Home

Slova opačného významu pracovní list

DUMY.CZ Materiál Slova stejného a opačného významu

SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah

Pracovní list obsahuje sedm křížovek, kam musí žáci doplnit slova s párovými souhláskami. Po vyluštění určí slovo, které se mezi ostatní významem nehodí, a slovo nadřazené Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce žák si postupně pozorně přečte jednotlivá slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného. Téma : Vyjmenovaná slova po P Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí vyjmenovaných slov po P. Doplňování i/í,y/ý do pořekadel, spojování slov opačného významu Pracovní list: česká abeceda, Ke slovům v tabulce najdi slova podobného významu (synonyma) a napiš je nebo opačného významu. Písmenko na řádku potom opiš do pohádkové tajenky (na řádek synonym, nebo antonym). V tajence najdeš jména dvou pohádkových postav

Dovedeš najít slova daného významu? Po splnění všech úkolů zjistíš svoji celkovou úspěšnost v tomto kvíze. Zobrazit všechny otázky <= Předešlá otázka => Další otázka. Které z dvojic obsahuje slova s protikladným významem? ? Slovo opačného významu ke slovu rychlý je: Žáci doplňují křížovku - slova opačného významu (rozšiřování slovní zásoby). Seznámí se s významem slova z tajenky a tradicí anglosaského svátku Halloween (mezipředmětové vztahy - anglický jazyk). Připraví si krátké vyprávění o duchovi, který letí do města strašit. Určeno pro žáky 4. a 5. ročníku. 0 Jednotlivé pracovní listy jsou rozděleny podle písmen. Cvičení jsou zaměřeny nejen na doplňování i/y, ale i na pochopení významu daných slov a jejich použití. Pracovní listy si můžete stáhnout zde: vyjmenovaná slova po B - .docx nebo .pdf; vyjmenovaná slova po L - .docx nebo .pdf vyjmenovaná slova po M - .docx nebo .pd

Doplň slova protikladná (opačného významu) 1. poslední 2. večer 3. začátek 4. světlo 5. špinavá 6. ošklivý 7. pravda 8. dole 9. zlo PRACOVNÍ LIST. Napiš, jakou číslicí označují skřítkové tyto dopisy: lidé je píší jenom protože musí - ____ 3. Učebnice str. 37/1 - vysvětlení slov opačného významu 4. Pracovní list DOPLŇ SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU (tajenka: ANTONYMA, tak nazýváme slova protikladná) 5. Zápis do školního sešitu: Slova protikladná, antonyma Jsou to slova opačného významu. Malý x velký Vpravo x vlevo Starý x mladý malý x velký 6. Písanka str. Konkrétní pracovní list. Číslo stránky. Druhy vět ( k v. č. 3) Pohádka o kočce a myšce - seřaď věty v příběhu. 1 Doplň správná znaménka podle druhů vět. 2. Slova souznačná a protikladná ( k v. č. 4) Zakroužkuj slova souznačná. 3 Najdi slova opačného významu. 4. Slova nadřazená a podřazená ( k v. č. 5

Protiklady – Dětské stránky

Slova opačného významu - Školáci

ČJ : Slova stejného významu = souznačná. prac. list 24/ cv. 2,3. Písanka: s. 18. M : str. 25 dokonči celou!!! str. 25. / cv. 1 slovní úlohu zakresli, vypočítej a. napiš odpověď do sešitu M. Připravte si opět zprávu o tom, co jste dnes slyšeli, četli nebo viděli a zítra ráno se budeme těšit na další společné povídání Podtržená slova nahraď slovy opačného významu. Král všechny prince nemile (srdečně) přivítal. Stačilo mu, aby se na ně podíval a hned měl špatnou (dobrou)náladu. Jeden byl hromotluk (střízlík). Vysoká (nízká) postava, velké (malé) svaly, těžko (lehko) se vešel do dveří. Byl to opravdu obr (trpaslík) Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Druh materiálu: pracovní listy Anotace: Pracovní list slouží k procvičení slov stejného nebo podobného významu. Žák bude hledat dvojice slov souznačných, nahrazovat slova s podobným významem, doplňovat je do křížovky. Žák si ve dvojici procvičuje slova souznačná a protikladná, rozšiřuje si slovní zásobu

Křížovky - slova opačného významu: souboru: otevřít [xls; 0.27MB] : autor: Mgr. Hana Hrdinová (18.05.2014 18:06:26) popis: Pracovní list si vytiskni. Potom křížovky vyplň a procvič si při tom slova opačného významu (antonyma) Učí se číst víceslabičná slova. Rozšiřují si slovní zásobu. Klíčová slova: Protikladná slova, slova opačného významu. Druh učebního materiálu: Pracovní listy. Autor / vytvořeno: Mgr. Bc. Renáta Lukášová září / 2011. Ke stažení: doc, pdf, pracovní list - doc, pd Slova opačného významu. Pexeso. Nejčastěji budeš spojovat obrázky nebo texty do vhodných párů. Tento typ cvičení umožňuje hru jednoho či dvou hráčů a daná cvičení mnohdy nabízí více úrovní obtížnosti. Spusti

Slovo a jeho význam - Digitální učební materiály RV

 1. Slova opačného významu: autor: Mgr. Hana Hrdinová (04.06.2013 17:08:56) popis: Do křížovky piš slova opačného významu.Písmeno CH do dvou políček. Tajenka ti prozradí, jak se nazývají latinsky. [Zobrazit křížovku] [Tisknout křížovku
 2. Pracovní list č. 1 (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: sedmý (7. B) Opakování vzdělávacího celku: Synonyma, antonyma Synonyma = slova souznačná - jsou slova se stejným nebo podobným významem mluvnice = gramatika Antonyma - jsou slova opačného významu světlo - tma 1. Ke slovům uvádějte synonyma
 3. Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny jsou vhodnou pomůckou pro procvičení a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. Publikace je primárně určena pro použití při výuce ve třídě, avšak všechny pracovní listy a většinu her rovněž uplatníte při domácí přípravě
 4. Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - p: MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE: Párové souhlásky uvnitř slov d - t: Slovní zásoba: slova opačného významu: Slovní zásoba: slova mnohoznačná.

8. týden - Slova stejného významu a slova protikladná ..

 1. pracovní list VS po M - doplnit křížovku, doplnit i/y (zaslat po dokončení) pracovní list VS po L a slova příbuzná - doplnit a vybarvit hrad (zaslat po dokončení) MATEMATIKA. pracovní list M - 14 / cv. 2; pracovní list M - 15 / cv. 1, 2; Početník s. 30 / cv. 1 - nedělat zkoušk
 2. Slova protikladná, slova souznačná. notebook. pdf. Význam slov opak. - pracovní list. docx Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. 8. cvičení Doplňte slovo do všech pádů. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění . 4.4. Pracovní list 4. NÁZEV.
 3. Pracovní list: česká abeceda, Ke slovům v tabulce najdi slova opačného významu a napiš je do prázdných kolonek. 6. Poznáš slova stejného a opačného významu? Pro každou dvojici slov v tabulce rozhodni, zda se jedná o slova stejného, nebo opačného významu. Písmenko na řádku potom opiš do pohádkové tajenky (na.
 4. slova opačného významu. vyber příklad. rozdělení hlásek. opakování učiva - říjen. Opakování gramatiky 4. ročníku - pracovní list (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy) Vzory pod. jmen rodu středního - určování vzorů (cvičení online

Český jazyk a literatura - Metodický portál RVP

 1. Vyzkoušejte se. Vytiskněte si náš nový list a spojte čarou slova opačného významu. Slova si můžete vytisknout z... Více. Angličtina pro děti - DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA. 14. 1. 2008 8200 0 1. připravili jsme pracovní listy týkající se tropického ovoce. Jestli se chcete dobře vyznat v jednotlivých druzích... Více. Tichá.
 2. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná -roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé.
 3. Pracovní list motivovaný barvami k procvičování významu slov, vytváření dvojic slov, třídění slov dle barvy, určení slov protikladných. PhDr. Věra Holotová, publikováno 24.8.2009 16:17, zhlédnuto 7954×, 1 komentář, hodnocení: , licence Creative Common
 4. DRUHY VĚT - PRACOVNÍ LIST.pdf (147.69 kB) KARTIČKY ZELENINY.pdf (316.15 kB) DOPLŇ SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU.pdf (220.18 kB) Zápis do jazyka českého.pdf (206.23 kB) Geometrie.pdf (246.97 kB) Úkoly pondělí 16.11.pdf (406.6 kB) VÝZNAM SLOV.pdf (239.71 kB
 5. Matematika: Vypracuj pracovní list uložen v Souborech v MS Teams na téma Měřítko mapy. Angličtina: strana 20 v pracovním sešitě: cvičení 7 - přečtěte si dopis a k přeškrtnutým slovíčkům v textu přiřaďte slova opačného významu z tabulky. Máme to pro doplnění slovní zásoby. cvičení 8a - pojmenujte věci na obrázk

Pracovní list pro jednotlivce (i pro skupinu) slouží k zjištění úrovně porozumění přečtenému textu, následuje společná kontrola na interaktivní tabuli. SPRÁVNÁ SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU SPOJ ČAROU. široký úzký nízký vysoký. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST 2. SLOVA PROTIKLADNÁ - jsou slova opačného, protikladného významu. Slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů. Ne všechna slova mají antonyma (například číslovky nemají k sobě protikladná slova)

pondělí - 15.6.2020 - pracovní list - SLOVESA. Venku jsme určovali podmět a přísudek - OMRKNĚTE - 1 / 2. pondělí - 15.6.2020 - pracovní list - SLOVESA PĚTIMINUTOVKA:slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná - stejného, podobného významu, slova opačného významu - protikladná.. 12. Uveď slovo nadřazené slovům dědeček a babička. 13. Uveď přídavná jména. dědeček -> babička -> O červené karkulce Pracovní list Sestavila: Mgr. Beáta Badáňová 1. Seřaď obrázky podle časové posloupnosti. 5. Zakroužkuj správnou možnost. 4. Napiš slova opačného významu. hladový sladké dobrá stará hloupý odvážný slunečný den krásný začátek tlustý nízk Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu : 36 Autor : Mgr. Robert Lidmila Datum : 12.11.2012 Ročník : 4. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk Tematický okruh : Jazyková výchova Téma : Stavba slova a slova příbuzná Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k porozumění významu.

Synonyma, homonyma skolaposkole

aktuální úrovně žáků upravovat). Pracovní list může sloužit pro samostatnou práci (upevnění pojmů, zopakování) nebo lze s jeho pomocí vysvětlit učivo. Majoritní žáci mohou pracovní list vyplňovat sami, žáci s OMJ / slabší žáci s pomocí učitele. Věková skupina: 2. - 3 Očekávané výstupy: Žák čte nahlas, s porozuměním. Vyhledává slova stejného nebo podobného významu - slova souznačná. Žák umí vyhledat synonymum na internetu nebo v synonymickém slovníku. Rozvíjí svou slovní zásobu. Potřeby a materiál:-vytvořený pracovní list - připravený text (3 stránky) Pracovní listy pro samostatné i skupinové procvičování párových souhlásek. List č.1 - procvičení párových souhlásek P - B Skládejte slova ze slabik podle čísel a doplňujte do nich vynechané souhlásky. 15 ka 2 mě Napište slova opačného významu

2.-3. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Digitální učební materiály - kvalitní, zkontrolované a ohodnocené DUMy ke stažení pro všechny stupně, nejen základní a střední školy - VeŠkole.c 2. třída . Pondělí 16. 11. Český jazyk. online výuka - Slova lichotivá - čítanka str. 38, 39; učebnice str. 30/ cv. 13 jen přepsat do sešit Český jazyk: opakování učiva - Slovní význam - slova opačného významu - protikladná, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova mnohoznačná, jiný tvar slova + souhrn či vyplněn pracovní list, přineste s sebou. Prosím vše podepsané Slova hodně blízkého významu Nestejně znějí, jsou různých základů dům, budova, stavení, barák, chalupa vesnice, ves, dědina Synonyma Slova protikladn Eva Hošnová, Český jazyk pro 9. ročník, pracovní sešit, SP přečti si na straně 27 cvičení 17, silně vytištěná slova nahraď slovy opačného významu (ústně) pracovní sešit strana 12 cv. 14 - napiš antonyma; pracovní sešit str. 9 cv. 4 ; pondělí 19. října. v učebnici na straně 26 nahoře si přečti báseň od pana Vodňanského (modrý text) zopakuj si - co jsou ANTONYMA.

po M, vysvětlení významu slov Klíčová slova: vyjmenovaná slova po M, myš, Druh učebního materiálu: pracovní list. Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Vyjmenovaná slova po m V létě bývá na pasece čilý ruch. Nad trávou poletují včely, vosy, ale i jiný hmyz. Opatrně se rozhlížíme, abychom nevyplašili zmiji. 11. 11. SVÁTEK SVATÉHO MARTINA - pokud máte možnost vytiskněte si PRACOVNÍ LIST a vyplňte Zapiš do sešitu ČJ datum, podtrhni a na další řádek napiš - Slova protikladná jsou slova opačného významu. (malý - velký) na další řádek napiš - Slova mnohoznačná jsou slova, která mají dva nebo více významů

1. Kolik mají slova hlásek? Napiš číslicí. Bohdana písmenko čerstvé architektka 2. Modře podtrhni chlapecká jména, červeně podtrhni dívčí jména. Viky, Hugo, Bohdana, Bohdan, Viktorie 3. Napiš slova opačného významu. vyčištěné studit zakázané mluvit čerstvé 4 Pro ty, co chtějí plusový bod: vyhledejte antonyma (=slova opačného významu) těchto slov. Zapište do sešitu. Thursday 15/10. Přečtěte si komiks. Stáhněte si pracovní list a odpovězte na otázky. Vypracovaný list zašlete na můj email. Máte zde napsat přídavná jména opačného významu. Protože většina z vás. rozšíření na interaktivní tabuli Slova souznačná, protikladná, spisovná, nespisovná. Doplňovací cvičení lze vytisknout jako pracovní list. Význam slova SOUZNAČNÁ SLOVA = slova stejného nebo podobného významu PROTIKLADNÁ SLOVA = slova opačného významu. Význam slova Napiš slovo souznačné: Běžet _____ Mnoho. Pracovní list Numbers I. (Catch - up 2) - pracovní list 1. Cv. 1 dívej se a napiš čísla ve správném pořadí do správných skupin v tabulce. Cv. 2 napiš čísla do křížovky podle nápovědy. (slova opačného významu) e) slova spisovná. Anotace: Pracovní list k procvičení slov nadřazených, podřazených a souřadných. Spojování slov, vyškrtávání nesprávných slov aj. podřazená, významem souřadná, nadřazená a souřadná a slova opačného významu 2. - 3. Osobnostní a sociální podřazená, vyhledává v textu slova vyjmenovaná slova a slova k nim.

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná, slovní druhy. Pracovní list. Nůžky. Aktivita žáků, stříhání kartiček, třídění podle pokynů učitele. 3. ročník. najdi slovo opačného významu (vlasatý, zarostlý) 2) K vyjmenovaným slovům přidej slova příbuzn. 3. Napiš antonyma (slova opačného významu): Tichý Deštivý Pravda Vrásčitý Zima Vítěz Tmavý Poprvé Šťastný Pevnina 4. Slovní spojení nahraď jedním slovem: Koprová omáčka Vodové barvy Občanský průkaz Ruční brzda Jarní prázdniny Mikrovlnná troub SLOVA PROTIKLADNÁ - pracovní list s datem 11.11. Na tuto hodinu jste si měli vytisknout pracovní list. Budeme s ním v dnešní online hodině pracovat, proto doufám, že všichni již máte nachystáno. Tak pojďme na to! Nezapomeňte si vytisknout pracovní list na online výuku dne 13.11. 2020 (na pátek) učebnice str. 35 cv. 1 přečti si vyprávění a vyhledej slova opačného významu; pracovní sešit str. 25 cv. 1, 2, 3; písanka str. 14; Matematika. tištěný pracovní list Vzhůru do středověku - obě strany; ČlaS. přečti si v učebnici stranu 1 použití: slova stejného významu (synonyma), slova opačného významu (antonyma), slova spisovná a nespisovná OBSAH: Materiál obsahuje karty pro hru Já mám, kdo má. Materiál je zpracován ve třech verzích: slova stejného významu (synonyma), slova opačného významu (antonyma), slova spisovná a nespisovná Každá hra má 18 karet a je jinak barevně odlišena. Na 1 listu A4 je.

Homonyma (slova souzvučná). Jsou slova, která stejně znějí, ale liší se svým významem a původem. Mezi homonymními významy neexistuje vztah, jde o náhodnou shodu tvaru slov (nejedná se tedy o slova mnohoznačná) Čtvrté překvapení: Předpona IN netvoří vždy slovo opačného významu. Znáte slova chillax, frenemy, ginormous či Czenglish? To jsou příklady tzv. BLENDINGU, tedy vytváření nových slov pomocí smíchání již existujících slov

SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU - Český jazyk - gramatika

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 1. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Slova opačného významu Slova opačného významu Všechny předměty Český jazyk a literatur 1. Doplň i/y a text přepiš: sb_tá prkna, dob_té hradby, starob_lé ob_čeje, velká b_da, nab_té zkušenosti, nab_tá zbraň, b_val

Nauka o významu slov - pracovní list 1. Vyber a označ správné tvrzení: a) Význam věcný i mluvnický mají slova patřící k ohebným slovním druhům. b) Pouze věcný význam mají příslovce. c) Slovy mnohoznačnými jsou nejčastěji vlastní jména. d) List je slovo jednoznačné. e) Pampeliška je jednoslovný odborný název. f) S odbornými názvy se setkáváme. Žák přiřazuje adjektiva k obrázkům, spojuje adjektiva opačného významu, řadí písmena do správného pořadí, do tabulky vkládá 1.,2. a 3. stupeň adjektiv, doplňuje do vět tvary adjektiv podle smyslu. Vy_32_Inovace_Project 4,unit 6.40 : 9. past simple, present perfect, Project 4, Unit Musíte si uvědomit slova opačného významu. To jsme spolu již trénovali - např. malý x velký ( small x big ). V tomto cvičení je to složitější, protože ta přídavná jména budete psát ve 3. Stupni - nejmenší x opak k tomu je největší - máte tam vždy na výběr z možností 1. koŘen slova 2. slova stejnÉho a opaČnÉho vÝznamu (souŘadnÁ, protikladnÁ) 3. pŘedpony a pŘÍpony 4. slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ, souŘadnÁ 5. doplŇovaČka ě/je 6. zdvojenÉ a pÁrovÉ souhlÁsky 7. vyjmenovanÁ slova po a) slova trvale nepřízvučná b) slova připojující se před přízvučné slovo c) slova připojující se za přízvučné slovo. 22. Rychlost mluvené řeči se nazývá: a) intonace b) frázování c) tempo . 23. Vyber zavřené slabiky ve slově . nejlepší: a) nej b) lep c) ší . 24. Hlavní přízvuk v českých slovech je: a.

Významy slov - Luštěnk

a) Žáci si na pracovní list obkreslí svou ruku. Do dlaně napíší své jméno. b) Pracovní listy se posílají po třídě. Každý napíše do prstů něco pozitivního, aby to podepsaného spolužáka pohladilo. 3) Reflexe a) Žáci si potichu přečtou, co o něm ostatní napsali. b) Volná diskuse- žáci se mohou vyjadřovat = slova opačného významu (př. den - noc, černý - bílý) Homonyma Pracovní list F6-04 Písemka, Převody jednotek hmotnosti, 6. třída Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro . všechny předchozí pracovní listy z fyziky

III/2a - Sada 02 - Český jazyk - komunikační a slohová

PRACOVNÍ LIST - ČJ jméno: _____ Úkoly: 1. Červenou pastelkou vyznač všechny slabiky vy/vý. Zelenou pastelkou podtrhni věty jednoduché. V lese byla stále velká výheň, i když už byla noc. Zvěři to ale nevadilo. Vydra si vesele chytala ryby, výr houkal a v dálce vyl pes PRACOVNÍ LIST - malá násobilka - mrak (z uvedených čísel vytvoř 3 příklady na násobení, 3 příklady na dělení .Každé číslo můžeš použít jen jedno!) ČESKÝ JAZYK - str. 27/1 - přečti si článek a zdůvodni pravopis slov s červeně vyznačenou souhláskou 3.11.ČJ - uč. str.35 přečti si žlutý rámeček, cv.1 -zakroužkuj slova opačného významu, cv.2 -zakroužkuj, cv.3 -připiš -folie M - str.40 -přečti si růžový rámeček, cv.28 /40 - poslední dva sloupce, seš.1 AJ - nalep slovíčka a douč AJ slov.docx. PRV - v pracovním zápise Světové strany si dokončete cvičení 3 a 4. LSi • slova opačného významu, a.vytvářejí antonymické dvojice (den-noc, černý-bílý, mladý-starý, láska-nenávist, koupit-prodat, kladný-záporný) ANTROPOFOBIE • chorobná plachost, strach z lidí ANXIOZITA • úzkostnost jako trvalejší povahový rys, povahová základna pro nadměrně čast

Vyjmenovaná slova Portál pro školní asistenty a

pracovní list Rozvíjející větné členy AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení Pracovní listy jsou vytvořeny pro zlepšení práce s žáky - cizinci a především pro jejich snadnější zvládání českého jazyka. A 1: Česká abeceda. Žáci mají za úkol nakreslit slova začínající na danou hlásku, ale chybí dostatečná znalost českých slov, je potřeba pomoc vyučujícího (obrazový materiál) V pracovní listu máte souhrnné opakování vyjmenovaných slov b,l,m,p,s,v. 14.4. DO PÁTKU 17.4. ŽPS str. 44/22 a,b a 44/23 - doplnit slova opačného významu. Na straně 45 je diktát. Prosím cvičení a) po krátké přípravě nadiktovat vyfotit a poslat.. Neopravujte to po dětech, ráda bych viděla, jestli zvládají.. Děkuji. 2.4

Matematika Prvouka Zahrada na podzim, druhy zeleniny

Doporučení - Slovník českých synonym - viz www.nechybujte.cz PRACOVNÍ LIST 2 - CVIČENÍ 4-9 Antonyma (slova protikladná) Slova opačného významu Mohou tvořit úplný protiklad (rub - líc), nebo je mezi nimi mezistupeň (ledový - vlažný - horký) Mohou být tvořena nepříbuznými slovy (pravda - lež; starý. anotace (výstižný stručný popis způsobu použití DUM ve výuce): pracovní list - opakování, o významu slova OPAKOVÁNÍ O VÝZNAMU SLOVA 1. Rozdělte slova do tří skupin podle významu: do, přesně, jaro, kůň, a, výrazný, babička, neboť, nahoře, špatn Slovní zásoba a význam slova Anotace Pracovní listy k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák si zábavnou formou procvičuje slovní zásobu Třída 6. - 9 Anotace Pracovní list -Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma Metodický pokyn Lze použít při výuce k zopakování učiva jako Ke každému slovu přiřaď 3 slova opačného významu: a) každý žádný, nikdo, ani jeden b) tlustý hubený, slabý, tenký, štíhlý, útlý.

Významu slova se věnuje lingvistická disciplína, které říkáme lexikologie. Tato věda se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním. Základy lexikologie se probírají již na prvním stupni základní školy. Jedná se o celkem nenáročnou a oblíbenou látku, která se později na střední škole dále rozšiřuje Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny. Návštěvnost 2020) - nauka o slově, předpony, kořen slova , přípona, kořen slova - slova příbuzná, pravopis vyjmenovaných slov, velká a malá počáteční písmena, předložka a předpona, předpona roz - , bez -, ob- , slovní druhy. DÚ - PS - str.39/cv.3,4, pracovní list. značka = platí pro slova stejného, podobného významu (synonyma), x platí pro slova opačného významu, protikladná (antonyma). Upozorníme na to, že zde jsou předložky součástí slova, a proto musí být napsány se slovy dohromady. Pro lepší fixaci ještě necháme žáky předložky zapsat. Správné řešení je ve slide č.11

 • Natržený hamstring.
 • Egyptská kniha mrtvých 1.
 • Jan skácel.
 • Nové byty praha 10.
 • Seznam padlých v 2. světové válce.
 • Smajlíky mac.
 • Medové pláty kaufland.
 • Ipl epilátor philips.
 • Devet kruhu pekla.
 • Painting.
 • Elektronická cigareta bez nikotinu v těhotenství.
 • Ambulantní uzel.
 • Tomahawk steak.
 • Vlastní jídlo v kině.
 • Vlek na auto.
 • Tx5 tetovací studio olomouc.
 • Dokonalé substituty.
 • Kovy dezinformace.
 • Boží království je mezi vámi.
 • Děti z prvního manželství.
 • Pustevny bežecké trate.
 • Hvězda znak na klávesnici.
 • 4 osá cnc frézka.
 • Jedu bomby text.
 • Opar na bradě léčba.
 • Mšice na petrželi.
 • Kojeni pri rustu zubu.
 • Vynášení morany v mš.
 • Smrtelná nehoda motorkáře 2018.
 • Ngk 94976.
 • Beowulf ukázka.
 • Překlady google.
 • Kadeřnictví krameriova klatovy.
 • U johana poledni menu.
 • Foreign affairs.
 • Envy.
 • Dračí ryba arowana asijská.
 • Jahody ostara.
 • Slané muffiny z listkoveho cesta.
 • Vanocni stromek na strope.
 • Alfa 8c.