Home

Mluvnické kategorie u podstatných jmen

Mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor. info@icestina.cz. Prosím, použijte minimálně 3 znaky! Přihlášení. Mluvnické kategorie podstatných jmen Mluvnické kategorie (někdy používáme pojmenování mluvnické významy) jsou kategorie, které u podstatných jmen určujeme. Jedná se o různé obměny, které s podstatnými jmény můžeme dělat při skloňování - jména se tak lépe přizpůsobí kontextu věty a dovolí nám vyjádřit to. Jaké mluvnické kategorie se určují u: podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves

MLUVNICKÉ KATEGORIE JMEN • pád. 7 PÁDŮ OTÁZKY SYNTAKTICKÉ FUNKCE VĚCNÝ VÝZNAM PŘÍKLAD 1. nominativ Kdo? Co? bezpředložkový podmět původce nebo cíl děje; nominativ jmenovací Petr čte knihu. - u podstatných jmen, u přídavných jmen je rod dán rodem řídícího podstatného jména. a) přirozený: pes, fena. Mluvnické kategorie podstatných jmen ROD. Rody podstatných jmen jsou tři: mužský, ženský a střední.Rod se latinsky nazývá genus.Rod mužský (maskulinum) v jednotném čísle poznáme tak, že před podstatné jméno se dá zařadit zájmeno TEN, před podstatné jméno rodu ženského (feminum) v jednotném čísle se přidává zájmeno TA a před podstatné jméno rodu.

Mluvnické kategorie podstatných jmen - icestina

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

Mluvnické kategorie podstatných jmen. Metodický list (anotace): Tento učební materiál slouží k osvojení nebo opakování učiva o mluvnických kategoriích podstatných jmen. s. 3 mluvnické kategorie. s. 4 pád. s. 5 - 7 číslo. s. 8 rod. s. 9 - 11 vzor. s. 12 - 16 souhrnná cvičen Mluvnické kategorie podstatných jmen. Cena 100,00 Kč. Přidat do košíku. To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu

Jaké mluvnické kategorie? Odpovědi

 1. Český jazyk - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - procvičování 1 Úča z Podškolí.
 2. Mluvnické kategorie podstatných jmen: pád (1. až 7.) číslo (jednotné, množné) rod (mužský, ženský, střední) vzor; Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohlo. Doplňovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Podstatná jména. Skloňování podstatných jmen
 3. Mluvnické kategorie přídavných jmen se většinou shodují s mluvnickými kategoriemi jmen podstatných. U přídavných jmen určujeme mluvnické kategorie: PÁDU (1., 2.
 4. Mluvnické kategorie u sloves Od Helena Malášková 6.4.2015 Žádné komentáře Dříve než začneme probírat slovesné kategorie, připomeneme si, co jsou slovesa
 5. U přídavného jména ve větě urči mluvnické kategorie: druh, vzor, rod, číslo, pád. Cvičení medvědi se proháněli po louce. Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen [online]. PravopisČeský.cz, 2016-01-26. Dostupné online

Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor. Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Pád podstatných jmen 1 - online cvičen Test: Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen. Vydáno dne 08.02.2012 od Jana Skřivánková. V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně určovat pád, číslo, rod, životnost a vzor podstatných jmen. Navíc je cvičení doplněno vysvětlením správné odpovědi

13. Mluvnické kategorie jmen a sloves - Český jazy

 1. Mluvnické kategorie jsou kategorie, které se v češtině určují u jmen, číslovek a sloves. U podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek se určuje pád, číslo, rod a vzor, u sloves mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid, rod, třída a vzor.Různé jazyky mají odlišné mluvnické kategorie, někdy mohou chybět úplně
 2. CJ - Český jazyk - Mluvnické kategorie sloves 05 - NEJ - Gramatika - Přehled vazeb sloves, podst. a příd.jmen 01 - Němčina - Skloňování členů podstatných jmen a přídavných jmen
 3. Skloňování podstatných jmen. napsal Pavl_ Novákovi ovi u. Rozbory. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Slovní druhy: mix. Mluvnické kategorie. Vzory podstatných jmen A. Kategorie sloves A. Vzory podstatných jmen B. Druhy zájmen, číslovek a příslovcí A
 4. U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou
 5. Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte.
 6. 17. b) Mluvnické kategorie podstatných jmen. Podstatná jména = substantiva (slova ohebná, skloňují se). Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska). Dělení: - konkrétní (názvy osob, zvířat, věcí) - obecná (člověk
 7. inum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory

Podstatná jmén

 1. Krásná ilustrovaná publikace pro děti, které zápolí s českým jazykem a mají problém určit všechny mluvnické kategorie u podstatných jmen. Opravdu moc se mi líbí, obrázky jsou vtipné a věřím, že děti přitáhnou ke stránkám této publikace a učení se bude pro ně jistě mnohem zábavnější a atraktivnější
 2. Velmi pěkná kartička nejen pro žáky základních škol. Úplně každý si s ní může zopakovat základní mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen v českém jazyce. Vidíte na ní vzory podstatných jmen všech rodů, všechny pády, protože někdy se dětem (a nejen dětem) koncovky v některých pádech pletou.
 3. Druhy podstatných jmen Konkrétní Abstraktní názvy osob, zvířat, věcí (lze si na ně sáhnout) názvy vlastností, dějů, vztahů např.: otec, pes, boty např.: láska, nenávist, přátelství Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní: a) Věnoval se psaní románu

U přídavných jmen urujeme: Rod íslo Pád Tyto tři mluvnické kategorie se urují podle podstatného jména, které přídavné jméno rozvíjí. Např. s kouzelným dědekem - M, j, 7 Druh vzo Neohebné slovní druhy jsou slova, která nelze skloňovat a časovat, nemění svůj tvar a jsou tedy zpravidla lehčí na určování, jelikož u nich nemáme mluvnické kategorie (jako je tomu u podstatných a přídavných jmen). Jedná se o: Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce PŘÍSLOVCE Vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností Příslovečné určení místa. Mluvnické kategorie jmen - Pád, číslo, rod, vývojové tendence v tvaroslovném systému jmen Mluvnické kategorie jmen - u jmen (podstatná, přídavná, zájmena, ohebné číslovky) určujeme pád, číslo, rod, popř. životnost - mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, číslovek vyplývají ze shody s podstatným jméne

Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla. 10. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12. Druhy vět podle postoje mluvčího. 13. Přídavná jména - pád, číslo, rod, druh, vzor, stupeň. 14 - mluvnické kategorie mají své pořadí - neměli byste přeskakovat - určujeme: pád, číslo, rod + životnost/neživotnost + druh a vzor /případně je pořadí opačné/ PÁD, ČÍSLO, ROD určujete podle podstatného jména, které je přídavným jménem rozvíjen

Video: Test - Určování kategorií podstatných jmen 1 (10

Tvarosloví - mluvnické kategorie jmen jmenný rod: jen u podstatných jmen je samostatnou kategorií - ostatních je dán rodem řídícího podstatného jmén Mluvnické kategorie podstatných jmen Od: panbramburek 12.06.18 14:35 odpovědí: 2 změna: 13.06.18 13:07 dobrý den, co všechno se určuje u podstatných jmen? př. rod činný atd mluvnickÉ kategorie podstatnÝch jmen. pÁd ČÍslo rod pÁdu podstatnÝch jmen rodu muŽskÉho zakonČenÝch v 1. pÁdĚ ČÍsla jednotnÉho na -ce a -ec _____ pracovnÍ list - podstatnÁ jmÉna rodu muŽskÉho 1. Transcript Mluvnické kategorie jmen Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Anotace Název tematické oblasti: Jazyk. Víš že kombinuješ mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves? Odpovědět. Unknown napsal: 6.11.2015 (15:44) S tou osobou to nemyslíte vážně pokud se toto děti naučily, tak ve škole budou mít problémy. Prosím předělejte to

Počítadlo kalendářové konstrukce o velikosti A5 s kartičkami pro jednotlivé mluvnické kategorie podstatných jmen: číslo, pád, rod a vzor. Kartičky s rodem a vzorem jsou provázány barevně, takže například barva kartičky pro rod mužský životný je stejná jako barva kartiček s odpovídajícími vzory Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy. Posadil se do třetí lavice vedle Pavla. Je to dobrý sportovec. Po vyuþování půjde celá tříd pád: číslo: rod: vzor: kontrola : u školy. U vyznačených podstatných jmen v textu určete mluvnické kategorie. a) Doplňte dvojice slov, která mají v různých rodech jiný slovní vý-znam: krab - krabice kyt - had - - čepice - police - rýma svět - - kabelka řeč - b) Utvořte věty, aby byl odlišný význam zřejmý. mluvnický význa

MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN - Český jazyk

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. 25 % 33 K č. 44 Kč. Zboží skladem, ihned k odeslaní. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Ahoj, Mluvnické významy = mluvnická kategorie, gramatický význam, gramatická kategorie. Mluvnické významy buď vyjadřují vztah slova k jiným slovům ve větě (například pády u jmen), nebo plynou z obsahového významu věty (například číslo u podstatných jmen, způsob a čas u sloves) Materiál obsahuje 2 varianty - 28 hexagonů (rod střední 8, rod ženský 8, rod mužský 12) - 168 slov - slouží k procvičování vzorů podstatných jmen - žáci přiřazují slova ke středu. Děti mohou pracovat samostatně, ve dvojici nebo skupinách podstatných jménech. Žáci si upevňují mluvnické kategorie podstatných jmen, určují pády, čísla a rody. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák je by měl poznat a určit podstatná jména a jejich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor),skloňovat podstatná jména, znát vyjmenovaná slova 2.3 Mluvnické kategorie sloves Seznámíte se s možnostmi využití grafického znázornění i animace při vysvětlování mluvnických kategorií sloves. Podobně jako odlišujeme mluvnické významy podstatných jmen a vlastnosti osob a věcí pojmenovaných podstatnými jmény, je nutn

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

Slovesa - mluvnické kategorie základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období Statistik Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové otázky. Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády Pády známe už ze základní školy, pomocí nich a pomocí vzorů se děti učí správně skloňovat slova. Ke správnému určení pádu hodně pomáhají pomocné otázky... kdo, co - koho, čeho. Používáte nepodporovaný prohlížeč. Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari MLUVNICKÁ KATEGORIE ČÍSLA U PODSTATNÝCH JMEN - ŘEŠENÍ. MLUVNICKÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN. 1) Kolik kusů oblečení a kolik kusů nádob (× nádobí) je ve skutečnosti na obrázku? Ukažte si na kalhoty, nádobí i nádoby ukazovacím zájmenem. Která mluvnická čísla zájmena vyjadřují

Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen rozlišujeme tyto mluvnické/gramatické kategorie: rod, číslo, pád. Určovat můžeme také vzor, nejedná se ovšem o mluvnickou kategorii Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen určujeme následující kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Pád (casus) Související informace naleznete také v článku Mluvnický pád. Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná. Kategorie 1. třída. Nácvik psaní psacího písma - diktáty se zpětnou vazbou; 2. třída. Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves. Cena 150,00 Kč Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování Všechny informace o produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník

Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ Podstatná jména vypiš a ur či mluvnické kategorie. 3. Vyhledej podstatné jméno hromadné a podstatná jména látková. 4. Materiál slouží k zopakování druh ů podstatných jmen, žák je rozlišuje a píše správn ě velká po čáte ční písmena u jmen vlastní Velkoformátový přehled: mluvnické kategorie podstatných jmen. Velikost 60 x 60 cm - 6 x A4. Doporučení, jak postupovat při výrobě: 1. Vytiskněte, zalaminujte a rozložte si složenou verzi na stole. 2. Poté ostříhejte vždy pravou a dolní stranu u všech listů, kde to lze. Není potřeba stříhat tam, kde je postranní. U podstatných jmen určujeme mluvnické kategorie pádu (1., 2., 7.) čísla (jednotné, množné) životný. rodu (mužský ženský, střední). neživotný, 2) Vyhledejte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor. Jsou to Honzovi bratři. _____1

mluvnické kategorie podstatných jmen, rod, číslo, pád, životnost, vzor Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Bad uvedl mluvnické rody podstatných jmen. U substantiv rozlišujeme dále: 1. přirozený rod - mužský, ženský a jeho absence = střední (u životných): holub - holubice - holoubě Přírozený rod se nemusí shodovat s rodem mluvnickým děvče - přirozený rod ženský, gramaticky středn Látka k procvičení: podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná; podstatná jména:abstraktní, konkrétní; podstatná jména: obecná, vlastn Urči u podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor. Používej tyto ZKRATKY: stř. žen. m.živ. m.než. j. mn. Piš za nimi i čísly pádů TEČKY. Odpočívali jsme v lese pod borovicemi. Domýšlivost je zlá lidská vlastnost. Vyzvali jsme studenty k hojné účasti na brigádě. Honzík si při pádu z kola odřel obě zápěstí

Mluvnické významy buď vyjadřují vztah slova k jiným slovům ve větě (například pády u jmen), nebo plynou z obsahového významu věty (například číslo u podstatných jmen, způsob a čas u sloves) Mluvnické kategorie sloves Slovesa (verba)-vyjadřují děj - činnost či stav, změnu stavu-časování = konjugace-syntax. Obsahuje vzoryb> podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. > víc Porovnání cen produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (4. ročník) s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi

Vy se můžete plně soustředit na dokonalý hod. Nic není zábavnější než povedený večer při šipkách s Vašimi nejlepšími přáteli. O to lepší, pokud si při tom netřeba dělat starosti o oblíbený nábytek. Dodávané plastové šipky mají měkkou, ohebnou špičku Většina podstatných jmen má schopnost vytvářet tvary jednotného i množného čísla. Jména s touto schopností řadíme mezi jména počitatelná. Nepočitatelným jménům chybí určitý soubor tvarů (buď jednotné, nebo množné číslo) nebo tvorbu tvarů realizují s jistými omezeními (například z důvodů významových, viz. Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen určujeme následující kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Pád Související informace naleznete v článku Česká podstatná jména. Nominativ s pádovými otázkami (kdo, co), Genitiv (koho, čeho), Dativ (komu, čemu), Akuzativ (koho, co), Vokativ (oslovujeme, voláme), Lokál. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Druhy přídavných jmen. Slovesa - mluvnické kategorie. Podmiňovací způsob. Zájmena - seznámení s jejich druhy. Zájmena osobní. Číslovky. Druhy číslovek. Skladba - základní větné členy. Podmět vyjádřený i nevyjádřený. Podmět několikanásobný. Přísudek slovesný Mluvnické kategorie podstatných jmen. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části

Procvičování - doplňování i/y nejen v koncovkách podstatných jmen. Určuj vzory. Určuj vzory 1. Určuj vzory 2. Určuj vzory 3. Vyhledávání podstatných jmen rodu ženského v textu. Určování pádu, čísla, rodu a vzoru. Doplňování koncovek . Procvičujeme mluvnické kategorie u podstatných jmen. Opakuj si :-) ———— Mluvnické kategorie podstatných jmen. Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Jaké jsou mluvnické kategorie podstatných jmen. Mluvnické významy

Mluvnické kategorie. Některé mluvnické kategorie lze určit jen u některých jmen - např. životnost jen u substantiv mužského rodu. 1. Rod. 2. Životnost. 3. Číslo Pokud se nám nakumuluje více podstatných jmen mužského rodu v těchto pádech, mají kratší podobu slova. Výjimkou je poslední slovo, které je naopak delší U podstatných jmen, která mají dvě různé podoby v 1. p. j. č., může, ale nemusí rozdíl mezi podobami souviset s rozdílem ve významu. Významový rozdíl není např. mezi variantami podstatného jména kedluben, muž., resp. kedlubna, žen. Obě varianty mají stejný význam a obě jsou plně spisovné číslo mluvnické, gramatická kategorie podstatných jmen pro rozlišování množství (tj. jednoho a mnohého) pomocí tvarů. Rozlišuje se číslo jednotné (singulár) a množné (plurál), v některých jaz. číslo dvojné (duál; v č. jaz. pozůstatky dva, oba, ruce ), trojné ap. Císlo množné vyjadřuje mnohost předmětů, číslo jednotné jednost Mluvnické kategorie přídavných jmen test. Podle tohoto vzoru se skloňují přídavná jména měkká (měkký druh). To jsou ta, jejichž tvar zůstává ve všech rodech stejný - jarní déšť, jarní zelenina, jarní slunce. Tento vzor je, co se pravopisu týče, velice jednoduchý

Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Skloňování v češtině. Petr Kupka Skloňování podstatných jmen. Ruština pro bohemisty I. podzim 2008. I. Historický nástin: ‐ systém skloňování jmen se může řídit podle různých principů. Historicky je pravděpodobně. Mluvnické kategorie jsou nám všem velmi dobře známé ze školy. Kolikrát jsme se jich nadefinovali. Jednou z nejdůležitějších věcí je zná LAPBOOK- mluvnické kategorie podstatných jmen aneb tvoříme, stříháme, lepíme a přitom se učíme. Určeno pro děti školního věku. Set obsahuje základní předměty k vytvoření si vlastního lapbooku, který se týká určování mluvnických kategorií podstatných jmen

Český jazyk :: Mgr-Mgr-martin-polach

Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla. Určeno žákům 4. tříd v hodině českého jazyka, k opakování a procvičování probrané látky. Žáci si zopakují mluvnické kategorie podstatných jmen. Vyjmenují čísla, rody, pády, vzory rodu středního, ženského, mužského. Plní další úkoly Pády podstatných jmen: 09: 3: Český jazyk: Podstatná jména: Pády podstatných jmen: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika. Posunout na obsah. home » gramatika » vzory podstatnych jmen Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Kategorie podstatných jmen - test - Slovní druh(y

Doplňte -i/-ý do koncovek podstatných jmen. Na pol_ zrají klas_. Plaťte drobnými peněz_. Přijíždějí voz_ se zavazadl_. Na zalesněných svaz_ch řeky Sázav_ rostou hřib_. Koroptv_m se u nás nedaří. Urči mluvnické kategorie a vzor u podstatných jmen. pád. číslo. rod. vzor. se švihadly. v cíli Mluvnické kategorie přídavných jmen Rod Číslo Pád Vzor Druh Stupe ň. RodRod u p řídavných jmen je stejný jako u podstatných jmen - p řebírá ho od podstatného jména Mužský - ten malý chlapec Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. U podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména můžeme rozdělit podle různých kritérií do několika kategorií. Mluvnické kategorie Mluvnickými kategoriemi se rozumí pád, číslo a rod.. Vzory podstatných jmen. Vytvořeno službou Webnode Základní pojmy: Mluvnické kategorie podstatných jmen . Přídavná jména tvrdá_procvičování.

Rod, číslo a pád podstatných jmen. Urči u vyznačených podstatných jmen rod, číslo a pád. Až budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA. rod: životnost: číslo: pád: Paní učitelka ukazuje dětem pohoří. V přední lavici sedí dvě děvčata. Na stěně visí obraz zemského povrchu Mluvnické kategorie podstatných jmen: Pád Vyjadřuje se jím tvarová změna slova.Pomocí pádu se jméno zapojuje do věty. Čeština má celkem 7 pádů, na ně se ptáme pádovými otázkami Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na.

Co jsou Mluvnické kategorie jmen? (pád, jmenné číslo

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky Prosím poraďte jaké se určují mluvnické kategorie u podst. jmen POMNOŽNÝCH,HROMADNÝCH A LÁTKOVÝCH. např.: Vinohrady, Vysočany a Holešovice jsou čtvrti Prahy. Takže Vinohrady- pád 1., číslo mn. ale co dál jak se určí rod a vzor ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor. dú - z 9.11. 2007 ( pracovní sešit 13/1 - procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů). Mluvnické kategorie | Podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a zájmen, mluvnické význam

U podstatnych jmen urcujeme - CochcesPin by Michelle Fox on Domškola - Čeština | Učení, Domácí

Podstatné jméno - Wikipedi

Začneme s opakováním a procvičováním podstatných jmen: Pracovní sešit str. 10/cv. 1 - doplňte správné koncovky, v textu vyznačte podstatná jména - modře rodu mužského, červeně rodu ženského, zeleně rodu středního. U slov vypsaných v tabulce doplň koncovky a urči mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, vzor Jak určitě víte, gramatické kategorie vyššího řádu = slovní druhy, takže všechna slova. U některých slovních druhů pak určíte gramatické kategorie nižšího řádu - např. u jmen - rod, životnost (mužský rok), číslo, pád a vzor. U slovee - osoba, číslo, čas atd -zvláštní způsoby skloňování u některých substantiv (genius - genia)-nejčastěji ve větě zastávají funkci podmětu nebo předmětu (mohou být však i jinými větnými členy) Mluvnické kategorie podstatných jmen a) pád (casus) - vyjadřuje vztah mezi slovy - pád: - prostý (bezpředložkový) - předložkov Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla

PPT - Metodika: PowerPoint Presentation - ID:3442679

Učírna - Číslo podstatných jmen

Téma : Jmenné mluvnické kategorie Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí podstatných jmen a k určování jmenných mluvnických kategorií - pád, číslo, rod SLOVESNÉ TVARY A MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES - Víš že kombinuješ mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves? Odpovědět. Unknown napsal: 6.11.2015 (15:44) S tou osobou to nemyslíte vážně pokud se toto děti naučily, tak ve škole budou mít problémy. Prosím předělejte to Moje čeština - vzory podstatných jmen. K ZAKOUPENÍ: SADA - vzory podstatných jmen. pásy se vzory podstatných jmen. karty - vzory podstatných jmen. tvoříme se vzory - obrázky vzorů s koncovkami do sešitu. pexeso - vzory, rod střední. domino - vzory, rod střední. pexeso - vzory, rod ženský. domino - vzory, rod ženský. pexeso. U podstatného jména okol__ urči mluvnické kategorie. U slovesa přicházeli urči mluvnické kategorie. 2. Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném i množném čísle. 3. UČ str. 59/ cv. 19 Angličtina (skupina A Jana Stránská) 1. Opakování slovíček a frází částí 1AB. UČ str. 8/ cv. 3a)b), 4, 5. UČ str. 9.

Podstatná jména

Určování podstatných jmen - PRO ŠKOLÁK

720 kartiček k procvičování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen.Součástí je i 1 sada podložek - Podstatná jména - podložky.K sebekontrole je určena barevná strana. Sdílet MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Žáci mají za úkol v textu najít podstatná jména a následně u nich určit mluvnické kategorie. 16. SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK

PŘEHLED UČIVA: SLOVNÍ DRUHY - Zodpovědná výuka

3.třída - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - YouTub

Slovní druhy - určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka (záložka) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy).. Více informac AZ kvíz ­mluvnické kategorie.notebook 4 January 13, 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1. Urči pády podstatných jmen Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. od 15 K č. VÝSKYT: 4 OBCHODY.

Prezentace aplikace PowerPoin

Slovesa (mluvnické kategorie) Najdi slovesa ve větách - Umíme česky; Osoba u slovesa být - klikej na další stránky - Kaminet; Osoba u sloves - Kaminet; Mluvnické kategorie - Školákov; Osoba u sloves - Umíme česky; Číslo u sloves - Kaminet; Čas u sloves - Kaminet; Vzory podstatných jmen rodu středníh Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např. pád, číslo, rod, čas, osoba atd. U slov, která se ohýbají, se vždy určitý tvar považuje za základní ().Jednotlivá slova (případně slovní druhy) se rozlišují na ohebná a neohebná podle toho, zda vyjadřují mluvnické kategorie pomocí flexe

Mluvnické kategorie podstatných jmen Prima úč

Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). 10 Kč . Více informací . Záložka - Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka. Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). 10 Kč . Více informací . Procvičuji si - Slovní druhy - B5.

 • Set zahradního nábytku 6 dílný avenberg mallorca 4 židle.
 • Rodný dům josefa lady.
 • První příznaky těhotenství ještě před menstruací.
 • Bd wong.
 • Harry styles 2017 novinky.
 • Slavní koně historie.
 • Tempura těstíčko.
 • Amfiteátr řím.
 • Michaela habáňová instagram.
 • Vyškrtávací mapa světa.
 • Břišáky za 30 dní.
 • Michaela habáňová instagram.
 • Kesu orechy prazene solene.
 • Psychologicky rozbor mrazika.
 • Biatlon zavodnici.
 • Harry potter fazole.
 • Sinead o connor.
 • Aplikace ladicka ukulele.
 • Lékárna mladá boleslav.
 • Zubačka 2019.
 • Nejslavnější vynálezy.
 • Kluci v akci vejce.
 • Koloběžky lipno.
 • Matýskova matematika 4. ročník 2. díl pracovní sešit.
 • Váha je jen číslo.
 • Bulharsko zpetne proudy.
 • Czech and english cuisine.
 • Dýňové placky vegan.
 • Ninjago season 9 cz.
 • Radiomagnetofon retro.
 • Klávesa backspace.
 • Hunger games 3 herci.
 • Poliklinika zelený pruh rehabilitace.
 • Alanya turecko.
 • Rozpis play off chance ligy.
 • Gopro hero 4 bazar.
 • Filmy na mobil online.
 • Callaway fitting praha.
 • Stanove zastreseni bazenu.
 • Samsung j7 2016.
 • Nejslabší antidepresiva.