Home

Euklidova věta

Eukleidova věta o výšce. Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z obou úseků přepony. = ⋅ Důkaz 1. Označíme-li P patu kolmice z bodu C na přeponu AB, tvrzení vyplývá z podobnosti trojúhelníků APC a CPB Euklidova věta o odvěsně vyjadřuje, že plocha čtverce sestrojeného nad odvěsnou je rovna obsahu obdélníku o stranách rovných délce přepony a úseku přepony (vniklých rozdělením přepony patou kolmice z vrcholu C = výšky) přiléhající k této odvěsně.. c × c a = a 2 c × c b = b 2. Euklidova věta o odvěsně platí v každém pravoúhlém trojúhelníku ABC, kd Euklidova věta o výšce. Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z obou úseků přepony: v_c^2 = c_a\cdot c_b. Euklidova věta o odvěsn

Eukleidova věta o odvěsně Pro odvěsny pravoúhlého trojúhelníka platí: a2 = c*c a b2 = c*c b Slovní komentář: Obsah čtverce nad odvěsnou je roven obsahu obdélníka sestrojeného z délky přepony a délky úseku přilehlému k této odvěsně. Důkaz vychází z platnosti Eukleidovy věty o výšce. Velikost odvěsny a: a2. Pythagorova věta: Euklidovy věty: Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku: Sinová a kosinová věta: Obsah trojúhelníku: Mnohoúhelníky: Kružnice a kruh Geometrická zobrazení v rovině: Stereometrie: Analytická geometrie: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Euklidovy věty řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 4 Euklidova věta o výšce. Autor: Ditta. Základna pravoúhlého trojúhelníku DS(AB)K (není zvýrazněn) se skládá ze dvou úseků = polovičky strany AB a výšky trojúhelníku ABC. Výška tohoto trojúhelníku DSK nám tedy určuje stranu čtverce, který má stejný obsah jako trojúhelník ABC

Eukleidova věta - Wikipedi

 1. Euklidova věta o výšce v pravoúhlém trojúhelníku V*V = Ca*Cb. Proč platí a k čemu se dá využít
 2. Euklidova věta o výšce. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C se stranami a, b, c (a, b jsou odvěsny, c je přepona) platí: . v c 2 = c a. c b,. kde c a, c b jsou délky úseků přepony rozdělené patou P c výšky v c na stranu c.. Euklidova věta o odvěsně. Ve stejně označeném trojúhelníku jako u věty o výšce pro odvěsny platí
 3. 1 3.2.5 Pythagorova v ěta, Euklidovy v ěty I Předpoklady: 1107, 3204 Pravoúhlý trojúhelník = trojúhelník s vnit řním úhlem 90 °(s pravým vnit řním úhlem) • pravý úhel je z vnit řních úhl ů nejv ětší (zbývající dva musí dát dohromady také 90 °
 4. 1 3.2.6 Pythagorova v ěta, Euklidovy v ěty II Předpoklady: 3205 V každém pravoúhlém trojúhelníku s odv ěsnami a, b a p řeponou c platí: a c c= ⋅a, b c c= ⋅b, v c c= ⋅a b, kde v je výška na p řeponu a ca, cb jsou úseky p řepony p řilehlé ke stranám a, b
 5. Euklidova věta o odvěsně zní: Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou libovolného pravoúhlého trojúhelníka ABC je roven obsahu obdélníka sestrojeného z přepony c a úseku vyťatého výškou v c na přeponě c k této odvěsně přilehlého. Euklidovu větu o odvěsně zapisujeme: a 2 = cc a nebo b 2 = cc
 6. 1. Euklidova věta o výšce Geometrická interpretace: Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z obou úseku přepony. 2. Euklidova věta o odvěsně b Euklidova věta o odvěsně a Geometrická interpretace: Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného.
 7. Euklidova věta o odvěsně. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C se stranami a, b, c (a, b jsou odvěsny, c je přepona) platí: . a 2 = c * c a, b 2 = c * c b, kde c a, c b jsou délky úseků přepony rozdělené patou P c výšky v c na stranu c

Euklidova věta o výšce - příklad. Autor: j.simandlova. Sestrojte úsečku o délce odmocnina z pěti. Nové materiály. Příklad 32 - 40: Příklad 151: Příklad 148: Příklad 136: Příklad 141: Objevujte materiály. Kvadratická funkce; Sestrojení grafu lineární funkce 1; Vrcholové úhly průměr ∼ geometrický průměr Pythagorova věta Pythagorejské trojice Euklidovy věty Násobek úsečky Zlatý řez Některé vlastnosti přirozených čísel Použitá literatura. Euklidovy věty Euklidova věta o výšce. Euklidova věta o odvěsně. Pythagorova věta c 2 = a 2 + b 2 - tedy: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami PYTHAGOROVA VĚTA, EUKLIDOVY VĚTY Autor Jana Homolová Jazyk čeština Datum vytvoření 7 . 10 . 2012 ílová skupina žáci 16 - 19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen Euklidova věta o výšce. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C se stranami a, b, c (a, b jsou odvěsny, c je přepona) platí: v c 2 = c a. c b, kde c a, c b jsou délky úseků přepony rozdělené patou P c výšky v c na stranu c

Ešte sa dá použiť aj Euklidova veta o výške, ktorá je na tom druhom obrázku od Teba. Na druhom Tvojom obrázku je znázornená Euklidova veta o výške. Pre Euklidovu vetu o výške platí to, čo som skryla do hide, strany obdĺžnika sú veľké tak, ako úseky na prepone, strana štvorca má veľkosť výšky.. Euklidova věta - 9 Trojúhelník v perspektivním prostoru 7 Bohumír Tichánek Jsme navyklí představě, že geometrie světa je lineární, že zrakový vjem je klam. Student při práci nad sešitem nesleduje, že konstrukce v geometrii vnímá přeměněné perspektivou Euklidovy věty, dvě věty o vztazích v pravoúhlém trojúhelníku; a) Euklidova věta o odvěsně: Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníku se rovná obsahu obdélníku, jehož jedna strana je přepona a druhá pravoúhlý průmět této odvěsny na přeponu; b) Euklidova věta o výšce: Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku. Pythagorova a Euklidova Věta Nevím si rady jak mam spočítat tento příklad,prosím pomozte za hodinu píšu test děkuji. Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o poloměru 6cm,mají délky 6cm a 10cm.Určete jejich vzdálenost Sinová věta je věta, která - narozdíl od běžných goniometrických funkcí - platí v obecném trojúhelníku. Udává nám vztah mezi délkami stran a úhly. Cosinová věta také platí v obecném trojúhelníku a jeho speciálním případem je Pythagorova věta. Sinová věta

Euklidova věta - popis a vzorc

Euklidovy věty - SbírkaPříkladů

Euklidova věta o odvěsně - obr

Konstrukce algebraických výrazů – GeoGebra

Video: Euklidovy věty Vševěd

Euklidova věta o odvěsně - příklad – GeoGebraSvět matematiky srozumitelnější? - SlunečniceObsah lichoběžníka – GeoGebraHod kostkou – GeoGebraMARVIN - GeoGebra
 • Pride and prejudice 1995 episode 1 online.
 • Bůh anu.
 • Quilling lepidlo.
 • Echinus architektura.
 • Homeopatika proti komarum.
 • Sherlock holmes cz film online.
 • Speedfan site.
 • Porsche 911 vykon.
 • Slunečnicová svatba.
 • Hydraulické posilovací stroje.
 • Muhammad ali csfd.
 • I love it icona pop.
 • Operační systém windows 7.
 • Svalový třes u psa.
 • Metody řešení problémů.
 • Plavecký bazén písek obsazenost.
 • Důvod ateismu v čr.
 • Stres po autonehodě.
 • Martin slovensko výlety.
 • Francouzská komedie 2017.
 • Zprávy google.
 • Nicki minaj wiki.
 • Severská borovice terasa.
 • Samsung j7 2016.
 • Břišáky za 30 dní.
 • How grinch stole christmas online.
 • Tnf beta.
 • Čím natřít dřevěnou podlahu.
 • Film jezis.
 • Etika argumentace.
 • Turn on ok google.
 • Domácí pekárna tefal pf250135.
 • Botfly výskyt.
 • Kombinovaná pravděpodobnost.
 • Zoner software.
 • Omeleta z pštrosího vejce.
 • Carbo medicinalis pharmaswiss.
 • Komplexní čísla úvod.
 • Krásní kluci.
 • Twilight christina perri a thousand years.
 • Plzeňská 103/215a.