudek - Př, přívlastek shodný - Pks a neshodný - Pkn, předmět - Pt + pád, příslovečné určení místa - Pum, času. 4. třída; 5. třída; 6 ČTENÍ A TVOŘIVÉ PSANÍ věty - doplní k přísudku podmět; věty - vytvoří takovou větu, kdy podmět a přísudek začíná na stejné písmeno; vlastní hru z čb šablony. 8. 6. - 12. 6. Pondělí. Tento týden se začneme učit číslovky. Vezmi si učebnici str. 112/1 - celý článek si pěkně přečti a všimni si, jaké různé číslovky se vyskytují v ČJ.. Do sešitu si napiš datum, nadpis Číslovky a ze str.112 si napiš 2 věty ze žluté tabulky.. Na str. 113 je přehled, jaké máme druhy číslovek Včera plakali, dnes se uklidnili a zítra pojedou na dobrodružnou cestu. Nebo začnou přemýšlet o něčem ještě bláznivějším. Záleží na tom, co jim, sobě nebo jinému podmětu dovolíš. A to, co jim dovolíš, stane se ve větě přísudkem. #Makáme Jaké jsou druhy PŘÍSUDKU: 1) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ: SLOVESNÝM přísudkem je SLOVESO - podmět - přísudek - podmět a přísudek - shoda přísudku s podmětem - shoda přísudku s podmětem II - shoda přísudku s několikanásobným podmětem - slovesa - osoba-číslo-čas - stavba slova - slovní duhy - přehled - předpony s-, z- - velká písmena - věta jednoduchá - souvětí - vzorce souvět

slunicko

6. třída :: nasetrid

4) Stejně tak hledej přísudek z videa v PS 2. díl na str. 32/1, vyznač vlnovkou, najdi podmět, vyznač rovnou čarou a spoj dvojitou spojovnicí jako základní skladební dvojici. 5) PS 2. díl 32/4. 6) PS Procvičujemes. 30/2 (použij různé barvy) Po splnění mi zašli prosím strany 32 i 30 z uvedených PS malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě.

Video: Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianov

Shoda přísudku s podmětem - Digitální učební materiály RV

 1. Projděte si učebnici na straně 64-65 (tabulky) - podmět a přísudek ale opakujeme od začátku školního roku, tak věřím, že to nebude problém. Cvičení, která uděláte: pracovní sešit s. 27 cv. 1-4 (Klidně ofoťte, ale NEPIŠTE do nich
 2. 4. B - školní týden 15. 6. - 19. 6. 2020. Pondělí 15.6. Jazyk český : Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným U str. 37 / 1 - přečíst článek a hledat věty s nevyjádřeným podmětem. ( ústně ) Přečíst si tabulky ve cvičení 3 a 4. cv 5 - věty napište do sešitu a podtrhněte podmět a přísudek
 3. Navigace: Naše třída > Ke stažení > 20.4. ČJ - Podmět, přísudek - Shoda přísudku s podmětem ČJ - Podmět, přísudek - Shoda přísudku s podmětem Soubory ke stažen

Podmět a přísudek - Digitální učební materiály RV

Třída 6.F Český jazyk Do sešitu Nadpis - Předmět (Pt) → nejčastěji rozvíjí sloveso a přídavné jméno (podmět a přísudek) → zpravidla vyjadřuje osobu, zvíře a věc → ptáme se: Všemi pádovými otázkami, krom 1. a 5. pádu → bývá vyjádřen podst. jm., příd. jm., zájmenem a infinitivem slovesa známe: Hol 6. třída Český jazyk - písemně zpracujte následující úkoly z učebnice: cv. 2 s. 69 - napište celé věty, za vytvořený předmět napište jeho pád cv. 3 s. 69 - větu opište, určete podmět včetně jeho pádu a připište, zda je H (holý), R (rozvitý), nebo N (několikanásobný Podmět, přísudek a předmět. Pracovní listy Podmět, přísudek a předmět 2. Pracovní listy Větné členy - test. Školní testy Kvíz - Neohebné slovní druhy (7. třída) Cvičné testy (na doma) Pololetní opakování z ČJL (7. třída) Školní testy Slovní druhy ll.. 1. třída; I. stupeň; II. stupeň Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek. Předchozí obrázky Další obrázky. Cena s DPH 15,00 Cena bez DPH 12,40 Kč.

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

 1. Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný.
 2. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 3. Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída
 4. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
úřední dopis

4.TŘÍDA :: Zs-mirova-pod-kozakove

Jazyk český 6.třída 1.6.2020 PL č. 20 Důležité upozornění!!!!! V týdnu od 8.6. do 12.6.2020 budu vybírat sešity ke kontrole. V zádveří školy bude nachystaný prádelní koš, do kterého mi sešity odevzdáte. Závěrečná známka se bude skládat ze známek, které jste získali do března. Dále bud Portrét. Menu 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. Nadřazené téma: Větné členy. Ke cvičením ↓. Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace obsažené ve větě . Základní skladební dvojice. Doplň do okýnek správná slova, až budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA Třída 6.B. Informatika (5) 25.5. - 10.6. Mikolinová 5 Český jazyk Podmět a přísudek Shoda přísudku s podmětem - chytáky 03b - ČSP 64, 65 MATEMATIKA - PS str. 76 - online procvičení zlomků. Jazyk český .třída. î ì î ì PL č. 6 1. Opakujte základní větné členy-podmět a přísudek, přikládám typ na online cvičení 6. třída Milí šesťáci, děkuji všem, kdo jste pilně pracovali, bylo to náročné. Moc děkuji také rodičům i pro ně to nebylo lehké. Přeji Všem krásné prázdniny a těším se na Vás v září. Prosba: 1. Za školou máme dokončené nové hřiště. Pokud budete dětem kupovat novou sportovní obuv n

Věta jednoduchá, grafické znázornění věty jednoduchéNeživá příroda - Voda | Natural Science | Science, natureTesty - SKLADBA :: Čeština on-lineČeský jazyk 8| CVIČENÍ

JM - 19/6 c), 20/7 - přepište př. jm. do sešitu ČESKÝ JAZYK Š - ke každému př. jm. napište jeho druh 20/8, 9, 10 - podtrhni zákadní skladební dvojici (podmět a přísudek) HUDEBNÍ VÝCHOV (Při troše) opatrnosti se nemusí nic zlého stát. Ale (tohle) ty asi nikdy nepochopíš Podmět podtrhněte rovnou čárou, přísudek vlnovkou. První věta začíná: Zahrádkáři vyseli jarní salát. Str. 63 cv. 2. Zapište cvičení do sešitu a doplňte koncovky příčestí minulého rodu středního. Jaro ve vsi. Po zapsání cvičení v každé větě vyznačte podmět a přísudek opět pomocí rovných a vlnkovatých čar Český jazyk IV. třída - Věta jednoduchá, shoda přísudku a podmětu Zadání úkolů - 5. část - 11. 5. 2020 - 22. 5. 2020 1. týden Přísudek jako nejdůležitější člen věty. Jak se na něj ptáme? /str. 113 - 116/ Přísudek a podmět - základní větné členy, základní skladební dvojice Podmět nevyjádřený.

 • Kosmetický kufřík mary kay.
 • Očista 2 herci.
 • Základová deska na klíč brno.
 • Duster 4x4 nebo 4x2.
 • Kdyz radar ukaze spz.
 • Bánh rán recept.
 • Maximalni sklon rampy do garaze.
 • Nůžky na nehty solingen.
 • Hrášek s uzeným.
 • Fantozzi filmy.
 • Počasí brno aladin.
 • Fermiho paradox rovnice.
 • Novoroční obrázky ke stažení zdarma.
 • Fotka na řidičák rozměry.
 • Krystalový tvar.
 • Granule pro štěňata velkých plemen diskuze.
 • Osudy dobrého vojáka švejka film ke shlédnutí.
 • Bazar kočárků jihlava.
 • Pm smog.
 • Bmw infobox.
 • Jak se jmenuje fobie z jehel.
 • My lego sets.
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Termokamera půjčovna brno.
 • Cyklotrasy baldovec.
 • Avatar legenda o aangovi epizody.
 • Větrník na zahradu návod.
 • Pobyty pro dva slevy.
 • Nikon d500 cena.
 • Vw transporter výška.
 • Psycho film online.
 • Praktická zkouška vmp.
 • Downův syndrom co to je.
 • Správná poloha hlavy při spánku.
 • Lm loft mentol.
 • Mast na tlapky.
 • Vypocet plochy k vymalbe.
 • Rybnik polsko nákupní centrum.
 • The blue tower praha.
 • Its my life text.
 • Chata pod rysmi zachod.